NETWARE – TISK V SÍTI, PRINCIPY, KONFIGURACE PRINT SERVERU

Typ Referáty
Počet stažení 107
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 21.3.2006
Počet stran 6
Velikost 9 KB
Typ souboru Jednoduchý text

NetWare – tisk v síti, principy, konfigurace print serveru

Jednou z běžných činností uživatelů výpočetní techniky je tisk čehokoliv
(zejména svých rozsáhlých dokumentů). Tak jako spousta operačních systémů
nám nabízí různé možnosti konfigurace, správy a tisku dokumentů, tak i v prostředí
sítě Novell NetWare mohou uživatelé k tomuto účelu používat vedle běžných
lokálních tiskáren i tiskárny síťové.

Jak už z názvu lokální tiskárny vyplívá, dá se používat pouze
na jedné lokální stanici v danou dobu tzn. může na ní tisknout pouze
uživatel, který ji má připojenou k pracovní stanici.

Druhou možností tisku je přes síťové tiskárny, které mohou být do sítě
připojeni různým způsobem (k samotným pracovním stanicím se sdílením
nebo pokud mají integrovánu síťovou kartu, tak přes přípojné body jako
samostatná zařízení v síti) Základní vlastností síťových tiskáren
je sdílitelnost s ostatními uživateli. S tímto souvisí úspora
financí, že nemusí na každé stanici být nainstalována tiskárna, nebo
mohou být koupeny různé typy tiskáren, plotrů a jiných zařízení podobného
typu.

Tiskové servery

Srdcem tiskového prostředí systému NetWare je tiskový server (print
server). Jeho hlavním úkolem je řídit procesy v síti. Často to bývá
běžný souborový server, na kterém je spuštěn zaveditelný modul PSERVER.NLM.
V systému NetWare 3.x může být tiskový server realizován i na
dedikované pracovní stanici a to programem PSERVER.EXE – tato varianta se může
použít v případě, že souborový server je přetížen a již není
vhodné jej zatěžovat dalšími procesy. V systému NetWare 4.x tato možnost
již neexistuje, ovšem je-li potřeba nezatěžovat souborové servery je možné
provozovat vyhrazený počítač se systémem NetWare Run-time (je to systém
NetWare bez souborových služeb) a v jeho prostředí spouštět již zmíněný
PSERVER.NLM.

Pro každý tiskový server lze definovat uživatele, kteří mohou jeho služby
využívat. Standardně to jsou všichni a jeho správce. V systému NetWare 3.x
může tiskový server ovládat 16 síťových tiskáren a ve verzi 4.x je to až
256 těchto tiskáren.

V poslední době jsou v roli tiskových serverů k dispozici
i miniaturní hardwarová zařízení. Tyto prostředky se připojují běžným
způsobem na kabeláž sítě a obsahují malý počet portů (např.: 2 x LPT,
1 x COM). Jejich hlavní výhodou je univerzálnost daná tím, že podporují několik
protokolů (TCP/IP, IPX) a lze je používat v několika prostředích
operačních systémů.

Síťové tiskárny

nebo-li network printers, lze připojit k síti několika způsoby.
Nejjednodušší variantu představují tiskárny připojené k přímo k tiskovému
serveru max. 5ks. V systému NetWare 4.x je nutné, aby byl spuštěn
zaveditelný modul NPRINTER.NLM, který jejich činnost podporuje.

Další možností je připojení tiskáren k pracovním stanicím sítě.
V tom případě musí být na dané pracovní stanici spuštěn rezidentní
program RPRINTER.EXE v systému NetWare 3.x a NPRINTER.EXE v případě
verze 4.x. Tento způsob nám dovoluje zrychlit tisk v rámci jedné kanceláře
o 5 počítačích a šetří finance, že nemusí u každého počítače být
nainstalována tiskárna.

Nejmodernější způsob je připojení síťové tiskárny přímo na kabeláž
sítě. To však vyžaduje, aby tiskárna měla v sobě instalovaný síťový
adaptér – síťovou kartu (např. Ethernet, Token Ring). Výhodou je výrazně
vyšší rychlost přenosu dat do tiskárny, daná rozdílem přenosové
rychlosti paralelního portu (150kB) a síťového kabelu (10, 100 Mbps u
standardu Ethernet).

Tiskárny, které nejsou připojeny přímo k tiskovému serveru se nazývají
vzdálené (remote printers) a jejím přidělen parametr „Manual load“, zatímco
u připojených k print serveru mají přiřazen parametr „Autoload“.

Tiskové fronty

v Print Queue jsou shromažďovány tiskové joby – soubory a data, které
odeslal uživatel k tisku na dané síťové tiskárně. Tiskové fronty
jsou realizovány jako adresáře s příponou .QDR (SYS:SYSTÉM/ID.QDR) a
v systému NetWare 4.x jako podadresáře v adresáři QUEUE na logickém
disku, který lze zvolit. Běžně je přiřazována jedna tisková fronta jedné
tiskárně, ale někdy je účelné přiřadit jedné frontě více tiskáren
(rychlejší tisk z fronty) nebo naopak přesměrovat více front na jednu
tiskárnu. Potom vzniká priorita tisku.

Tiskové joby

Print jobs se shromažďují v tiskových frontách. Obsahují data připravené
k tisku a servisní údaje týkající se způsobu tisku (tučně, počet
kopii, …). Tiskové joby jsou v rámci tiskových front zpracovávány
formou FIFO. Banner – je název papíru, který se vytiskne (jméno uživatele,
číslo úlohy) před tisknutýma daty na velkokapacitních tiskárnách.

Tiskové formuláře

Print forms se definují tehdy, když se na jedné tiskárně používá více
druhů papíru (čistý, předtištěný, A4, A5, ..). Tiskové formuláře se
definují pomocí dialogové utility PRINTDEF. Každý z nich obsahuje
svoje jméno, číslo a stručné identifikační informace. Při novém formátu
tiskového jobu je tisk zastaven a je vyslána zpráva k správci o požadovaných
změnách.

Způsob tisku

ze souboru – se provádí příkazem NPRINT a musím mít nastaven tiskový
formulář a ovladače tiskárny.

z aplikace – zde jde o to, aby tisk směrovaný původně na LPT byl přesměrován
na požadovanou síťovou tiskárnu. Některé vyspělé programu umožňují
zadat frontu přímo, do které má být výstup přesměrován. V opačném
případě se přesměrování provádí příkazem CAPTURE, které se vztahuje
na výstup ze všech aplikací. Definuje se tiskový port, kam má být tisk směrován
a způsob provedení tisku. Aby definované přesměrování nebylo jen dočasné
je dobré zadat příkaz do login scriptu.

Př.:

CAPTURE L=1 Q=FRONTA1 NB NFF TI=15

END CAP

Port LPT1 dané stanice bude přesměrován do tiskové fronty FRONTA1, přičemž
nebude tisknuta úvodní stránka, tiskárna nebude nastavována na novou stránku
a na další data bude čekat 15 sekund.

Konfigurace tiskových jobů

se provádí dialogovou utilitou PRINTCON. Umožňuje nám definovat, počet
kopií, zda tisknout úvodní stránku, nastavovat tiskárnu na novou stránku,
čas prodlení, pozdržení tisku, informovat uživatele, apod. Zmíněné
konfigurace jsou platná pouze pro uživatel, který je definuje. Aby je měli všichni
uživatelé, musí je nejprve správce vytvořit a potom je exportovat jednotlivým
uživatelům.

Nastavení tiskových zařízení

umožňuje nastavit na začátku každého tiskového jobu tiskárnu do požadovaného
stavu. Vše se definuje pomocí utility PRINTDEF. Tyto operační módy jsou v podstatě
posloupnosti příkazů pro tiskárnu (tzv. escape sekvence), které je možné
zasílat do příslušné tiskárny v rámci tiskového jobu a provádět
je ještě před vlastním tiskem dat. Díky tomu je možné například tiskárnu
resetovat, nastavit ji do režimu zhuštěného písma apod.

Vytvoření tiskového prostředí

V systému NetWare 3.x jsou tiskové servery a tiskové fronty udržovány
jako objekty databáze Bindery(tiskárny jsou pak součástí definice serverů).
V systému NetWare 4.x jsou objekty služeb NDS. K vytvoření tiskového
prostředí a poskytování tiskových služeb slouží utilita PCONSOLE.

Samotné generování je vhodné zahájit vytvořením tiskového prostředí
definováním tiskových front. Fronty je třeba definovat s ohledem na počet
síťových tiskáren a je možné pro ně mimo jiné zadávat uživatele a správce.
Druhým krokem je konfigurace tiskových serverů – nastavení uživatele a
správce daného tiskového serveru, tisové fronty, které má ovládat,
souborové servery, na kterých budou tyto fronty uloženy, a tiskárny, jež
budou tímto tiskovým serverem řízeny. V této fázi se také zadávají
způsoby připojení tiskáren do sítě, používané přerušení, velikost
bufferu apod. Posledním krokem je přiřazení tiskové fronty tiskárnám a případné
stanovení priorit. V okamžiku kdy jsme provedli přiřazení zbývá
spustit zaveditelný modul PSERVER.NLM nebo spustit na pracovní stanici program
PSERVER.EXE, které se převezmou informace o definovaném prostředí a poté
jsou již připraveny k přijímání požadavků od uživatelů.

Ovládání tiskového prostředí

K definování tiskového prostředí slouží především dialogová
utilita PCONSOLE. Vlastní realizaci tisků provádějí uživatelé pomocí příkazů
CAPTURE, NPRINT, utility PCONSOLE, nebo utilitou NETUSER ve verzi 4.x. Rozšiřující
funkce, to znamená definice konfigurací tiskových jobů, tiskových formátů
a operačních módů, zajišťují utility PRINTDEF A PRINTCON.

Správa tisku

Správu mohou provádět dva typy uživatelů

Supervisor – může vše, není omezen, od verze systému NetWare 4.x je již
omezen

Operátor – má definované supervisorem co může zpravovat.

Print server – může s ním dělat vše, nesmí mít povoleno jeho
vypnutí

Front – může pozastavit, rozjet, smazat, změnit prioritu jobů

Koncepce tiskového prostředí

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo najdemese
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pondělí 21. 1. 2019 Svátek má Běla
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz