ÚČETNÍ VýKAZ ROZVAHA

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 305
Obsah:  Rozvaha
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 25.5.2010
Počet stran 1
Velikost 2 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Rozvaha
• je účetní výkaz, který má zásadní význam
• sestavujeme jej k určitému okamžiku, tím tedy udává pouze statický pohled na stav aktiv a pasiv
• chceme-li mít přehled o vývoji hospodaření musíme porovnat rozvahy za 2 nebo více období
• forma rozvahy je dána ministerstvem financí a jedna z možných forem je tzv.T-forma: v levé části se nachází AKTIVA- jsou veškerý majetek podniku a členíme jej na dlouhodobý a oběžný majetek
dlouhodobý majetek
-členíme na hmotný, nehmotný a finanční
oběžný majetek
-do OM řadíme zásoby, peněžní prostředky, ceniny, pohledávky

v pravé části se uvádí PASIVA- zdroje financování majetku, člení se na vlastní a cizí
vlastní zdroje-základní kapitál, hospodářský výsledek
cizí zdroje-závazky, bankovní úvěry

• základ rozvahy tvoří bilanční rovnice A=P, kterou charakterizuje bilanční princip nebo-li dvojité chápání majetku, které vyjadřuje skutečnost, že každý druh majetku musel být financován z určitého zdroje
• podle okamžiku, ke kterému rozvahu sestavujeme, rozeznáváme tyto druhy:
zahajovací-sestavuje se při založení podniku
počáteční-k počátku účetního období
konečná-a) řádná- ke konci účet. období
b) mimořádná-v mimořádném případě
• rozvahu lze sestavovat i průběžně dle potřeb podniku, to jsou tzv. meziroční rozvahy
• funkcí rozvahy je možnost přehledného uspořádání majetku (aktiv) a jeho zdrojů financování (pasiv) v peněžním vyjádření a poskytnout základ pro zhodnocení finanční situace
druhou funkcí umožňuje zjistit HV
• typické změny rozvahových stavů: rozeznáváme 4 základní typy:
1. A+ P+ nákup materiálu na fakturu
2. A- P- převodem z BÚ zaplaceno dodavateli
3. A+ A- nákup poštovních známek za hotové
4. P+ P- z poskytnutého ban. úvěru přímo zaplaceno dodavateli
= po každém účetním případu trvá rozvahová rovnice A=P
• rozpisem rozvahy na jednotlivé aktivní a pasivní účty získáme účty, kam budeme zachycovat změny vyvolané v aktivech a pasivech

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo najdemese
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Středa 23. 1. 2019 Svátek má Zdeněk
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz