Zobrazit:     Vše    Mat. otázky    Přednášky    Referáty    Seminárky    Skripta    
Celkem položek: 89

    <   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   >  
Název Kategorie Typ Velikost Vloženo
Ekonomika - základní pojmy Ekonomie Přednášky (59 KB) 02.11.06
EKONOMIE, EKONOMIKA, MAKROEKONOMIE, MIKROEKONOMIE, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ OTÁZKY, TYPY EKONOMIK
Veřejné příjmy v ČR Ekonomie Přednášky (37 KB) 24.7.07
Pojistné na všeobecném zdravotním pojištění, Pojistné na sociálním pojištění, Sazby pojistného, Clo, Místní poplatky
Podnik a podnikání Ekonomie Přednášky (50 KB) 13.5.08
Podnik, Podnikání
Dlouhodobý hmotný majetek Ekonomie Maturitní otázky (158 KB) 02.4.06
Dlouhodobý nehmotný majetek Ekonomie Maturitní otázky (35 KB) 02.4.06
Zásobování a logistika Ekonomie Maturitní otázky (124 KB) 25.10.06
Pojem, znaky, doklady, logistické činnosti (plánování, zabezpečení, skladování zásob, efektivní využívání zásob.
Dlouhodobý majetek Ekonomie Maturitní otázky (104 KB) 25.10.06
Pojem, znaky, klasifikace, oceňování, způsoby pořízení, opotřebení, druhy odpisů (není zaměřeno na konkrétní účtování a konkrétní výpočet odpisů), vyřazení, evidence, reprodukce, efektivnost, kapacita podniku, investiční činnost.
Obchodní podniky (zaměření na zahraniční obchod) Ekonomie Maturitní otázky (153 KB) 25.10.06
Pojem, prostor pro obchodování, dílčí druhy trhů, druhy obchodních činností, zahraniční obchod (význam, výhody, nevýhody), ochranářská politika státu a jeho nástoje, organizace celnictví, způsoby obchodování v zahraničním obchodě, burza, aukce, formy úhrad, druhy cen, lodní přeprava, význam konosamentu, formy obchodního zastoupení, MMF, SB, EBOR, EU.
Bankovnictví a kapitálový trh Ekonomie Maturitní otázky (246 KB) 25.10.06
Historie, subjekty, trhy, ČNB, inflační spirála, zásady účetních operací, funkce peněz, druhy bank, bankovní obchody, bezhotovostní platební styk a jeho doklady, aktivní a pasivní úvěrové obchody, zúčtování plateb a pokladní činnost, zvláštní formy poskytování služeb (forfaiting, faktoring), posuzování bonity klienty, poskytnutí úvěru, bankovní služby, druhy CP, kapitálový trh, BCCP, RM-Systém, aukce, MMF, SB, EBOR, OSN.
Živnosti Ekonomie Maturitní otázky (139 KB) 25.10.06
Stručně k živnostem, co by měl vědět každý - co je živnost, subjekty, podmínky provozování, překážky, rozdělení, živnostenské oprávnění, ŽL, ohlašované a koncesované živnosti, koncesní listina, zánik, živn. rejstřík, kontrola, neoprávněné podnikání.
Tržní hospodářství a hospodaření podniku Ekonomie Maturitní otázky (96 KB) 04.11.06
Trh, Typy ekonomik, Poptávka, Nabídka, Tržní rovnováha, Hospodaření firem, Hospodaření, Efektivnost, Ekologie, Cíle podniku, Finanční hospodaření podniku, Náklady, Výnosy, Hospodářský výsledek, Finanční řízení podniku, Nástroje finančního řízení, Controlling, Finanční plán, Kapitál, Potřeby a zdroje financování, Pracovní kapitál, Hodnocení bezpečnosti a rizik investic
Výrobní činnost Ekonomie Maturitní otázky (68 KB) 09.11.06
Obsahuje: plánování, průběh výroby, výroba, výrobek, spotřební zboží, kapitálové statky, koncepce totálního výrobku, značka, životní cyklus výrobku, odchylka životního cyklu výrobku, kapacita, normy, certifikace, náklady, výnosy, kalkulace, typový kalkulační vzorec a bod zvratu
Personální činnost Ekonomie Maturitní otázky (102 KB) 09.11.06
Zahrnuje: plánování zaměstnanců, stanovení potřeby zaměstnanců, přebytek a nedostatek zaměstnanců, plánování a získání zaměstnanců, hodnocení, rozmisťování a evidence zaměstnanců, péče o zaměstance, pracovní poměr, pracovní smlouva, pracovní doba, hrubá mzda
Podnik, podnikání Ekonomie Maturitní otázky (87 KB) 13.11.06
Tato maturitní otázka obsahuje co je to podnik, podnikání, podnikatel, obchodní firma, obchodní rejstřík, náklady, výnosy, hospodářský výsledek, živnost, druhy živností, obchodní společnosti, družstva, zrušení podniku, plná moc, prokura
Základní ekonomické pojmy Ekonomie Maturitní otázky (56 KB) 13.11.06
Obsahuje co je to ekonomika, ekonomie, rozdělení ekonomie (makro, mikro), efektivnost, dělba práce, trh, rozdělení a subjekty trhu, konkurence (dokonalá, nedokonalá), potřeby, kupující, prodávající, poptávka, nabídka a rovnováha mezi nabídkou a poptávkou
Bankovnictví Ekonomie Maturitní otázky (51 KB) 04.2.07
Bankovnictví
Kapitálový trh Ekonomie Maturitní otázky (74 KB) 15.4.07
Kapitálový trh
Bankovní úvěry Ekonomie Maturitní otázky (71 KB) 15.4.07
Bankovní úvěr jako hlavní zdroj podnikového financování, Obchodní peněžní ústavy a jejich funkce, Aktivní obchody, Pasivní obchody, Neutrální obchody, úvěr
Personalistika Ekonomie Maturitní otázky (64 KB) 15.4.07
Personalistika, Struktura zaměstnanců podniku, Plánování zaměstnanců, Pracovní analýza a navrhování práce, Nábor a výběr zaměstnanců, Umístění a evidence pracovníků, Odborná příprava a rozvoj, Hodnocení pracovníků, pracovní postup, Odměňování a motivování, Péče o zaměstnance
Hospodářský výsledek podniku Ekonomie Maturitní otázky (59 KB) 15.4.07
Hospodářský výsledek podniku, Zisk a jeho použití, Peněžní fondy tvořené ze zisku, Ukazatelé efektivnosti a rentability
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 1. 3. 2024 Svátek má Bedřich
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz