DRUHY A CHARAKTERISTIKA PRODEJEN

Typ Referáty
Počet stažení 286
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 03.4.2006
Počet stran 7
Velikost 8 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Druhy a charakteristika prodejen

Prodejny se od sebe liší šířkou a hloubkou nabízeného sortimentu,
rozsahem poskytovaných služeb, velikostí, formou prodejen atd. Každá
prodejní jednotka má jiný charakter. Liší se od sebe svým provozem,
stavebně technickým řešením i funkcí při zásobování obyvatelstva.

Hlavní typy (druhy) prodejen, se kterými se v současné době setkáváme,
můžeme seřadit do tří skupin:


1. Stacionární jednotky – prodejny stálé s pevným stanovištěm

2. Ambulantní prodejny – provozní jednotky se stanovištěm pohyblivým

3. Objednávkové provozní jednotky – firmy, které zajišťují prodej zákazníkům
podle katalogů, kdy zboží je mu dodáno přímo do domu.


Maloobchodní provozní jednotky
Stacionární Ambulantní Objednávkové
Běžné prodejny
Supermarkety

Hypermarkety

Diskontní prodejny

Obchodní domy

Odborné velkoprodejny

Pevné stánky (kiosky)

Prodejní automaty Pojízdné prodejny
Přenosné stánky

Pojízdné stánky Zásilkové firmy
Dodávkové firmy

Teletext


Druhy a charakteristika prodejen - stacionárních

Běžné prodejny

Jsou to prodejny potravinářské i nepotravinářské. Jejich prodejní
plocha může být od 30 – 2500 m2. Jsou umisťovány v přízemí
a prvním patře obytných budov. Podle šířky a hloubky nabízeného
sortimentu se dále člení na:


• Plnosortimentní jednotky, např. prodejna potravin

• smíšené jednotky, jejich sortiment zahrnuje jak potraviny tak i
nepotraviny, je široký, ale mělký, zaměřený na zboží běžné potřeby.
Jsou umisťovány na venkově a v okrajových částech měst.

• Specializované prodejny, například prodejna sklo-porcelán. Sortiment
je široký a hluboký v určité sortimentní skupině. Většinou
jsou to nepotravinářské prodejny, které jsou většinou luxusně zařízené.

• Úzce specializované prodejny, např prodejna foto-kino, kancelářské
potřeby, butique (butik). Jsou to prodejny s poměrně úzkým, ale
hlubokým záběrem sortimentu. Podobně jako specializované prodejny jsou
umisťovány do městského centra, prodej vyžaduje vysokou náročnost na
odbornost prodavačů a na zařízení prodejny.


Supermarkety

Prodejní jednotka je zaměřena na potravinářské a nepotravinářské zboží
denní a časté poptávky. Minimální podíl nepotravinářského zboží je
35 % veškerého zboží (až 50 %). Samoobslužný prodej je doplněn individuální
obsluhou. Prodejní plocha je v jednom podlaží samostaného provozního
objektu, velikost minimálně 400 m2. Supermarkety jsou velkokapacitní
prodejny. Jejich umístění je velice široké – centra měst, centra městských
čtvrtí, dopravní uzly, ale i jako součást obchodních domů.

Hypermarkety

Takto jsou označovány velké prodejní jednotky se samoobsluhou, které mají
za základ vždy plný potravinářský sortiment a velký rozsah nepotravin (až
80 % prodávaného zboží). Ve všech hypermarketech je zajištěno občerstvení.
Oproti supermarketům jsou větší, s prodejní plochou od 3 do 15 tis. m2.
Hypermarket je umísťován většinou na okraj města a je vždy doplněn
velkou parkovací plochou, bývá také zařizován samostatně u dálničních
tahů.

Diskontní prodejny

Slouží jako centrum levného nákupu.

Jsou to samoobslužné prodejny s jednoduchým vybavením, které nabízejí
potravinářské zboží a průmyslové zboží denní potřeby za nižší než
obvyklé ceny. Nižších cen, zajišťujících rychlou obrátku zásob, je
dosaženo úsporou provozních nákladů, zejména


• Prodejem zboží převážně z přepravních obalů (palet, kartonů),
jen doplňkově u některých druhů také z prodejních regálů.

• Tím, že zboží nebývá samostatně označeno cenami, k informaci
o cenách slouží výrazné cenovky nad prodejními místy.

• Vyloučením obslužných úseků.

• Omezením nebo úplným vyloučením sortimentu, vyžadujících technicky
náročné prodejní zařízení (např. chladící nebo mrazící pulty).


Diskontní prodejny zpravidla nevedou plný sortiment, ale jejich nabídka bývá
omezena na 600-800 položek. Doporučená prodejní plocha těchto obchodních
jednotek je 200-600 m2, optimální 400 až 600 m2.
Prodejní plocha je umístěna v jednom nebo ve dvou podlažích. Zařízení
je jednoduchého skladovacího typu. Samoobslužný regálový prodej je doplněn
prodejem zboží z palet a rolltejnerů.

Obchodní domy

Obchodní domy zajišťují prodej pod jednou střechou. Vznikly již v 19.
století a jsou dodnes zákazníky oblíbeny. Představují soubor specializovaných
prodejen s možností komplexního nákupu. Prodejní plocha zaujímá
rozlohu mezi 2500 – 20 000 m2. Prodejní plocha je vždy situována
ve větším počtu podlaží. V poslední době se používá kombinace všech
forem prodeje – prodej s obsluhou, samoobsluha, prodej podle vzorků,
pomocí prodejních automatů atd. V jednotlivých podlažích je provoz
obchodního domu často organizován formou uzavřené samoobsluhy. Takové uzavřené
podlaží s vymezenými vstupy pro zákazníky a s výstupem přes
inkasní zónu nazýváme etážovou samoobsluhou.

Obchodní domy mohou být:


• Univerzální (plnosortimentní), které nabízejí široký a poměrně
hluboký sortiment potravinářského a nepotravinářského zboží. Mohou
zde být zařizovány specializované prodejny cizích obchodních nebo výrobních
firem, tzv. prodej typu shop-in-shop. Prodej zboží doplňují různé služby
a je zajištěno občerstvení, příp. restaurace.

• Specializované, které nabízejí většinou nepotravinářské zboží.
Nejčastěji se orientují na sortiment odívání a spojené služby. Jsou
většinou menší rozlohou. Například obchodní dům dětského zboží,
sportovního zboží, kožešin, obchodní dům Baťa.


Odborné velkoprodejny

Pro tyto prodejní jednotky je typická samoobslužná forma prodeje v samostatném,
většinou jednopodlažním objektu. Příkladem jsou prodejny pro kutily, zahrádkáře,
prodejny potřeb pro domácnost, prodejny stavebnin a prodejny nábytku. Jsou
vybaveny parkovištěm.

Druhy a charakteristika prodejen - ambulantních

Prodejní stánky

Stánkový prodej má široké využití. Nachází uplatnění v prodeji
tabákových výrobků, cukrovinek, novin, ovoce a zeleniny, květin, občerstvení,
a to na atraktivních živých místech většinou ve městech.

Pevné stánky a kiosky jsou součástí stálého obchodního vybavení určité
oblasti,

Přenosné a pojízdné stánky se využívají dočasně při různých příležitostech
zvýšeného zájmu o určité zboží. Využívají se např. při sportovních
příležitostech, poutích, srazech a shromážděních. Tyto ambulantní
jednotky doplňuje pochůzkový prodej, který se omezuje na prodej lehkého zboží
v přenosných koších.

Pojízdné prodejny

Prodej v pojízdných prodejnách – autobusech se uskutečňuje v řídce
osídlených oblastech venkova a někdy se využívá i zásobování podniků a
odloučených pracovišť.

Pojízdné prodejny nejčastěji prodávají potravinářské zboží, případně
smíšený sortiment, občerstvení a zajišťují příležitostný prodej např.
mrazíren, uzenářských a masných podniků. Prodej bývá řešen jako
samoobslužná forma nebo prodej s obsluhou. Nevýhodou jsou vysoké
provozní náklady (pohoné hmoty), což vede k vyšším cenám zboží.

Zásilkové firmy

Jde o prodej zboží na objednávku nebo-li také zásilkový obchod. U této
formy prodeje si zákazník zboží nevybírá v prodejně, ale obvykle
mimo ni podle katalogu, ceníku, inzerátu.

Prodej se uskutečňuje na základě písemné objednávky zákazníka. Hlavní
předpoklady pro uskutečnění této formy prodeje jsou:


• dostupnost katalogu zboží

• stabilita zboží po dobu platnosti katalogu

• vyřízení všech objednávek

• rychlost a přesnost vyřízení


Druhy a charakteristika prodejen - objednávkových

Prodej na telefonickou objednávku

Tato forma prodeje se opírá rovněž o nabídkový katalog a výběr zboží
podle něho, příp. podle rozsáhlých ceníků nebo uveřejněných inzerátů.
Prodejna zpětně ověřuje číslo zákazníka, zaznamenává objednávku a zboží
dodá.

Prodej prostřednictvím televize

Nabídka zboží je předložena divákům formou televizního pořadu (Tele-shopping).
Zákazník si vybrané zboží objednává na uvedené adrese.

Jiná možnost této formy prodeje vyžaduje, aby byl zákazník zapojen do sítě
teletextu a vybaven příslušným upraveným televizním přijímačem a
telefonem. Vybrané zboží si objedná pomocí modemu (zařízení umožňující
přenos informací) napojeného na telefonní síť. Tato forma prodeje je u nás
zatím méně obvyklá.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo najdemese
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Úterý 15. 10. 2019 Svátek má Tereza
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz