Zobrazit:     Vše    Mat. otázky    Přednášky    Referáty    Seminárky    Skripta    
Celkem položek: 50

    1   |   2   |   3   |   >  
Název Kategorie Typ Velikost Vloženo
Výhody a nevýhody multietnické společnosti Pedagogika Seminární práce (69 KB) 29.4.12
Vymezení pojmů Historie národnostních menšin Výhody a nevýhody jednotlivých menšin
Metody ve vyučování Pedagogika Přednášky (27 KB) 12.10.11
Obsahem přednášky je seznámení s podstanými metodami ve vyučování v rámci osvojování nových poznatků.
Speciální pedagogika 2. část Pedagogika Skripta/Učebnice (609 KB) 04.11.10
základy speciální pedagogiky vývin speciální edukační potřeby metody výzkumný proces teorie komunikace postižených znaková řeč, prstová abeceda, posunková komunikace blissův dorozumívací systém lormova abeceda braillova bodová abeceda výchovná rehabilitace metody speciální výchovy poruchy zraku dětská mozková obrna nadání a talent
Dieta ako objekt pedagogického pôsobenia - ponatie Eriksona Pedagogika Přednášky (124 KB) 02.11.10
Dieťa ako objekt pedagogického pôsobenia – poňatia E. Eriksona Eriksonova teória ontogenézy psychiky a sociálny vývoj človeka. Od dôvery k pracovitosti. -Dojčenský vek. - Ranné detstvo. - Vek hry. - Vek zaškolenia. Od identity k integrite. -Adolescencia -Mladá dospelosť. - Stredná dospelosť. - Starší vek.
Špeciálna didaktika materinského jazyka Pedagogika Přednášky (119 KB) 02.11.10
didaktika příprava učitele na vyučování mateřského jazyka jazykový rozbor - vysvětlování, prodloužený výklad - nápravné metody - metody prověřování, hodnocení a klasifikace vyučovací hodina
OSVOJOVANIE PRAVOPISU Pedagogika Přednášky (62 KB) 02.11.10
osvojení pravopisu - osvojení pravopisných pravidel, pravopisných vědomostí, pravopisných zručností, pravopisných návyků
Materinský jazyk - didaktika Pedagogika Přednášky (208 KB) 02.11.10
Jazyk a jazyková komunikácia Český jazyk a literatúra a Cudzí jazyk. - komunikačná a slohová výchova - jazyková výchova - literárna výchova Cieľové zamerania vzdelávacej oblasti Príprava učiteľa na vyučovanie materinského jazyka a literárnej výchovy v špeciálnej základnej škole Osobitosti vyučovacích metód využívaných na hodinách materinského jazyka v špeciálnych základných školách Metódy podávania, osvojovania, upevňovania vedomostí a zručností a metódy vytvárania návykov Metódy preverovania, hodnotenia a klasifikácie (diagnostické klasifikačné metódy) Osobitosti organizačných foriem vyučovania slovenského jazyka a literárnej výchovy v špeciálnej základnej škole Osobitosti vyučovania slovenského jazyka a literárnej výchovy v triedach s viacerými ročníkmi Inštrukčné médiá využívané v edukačnom procese v predmete slovenský jazyk a literárna výchova v špeciálnej základnej škole Sloh ako súčasť jazykového vyučovania
Komunikace Pedagogika Skripta/Učebnice (264 KB) 02.11.10
Osobnosti verbálního projevu žáků s mentálním postižením komunikace - slovní zásoba - slovní druhy - pády - délka věty - index elokvence
Speciální pedagogika Pedagogika Skripta/Učebnice (1 MB) 02.11.10
základy speciální pedagogiky dějiny speciální pedagogiky a starost o postižené metodologie speciální pedagogiky filozofie speciální výchovy teorie komunikace u postižených výchovná rehabilitace nauka o speciálních školách a výchovných zařazeních porovnávací speciální pedagogika speciální pedeutologie systém speciální pedagogiky v užším zaměření
Pedagogický systém J.A.Komenského Pedagogika Seminární práce (36 KB) 05.10.10
Východiska Komenského pedagogického díla Vývoj pedagogických názorů Komenského
Emil čili o vychování Pedagogika Seminární práce (111 KB) 05.4.10
Jean Jack Rousseau -Emil čili o vychování - Obsah knihy
Didaktika Pedagogika Referáty (76 KB) 17.4.09
Didaktika
Pedagogika - Vybrané pedagogické směry 20. století Pedagogika Skripta/Učebnice (49 KB) 02.1.09
Pedagogika
Pedagogika - Sovětská pedagogika Pedagogika Skripta/Učebnice (42 KB) 02.1.09
Pedagogika
Pedagogika - Alternativní školy Pedagogika Skripta/Učebnice (60 KB) 02.1.09
Pedagogika
Pedagogika - Pedagogický reformismus Pedagogika Skripta/Učebnice (44 KB) 02.1.09
Pedagogika
Pedagogika - Anglosaská pedagogika na přelomu 19. a 20. století Pedagogika Skripta/Učebnice (36 KB) 02.1.09
Pedagogika
Pedagogika - Ruská pedagogika 19. století Pedagogika Skripta/Učebnice (30 KB) 02.1.09
Pedagogika
Pedagogika - Německá pedagogika 19. století Pedagogika Skripta/Učebnice (43 KB) 02.1.09
Pedagogika
Pedagogika - Johann Heinrich Pestalozii Pedagogika Skripta/Učebnice (31 KB) 02.1.09
Pedagogika
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 23. 6. 2024 Svátek má Zdeňka
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz