DETAIL: Utopie, alegorie, sci-fi, fantasy


Utopie, alegorie, sci-fi, fantasy

Vědeckofantastická literatura

 • se jako literární žánr objevuje v USA na začátku 20. století. Využívá formy románu, novely a povídky. Anglické pojmenování science fiction v sobě spojuje pojmy science - věda, a fiction - fikce, fantazie. Je založena na soudobé znalosti vědy a techniky, předpovídá její vývoj do budoucna.

Utopie

 • jako představa o ideálním světě vznikala už v antice.. Jednou z těchto utopií je i Platónův traktát o ideálním státním zřízení zvaný Republika. Antická díla tohoto charakteru jsou však za předchůdce literatury sci-fi považována jen zřídka.

 • Za pravé předchůdce vědeckofantastické literatury však můžeme považovat až utopistická díla vzniklá v renesanci. Jedním z předních autorů této doby je anglický humanista Thomas More (1478 - 1535), který umisuje děj svého latinsky psaného románu Utopia na stejnojmenný smyšlený ostrov. Zobrazil tu své představy o ideálním světě - odstranil majetkové rozdíly a chudobu, a tím i kriminalitu. Majetek všech je společný a všichni dobrovolně pracují pro veřejné blaho. Velké věrohodnosti More dosáhl uvedením mnoha podrobností - včetně mapy a místního písma.

 • Podobný námět má také dílo Itala Tommasa Campanelly (1568-1639) Sluneční stát (město obklopené zdmi, centrem je moudrost), a Angličana Francise Bacona, Nová Atlantida. Zde je použit motiv města Benzalému, jehož obyvatelé disponují pokrokovými vymoženostmi, jako řízení zemědělství (hnojiva) a počasí nebo objevy mikroskopu a ponorky.

 • Utopií jsou i satirické cestopisy Cyrana de Bergerac Cesta na měsíc a Cesta do sluneční říše. Soudobý pozemský svět je zde konfrontován s fantastickým životem na jiných planetách, předpovězeny jsou evoluční teorie, vynález záznamu zvuku a rakety.

 • Gulliverovy cesty Jonathana Swifta (1561-1626), které jsou rovněž řazeny mezi utopie, obsahují kritiku soudobé společnosti

 • V dalším vývoji vědeckofantastické literatury se spíše než utopie jako takové objevují tzv. antiutopie. Ty naopak ukazují, jak by to vypadat nemělo. Mezi nejznámější antiutopie patří 1984 od George Orwella, Konec civilizace (krásný nový svět) Aldouse Huxleyho nebo Zamjatinův román psaný deníkovou formou My. Všechna tato tři díla varují před totalitární společností, vytyčují její nejhorší prvky, ukazují naši možnou budoucnost a naznačují, že vzpoura jednotlivce bude v takto zavedené společnosti marná.

 • Nejvýznamnějším spisem starší české utopické literatury je Labyrint světa a ráj srdce Jana Ámose Komenského.

 • Alegorie má ve světě vědeckofantastické literatury rovněž své místo. Asi nejznámějším alegorickým dílem v této oblasti je Farma zvířat anglického prozaika George Orwella, kde zvířata jednají jako lidé a představují vývoj socialistické společnosti - od dobré myšlenky k jejímu zneužití.

 • Hororové prvky se vyskytují zejména v novějších fantasy románech, ale jejich počátky můžeme vysledovat již v první polovině století. V této době sepsala svou hororovou povídku Frankenstein pojednávající o stvoření umělého člověka Mary Shellyová, druhá manželka P.B. Shellyho.

 • Rovněž známý americký povídkář, jeden ze zakladatelů vědeckofantastické literatury Edgar Allan Poe (1809 - 1849) ve své tvorbě používá hororové prvky. Ty se objevují např. v povídce Jáma a kyvadlo ze stejnojmenné sbírky.

Americká science fiction 20. století

 • Na počátku americké literatury sci-fi stojí na počátku 20. Století takzvané „pulp magazines“. Tyto časopisy tištěné na nekvalitním papíře (odtud název pulp) se na pultech objevují zhruba od 20. Let 20. Století nejprve se zaměřením na detektivní (Detective Story) a kovbojské (Western Story) příběhy a na červenou knihovnu (Love Stories). Science fiction do těchto časopisů pronikla velice záhy - ponejprv se vyskytla v časopise elektrotechnika Hugo Gernsbacka nazvaném Modern Electrics, později přejmenovaného na Science and Inventions. Tentýž vydavatel se potom v roce 1926 postaral o vznik prvního literárního magazínu zaměřeného čistě na SF - Amazing Stories. Proto bývá H. Gernsback označován za otce americké science fiction.. Časopis po třech letech zkrachoval, ale o další tři roky později byl založen konkurenční časopis Astounding Stories of Super Science, který pod názvem Analog existuje dodnes.

 • Osmiletou etapu vývoje americké science fiction označujeme za zlatý věk SF a to především díky novému editorovi Astounding Stories - v této době přejmenovaných na Astounding Science Fiction - Johnu W. Campbellovi. Jeho přísným požadavkům na kvalitu uveřejňovaných příběhů vyhovovalo jen několik autorů (např. L. Sprague de Camp, L. Ron Hubbard, Clifford D. Simak či Jack Williamson) a z nich největší proslulosti dosáhli ti, které si Campbelle vychoval: Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Theodore Sturgeon A. E. van Vogt.

 • Konec 2. světové války znamenal i konec zlatého věku SF. Svět se převratně změnil a skutečnost daleko překonala vše, co si dokázali vymyslet autoři science fiction. Snaha o hledání nových cest se objevila už v březnu 1945, kdy byl v magazínu Amazing Stories otištěn článek Richarda Shavera Vzpomínám na Lemurii. Z tohoto literárního falzifikátu se odvíjí linie literární mystifikace, která vyvrcholila v pseudovědeckých teoriích Ericha von Dänikena a jeho následovníků. Shaver, nepříliš úspěšný autor science fiction, oznámil užaslému čtenářstvu, že Země byla původně obydlena prastarou rasou, která přišla z kosmu a po níž zbyly jen nejasné vzpomínky v legendě o Lemurii. Byla to rasa nesmrtelných obrů, na něž však neblaze zapůsobila jedna složka slunečního záření, takže se z nich stali trpaslíci a zalezli do podzemních jeskyní, kde žijí dodnes. Všechny válečné bědy v lidských dějinách, včetně Hitlerovy agrese, byly řízeny trpaslíky z podzemí.

 • Novou etapu datujeme do let 1949 a 1950, kdy byly založeny dva význačné časopisy - The Magazine of Fantasy and Science Fiction a Galaxy Science Fiction. Ve snaze o překonání bariér jsou v této době otiskována i díla Roberta Louise Stevensona, Roberta Gravese či Oskara Wilda, otiskují se i povídky východoevropských autorů (mj. Josefa Nesvadby). Ukázalo se, že v satirické nadsázce a ve společenské kritice je silná stránka science fiction a že na tomto poli je schopna vstoupit do literatury jako rovnocenný partner. V této době se proslavili např. Ray Bradbury a Kurt Vonnegut.

Nejznámější světoví autoři SF

Brian W. Aldiss: povídková tvorba (Prostor, čas a Nathaniel, Baldachýn času, Skleník), první román Nonstop (cena Huga), nejproslulejší román: Bosonoh v hlavě - označovaný za jedno z nejreprezentativnějších děl britské Nové vlny v SF - zavádí čtenáře na bojiště. Na evropském kontinentu došlo k válce, v jejímž průběhu bylo jako zbraně použito halucinogenních plynů, a realita se rozpadá ve změ iluzí, pochyb a hodnotového chaosu.

Isaac Asimov: Američan ruského původu, učitel biochemie a později spisovatel z povolání.; své povídky publikoval zejména v časopise Astounding Stories, jeho nejznámější povídkou je Soumrak, vyprávějící o zmatcích na planetě s několika slunci, jejíž obyvatelé poprvé po několika stech letech mají možnost zahlédnout hvězdnou oblohu. Známý je však především povídkovými cykly o robotech s pozitronovými mozky. Vymyslel rovněž tři zákony robotiky představující jakýsi morální kodex robotího uvažování - poprvé se všechny tři objevují v povídce Hra na honěnou. Kompletní soubor povídek má název Kompletní robot, jinak vyšly ve sbírkách Já, robot a Zbytek robotů. Velmi úspěšné jsou jeho romány o robotech, kde je SF spojena s detektivním žánrem (např. Ocelové jeskyně, Nahé slunce). Ke konci života napsal autobiografii Já, Asimov.

Ray Bradbury je znám především svojí povídkovou tvorbou o osidlování Marsu shrnutou v Maranské kronice a románem 451°Fahrenheita - antiutopickou vizí totalitní společnosti, v níž jsou páleny všechny knihy (odtud název díla 451°F = teplota při níž hoří papír). Příznivci hororu oceňují především jeho román Tak přichází cosi zlého. Povídky na jiné než maranské téma jsou shrnuty ve sbírkách Ilustrovaný muž, Kaleidoskop, Ilustrovaná žena, Sloup ohně a v dalších.

Edgar Rice Burroughs proslul především dobrodružnými příběhy opičího muže Tarzana s prvky SF (celkem 28 titulů). Psal i další románové cykly - např. Johnu Carterovi z Marsu nebo o světě uvnitř naší Země zvaném Pellucidar.

Arthur C. Clarke Britský fyzik a matematik, jehož SF se opírá především o autorovu solidní znalost exaktních vědních disciplín. Jeho povídky vyšly v antologiích Těžká planeta, Stvořitelé nových světů nebo Hledání budoucího času..Mezi jeho nejznámější romány patří zfilmovaná 2001:Vesmírná odysea a její pokračování 2010: Druhá vesmírná odysea a 2061: Třetí vesmírná odysea, romány Kolébka, Zpěvy vzdálené Země nebo Hluboké pastviny a cyklus o světě na palubě mimozemské vesmírné lodi Ráma (pokračování byla napsána ve spolupráci s Gentrym Leem).

Ilja Grigorjevič Erenburg - významný ruský novinář a spisovatel. Do žánru SF patří jeho katastrofický román Trust D.E. Světoběžník a dobrodruh Jens Boot po nenaplněné lásce k Evropance vypracuje plán na vojenské zničení Evropy, který s pomocí amerických boháčů uskuteční a sám pak umírá v rozvalinách jako poslední člověk na evropském kontinentu.

Robert A. Heinlein: jeden z největších autorů SF všech dob, povídky ze 30. A 40. Let publikoval v Astounding (např. Musejí být v chodu). V této době vznikají rovněž romány Metuzalémovy děti, o příhodách skupiny téměř nesmrtelných lidí vyštvaných ze Země do vesmíru a Sirotci oblohy, román o generační kosmické lodi, který vznikl spojením dvou časopisecky publikovaných novel. V 50. Letech vznikají dobrodružné SF romány pro dospívající čtenáře jako Kosmická loď, Tunel v nebi nebo Čas pro hvězdy a díla pro dospělé Vládci loutek či Dvojník. Toto období je zakončeno kontroverzním románem Hvězdná pěchota, líčícím osudy mladého muže, který vstoupil do armády a po tvrdém drilu je nasazen do boje proti mimozemským vetřelcům.

Frank Herbert Americký spisovatel, který proslul především šestidílnou sérií románů o pouštní planetě Arrakis zvané Duna. Román Duna získal cenu nebula a v anketách je pravidelně oceňován jako nejlepší SF všech dob.

Stanisław Lem polský spisovatel a lékař k jehož nejznámějším dílům patří Planeta Eden o průzkumu neznámé planety, jejíž obyvatelé jsou tyranizováni násilím založeným na informatice, Návrat z hvězd o konfrontaci kosmonautů se společností, z níž byly uměle odstraněny všechny prvky násilí, ale i podnikavosti a titulní novela sbírky Nepřemožitelný a jiné povídky o nemožnosti komunikace s mimozemskou civilizací.

Robert Merle Francouz, profesor anglické a americké literatury proslulý především románe Až delfín promluví, v němž se vědcům podaří naučit delfíny lidské řeči; tohoto úspěchu má být zneužito k válečným cílům. Vědci se nakonec postaví proti a uprchnou s delfíny na Kubu. Dalším významným románem, je Malevil, který líčí život ve staré zámecké tvrzi na Paříží po výbuchu lithiové bomby, jež pravděpodobně zničila Francii i celou Evropu.

Jules Verne Francouz, jeden ze zakladatelů žánru sci-fi, proslul svými vědeckotechnickými romány z období průmyslové revoluce, jež byly původně určeny dospělým, ale později se staly romány pro mladé. Mj. Cesta do středu země, Ze Země na Měsíc, Dvacet tisíc let pod mořem, povídky Věčný Adam. „verneovský proud“ ve SF literatuře se zabývá více technickými perspektivami než společenskou problematikou.

Herbert George Wells je dalším známým zakladatelem SF - zejména tzv. welsovského typu SF, který bývá dáván do protikladu k  verneovskému jako společensky spekulativní. Známým a zfilmovaným dílem je Ostrov doktora Moreaua, či Válka světů, v níž autor vylíčil prototyp invazního příběhu - jde o dramatické líčení útoku maranů na naši planetu a marných pokusů pozemšanů ubránit se technicky vyspělým vetřelcům.

Nejznámější čeští autoři

Karel Čapek - ve své hře R.U.R. poprvé používá slovo robot, které vymyslel jeho bratr Josef a které se stalo součástí technického slovníku na celém světě. Jeho prvním SF románem je Továrna na Absolutno, která vypráví o stroji schopném přeměňovat veškerou hmotu na energii, v románu Krakatit hovoří o všeničivé výbušnině - reakce na atomovou energii, spolu s bratrem napsal hru Adam stvořitel, fantaskní vizi o zkáze světa a jeho opětovné obnově. K fantastice se vrátil rovněž v románu Válka s mloky o inteligentních zvířatech, která začnou postupně likvidovat lidstvo. Vrcholnými Čapkovými díly jsou hry bílá nemoc a Matka.

Josef Nesvadba povoláním psychiatr, překladatel z angličtiny, autor divadelních her. Známé jsou především jeho povídky Blbec z Xeenemünde, Einsteinův mozek či novela Jak předstírat smrt. Podle jeho povídek bylo natočeno mnoho známých českých filmů jako Tarzanova smrt, Upír z Ferratu, Zabil jsem Einsteina, pánové, pane, vy jste vdova a Zítra vstanu a opařím se čajem.

Ondřej Neff je fotograf, novinář a spisovatel, vydavatel internetového magazínu Neviditelný pes (zabývající se mj. sci-fi tématikou). Vydal studii Podivuhodný svět Julese Verna, v níž kriticky rozebral vernovo dílo. V souboru esejů Něco je jinak zachytil historii české fantastiky a na tuto práci volně navázal knihou Všechno je jinak. Ze SF tvorby: pokus o dobrodružný SF román Jádro pudla, romány Čarodějův učeň a Šídlo v pytli, sbírky povídek Vejce naruby, Čtvrtý den až navěky, Vesmír je dost nekonečný a Zepelín na Měsíc

Spojky (konjunkce)

Spojky jsou neohebná, neplnovýznamová (tj. nabývají významu až ve spojení s větnými členy) slova, sloužící ke spojování vět i částí vět, členů rovnocenných i nerovnocenných. Spojky vyjadřují jejich vzájemný vztah.

Forma spojek může být jednoslovná (a, že, když), opakovaná (a, a, a; nebo, nebo), dvojitá (buď - nebo, jednak - jednak) nebo víceslovná, pak do ní vstupují další slovní druhy.

Spojovací funkci plní rovněž vztažná a tázací zájmena (kdo, co, který,…) a některá příslovce (proto, kdy, kde, kudy… )

Spojky můžeme rozdělit na: souřadicí: např. a, i, nebo, anebo, ale, avšak, nebo, ani - ani, a - a, buď - nebo

Podřadicí: např. když, jakmile, protože, že, aby, -li, kdyby, ač, třebaže

Před spojkami píšeme čárku s výjimkou spojek a, i, ani, nebo ve významu slučovacím

Spojky souřadicí: Vztah slučovací: např. jak - tak, jednou - jednou, a, i , ani, hned - hned

Vztah stupňovací: např. a, i, ba, ba i, nejen - ale i, nejen - nýbrž

Vztah odporovací / adverzativní: např. ale, avšak, leč, sice - ale, když - tak ale ne

Vztah vylučovací / alternativní / disjunktní: např. eventuálně, popřípadě, buď - nebo

Vztah vysvětlovací: např. nebo, vždy totiž

Spojky podřadicí: Vztah příčinný: např. protože, z toho, ježto, poněvadž, díky tomu, anžto

Vztah následkový: např. proto, a proto, a tedy, tudíž, pročež, (a) tak

Vztah účinkový: např. že, tak že, tolik že, div že, málem že, taktak že

Vztah důvodový: spojky společné s větami příčinnými (např. protože, vždy)

Vztah účelový: např. aby, jen aby, už aby, by (arch.), a

Vztah podmínkový: např. jestliže, pakliže, pokud, za podmínky že, jestli (hov.)

Vztah přípustkový: např.ač, ačkoli, třeba(s) (že)

Vztah časový: např. když, právě když, zrovna když, až, než dokud

Vztah způsobový: např. tak že, tím že, ta aby, tak jak, jako když, jinak než

Vztah prostředkový: např. tím že, tak že, podle toho že

Životopis

 • Životopis je odborný slohový útvar podávající přehled o osobních a zejména profesních skutečnostech dané osoby. Je psán praktickým funkčním stylep používaným v publicistice (životopisy slavných osobností) nebo pro potřeby personalistiky (vlastní životopis).

 • V personalistice - tj. při žádostech o zaměstnání nebo o zapsání na vysokou školu - se používá zejména strukturovaný životopis, který je stručný a jednotlivá fakta jsou přehledně uspořádána do bodů.

 • Životopis by měl zejména obsahovat: Jméno a příjmení

Vzdělání

Speciální znalosti (např. řidičský průkaz, jazykové znalosti)

Předchozí praxi (zejm. v oboru) + dosažené výsledky

Zájmy

Další požadované informace: např. věk, rodinný stav, údaje o

Rodičích - bývalo vyžadováno v minulém režimu, dnes neobvyklé

 • Speciálním druhem životopisu je v beletrii zpracování života slavných osobností - např. irving Stone: Námořník na koni = životopis Jacka Londona

Autobiografie je životopis beletristicky zpracovaný danou osobou (např Isaac Asimov - Jás, Asimov)

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo najdemese
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pondělí 24. 2. 2020 Svátek má Matěj
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz