Zobrazit:     Vše    Mat. otázky    Přednášky    Referáty    Seminárky    Skripta    
Celkem položek: 50

    <   |   1   |   2   |   3  
Název Kategorie Typ Velikost Vloženo
Pedagogické zásady Pedagogika Referáty (37 KB) 04.6.07
Zásada komplexního rozvoje osobnosti dítěte, Zásada vědeckosti, Zásada individuálního přístupu k dítěti, Zásada spojení teorie s praxí, Zásada uvědomělosti a aktivity, Zásada názornosti
Logopedie Pedagogika Referáty (38 KB) 28.6.08
Logopedie
Didaktika Pedagogika Referáty (76 KB) 17.4.09
Didaktika
Materinský jazyk - didaktika Pedagogika Přednášky (208 KB) 02.11.10
Jazyk a jazyková komunikácia Český jazyk a literatúra a Cudzí jazyk. - komunikačná a slohová výchova - jazyková výchova - literárna výchova Cieľové zamerania vzdelávacej oblasti Príprava učiteľa na vyučovanie materinského jazyka a literárnej výchovy v špeciálnej základnej škole Osobitosti vyučovacích metód využívaných na hodinách materinského jazyka v špeciálnych základných školách Metódy podávania, osvojovania, upevňovania vedomostí a zručností a metódy vytvárania návykov Metódy preverovania, hodnotenia a klasifikácie (diagnostické klasifikačné metódy) Osobitosti organizačných foriem vyučovania slovenského jazyka a literárnej výchovy v špeciálnej základnej škole Osobitosti vyučovania slovenského jazyka a literárnej výchovy v triedach s viacerými ročníkmi Inštrukčné médiá využívané v edukačnom procese v predmete slovenský jazyk a literárna výchova v špeciálnej základnej škole Sloh ako súčasť jazykového vyučovania
OSVOJOVANIE PRAVOPISU Pedagogika Přednášky (62 KB) 02.11.10
osvojení pravopisu - osvojení pravopisných pravidel, pravopisných vědomostí, pravopisných zručností, pravopisných návyků
Špeciálna didaktika materinského jazyka Pedagogika Přednášky (119 KB) 02.11.10
didaktika příprava učitele na vyučování mateřského jazyka jazykový rozbor - vysvětlování, prodloužený výklad - nápravné metody - metody prověřování, hodnocení a klasifikace vyučovací hodina
Dieta ako objekt pedagogického pôsobenia - ponatie Eriksona Pedagogika Přednášky (124 KB) 02.11.10
Dieťa ako objekt pedagogického pôsobenia – poňatia E. Eriksona Eriksonova teória ontogenézy psychiky a sociálny vývoj človeka. Od dôvery k pracovitosti. -Dojčenský vek. - Ranné detstvo. - Vek hry. - Vek zaškolenia. Od identity k integrite. -Adolescencia -Mladá dospelosť. - Stredná dospelosť. - Starší vek.
Metody ve vyučování Pedagogika Přednášky (27 KB) 12.10.11
Obsahem přednášky je seznámení s podstanými metodami ve vyučování v rámci osvojování nových poznatků.
Komunikace sluchově postižených Pedagogika Maturitní otázky (52 KB) 27.1.07
Mluvená hlásková řeč, Psaná forma řeči, Mimika a gestikulace, Odezírání, Pomocné artikulační znaky, Daktylní řeč, Znakový jazyk
Specifika předškolního vzdělávání Pedagogika Maturitní otázky (32 KB) 04.6.07
Specifika předškolního vzdělávání, Metody a formy práce
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Sobota 25. 5. 2024 Svátek má Viola
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz