DETAIL: Rostlinné orgány


Rostlinné orgány

Stručné rozdělení:

Jednoduché (většinou jednobuněčné rostliny)

Jejich tělo není rozdělené na více částí a jmenuje se Stélka (thallus)

Složené (většinou vícebuněčné rostliny)

Jejich tělo se jmenuje Kormus a rozděluje se na orgány 2 typů

 1. Vegetativní orgány:

Slouží primárně k růstu rostliny (růstové období=vegetační období)

  • Kořen (radix)

  • Stonek (kaulom)

  • List (fylom)

  • Generativní (reprodukční) orgány:

   • Květ

   • Semeno

   • Plod

   • ----------organologie-nauka o orgánech rostliny----------

    (1) Vegetativní orgány

    Kořen (radix)

    Podzemní orgán, který nemá listy, výjimku tvoří některé metamorfózy např. oddének (zdřevnatělý stonek, který má zakrnělé lístky neboli šupinky a je pod zemí, stejně jako kořen. Vyskytuje se u kapradin konvalinky kosatce nebo třeba u sasanky

    !k++++++++k!

    !k++++++++k!

    !k++++++++k!

    !k++++++++k!

    !k++++++++k!

    !k++++++++k!

    1222222221

    12222221

    122221

    1221

    11

    jedničky vytvářejí kořenovou čepičku *(má za úkol chránit dvojky, což jsou iniciály (stále se dělící pletiva = meristémy)

    jedničky s dvojkami dohromady vytváří tzv. vzrostný vrchol

    vykřičníky znázorňují rhizodermis (podzemní pokožka rostliny)nemá průduchy ani kutikulu, propouští živiny do kořene (vosková látka - odpuzuje vodu) pozn. endodermis (nadzemní pokožka rostliny)má průduchy a kutikulu

    Pod rhizodermis je základní kůra kořene (chrání c. svazky) označená káčkem

    No a nakonec pluska znázorňují střední válec, kterým proudí cévní svazky (ty jsou uspořádány paprsčitě) to znamená, že se vedle sebe střídá lýko a dřevo (u stonku jsou uspořádány bočně )

    Mezi kůrou (k) a středním válcem (+) se nachází tenká oddělovací vrstva endodermis a ještě pod touto vrstvou je pletivo zvané pericykl , které zajišuje růst postranních kořenů

    Z uvedených informací vyplývá, že má kořen odspoda 3 zóny:
    dělivou poté prodlužovací (tím směrem se to jakoby rozdělí) no a nakonec absorpční (přijímá živiny přes rhizodermis)
    další jeho funkce jsou zásobní (v cévních svazcích) syntetická produkce aminokyselin, alkaloidů… a upevňovací (aby rostlina držela v půdě).

    1. Kořenová soustava Alorhizie

    Již jsem se dotkl tzv. postranních kořenů vyrůstají z tzv. hlavního kořene (ten vznikne z prvního kořínku zvaného radikula z obou typů těchto kořenů vyrůstá ještě třetí typ a sice kořenové vlásky Výskyt Alorhizie je u stromů a vůbec všech Dvouděložných rostlin

    1. Kořenová soustava Homorhizie

    Druhá možnost je, že hlavní kořen není, což se můžete sami podívat, když třeba vytrhnete drn trávy, že všechny kořínky budou zhruba stejné. Tyto kořeny nemůžeme nazvat postranními, protože nemají být k čemu postranní --> proto se nazývají adventivní kořeny též svazčité výskyt je u trav a tedy „Jednoděložných rostlin“

    Kořeny se ještě dělí podle tvaru (typicky hlavního kořene), předpokládám, že z názvu je zřejmé, jaký mají kořeny tvar akorát by mohl nastat problém u vřetenovitého kořene- vypadá jako kuželovitý, akorát s MENŠÍM úhlem

    • Nitkovitý kořen (fazole, obilí)

    • Válcovitý kořen (křen)

    • Vřetenovitý kořen (mrkev, petržel)

    • Kuželovitý kořen (stromy)

    • Řepovitý kořen (řepa)

    • Chůdovitý kořen (upevňují např. smrky nebo jedle v sypké půdě)

    Metamorfóza kořene

    Metamorfóza znamená přeměna, zmorfování, kdo zná Power Rangers, tak si určitě pamatuje „morfujem!!!“ a pak se přeměnili na nějaké stroje či co…

    Důvod morfování je prostý, rostlina žila v nějakém prostředí, kde se potřebovala zadaptovat, protože se změnilo třeba podnebí (doba ledová) no a v novém prostředí pro ni bylo výhodnější přiřadit (kořenu) nějakou efektivnější funkci

    Druhy metamorfózy:

    1. Haustoria (kořeny parazitů) (odebírání živin z hostitele) jmelí

    2. Kořenové hlízy (zásobní funkce) př. jiřina, vstavač

    3. Vzdušné kořeny (aerobní) monstera

    4. Příčepivé kořeny (přichycovací funkce) břečany

    5. Dužnaté kořeny a Bulvy (zásobní funkce)Celer, řepa

    6. Dýchací kořeny = pneumatofory - výměna plynů (bažinaté rostliny)

    Význam kořenů:

    • potrava, píce

    • surovina pro průmysl (cukrová řepa „cukrovka“)

    • léčiva + drogy 0x01 graphic
     - rulík, reveň, hořec

    Stonek (kaulom)(caulis)

    Funkce:

    1. Nosí ostatní orgány (mimo kořen)

    2. Rozvádí živiny (transportní funkce)

    3. Fotosyntetická funkce (pokud je přítomen chlorenchym)

    4. Zásobní funkce

    5. Rozmnožovací funkce pomocí metamorfovaných stonků (šlahouny, oddénky)

    6. Krycí funkce (na okrajích)

    Holý stonek s listy se nazývá prýt

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    eee

    eeppee

    eeppppee

    eeppppppee

    eeppppppppee

    eeppppppppppee

    eeppppppppppppee

    eeppppppppppppppee

    eeppppppppppppppppee

    eeppppppppppppppppppee

    eeppppppppppppppppppppee

    eeppppppppppppppppppppppee

    eeppppppppppppppppppppppppee

    eeppppppppppppppppppppppppppee

    eeppppppppppppppppppppppppppppee

    eeppppppppppppppppppppppppppppppee

    eepppppppppppEEEEEEEEppppppppppppee

    eepppppppppppELLLLLLLLEppppppppppppppee

    eepppppppppppELLLKKKKLLLEpppppppppppppee

    eeppppppppppppELLLKddddKLLLEpppppppppppppee

    eeppppppppppppELLKdd OO ddKLLEpppppppppppppee

    eepppppppppppppELLLKddddKLLLEppppppppppppppee

    eeppppppppppppppELLLKKKKLLLEpppppppppppppppee

    eeppppppppppppppELLLLLLLLEppppppppppppppppee

    eeppppppppppppppEEEEEEEEppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppppppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppppee

    eepppppppppppppppee

    eepppppppppppppee

    eepppppppppppee

    eepppppppppee

    eepppppppee

    eepppppee

    eepppee

    eepee

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    e- znázorňuje epidermis(pokožku stonku)

    p- primární kůra

    E- endodermis dělící část primární kůry od středního válce

    C- cévní svazky

    K- kambium (dělivé pletivo. zajišuje rozšiřování stonku)

    • pod kambiem už je pouze dřevo, nad kambiem lýko --> bočný systém cévních svazků (kambium vylučuje dovnitř dřevo a okolo sebe lýko)

    • Jednoděložným rostlinám (travám) kambium chybí (to je ostatně vidět, že tráva třeba za půl roku není tlustší, než předtím)

    • Rostlina může tloustnout i bez kambia a sice zvětšováním buněk, to ale není zdaleka tak intenzivní jako za pomocí tohoto pletiva

    Tvorba kůry:

    • Felogén(druhotné krycí pletivo) --> korek (ztvrdlý felogén) --> borka (popraskaný ztvrdlý felogén)

    Na vrcholu stonku je iniciála (viz výše) obalená pupenem - obdoba kořenové čepičky

    Obilí má kolínka (takové to ztvrdlé)- to kolínko se dále nerozšiřuje - Takovémuto místu, které na stonku neroste se říká Noda jinak také uzlina (mnohdy z takového místa vyrůstá list, ale ne u obilí) naproti tomu zbylému úseku, který roste se říká internodium

    Rozdělení

    Rozdělení stonků podle zdřevnatění: jestli při průběžném růstu stonek jen ztloustne nebo zdřevnatí

    1. Bylina (žádné dřevo)

     1. Stvol (má přízemní růžici) takové ty listy dole (třeba na pampelišce)

     2. Lodyha (listy rostou pravidelně po celé délce stonku)

     3. Stéblo (duté, není dužnaté, má kolínka, lodyha a stvol jsou dužnaté) př. obilí žito, oves, pšenice

    2. Dřevina

     1. Kmen = Stromy (nahoře se větví v koruny) akát, jabloň, Hrušeň

     2. Keř (větví se již odspodu) tis

     3. Polokeř (větví se odspodu a nahoře navíc už není dřevnatý) př. borůvka, brusinka

    Rozdělení stonku podle průřezu: Tvar stonku, když ho příčně rozřízneme

    • Válcovitý

    • Trojhranný

    • Čtyřhranný

    • Rýhovaný

    • Hřídlatý

    Rozdělení stonku podle směru: jestli roste přímo nahoru nebo ne

    • Přímý stonek (roste přímo vzhůru) divizna

    • Plazivý stonek (repens) jetel plazivý

    • Vystoupavý stonek (ascendens)

    • Ovíjivý stonek (volubilis) !o něco!

    a)levotočivý (při pohledu shora krouží proti směru hodinových ručiček a vzniká pravotočivá šroubovice) častější, než pravotočivý - fazol, svlačec

    b)pravotočivý (po směru hodinových ručiček, levotočivá šroubovice) vzácně - chmel

    • Popínavý stonek !na něco! břečan

    • Poléhavý stonek (decumbens) truskavec

    Rozdělení stonku podle větvení

    • Vidličnaté(he­miblastické)(dicho­tomické) jmelí bílé, plavuně

    • Vrcholičnaté(boč­ní)(holoblastic­ké)(axilární) nejčastější větvení př. jehličnany

    • Hroznovité

    Metamorfóza stonku

    • Oddének (kapradiny, kosatec, sasanka, konvalinka)

    • Oddénková hlíza -pod zemí(zásobní funkce) brambora

    • Stonková hlíza -nad zemí- kedluben

    • Šlahouny (rozmnožovací funkce)jahody

    • Trny (kolce) př. trnka, hloh, akát

    • Zakrnělý stonek (brachioblast) modřín

    • Zdužnatělý stonek (zásobárna vody) kaktusy

    • Stonkový úponek (vinná réva)

    Hospodářský význam

    • Potrava (brambora)

    • Léčiva (chinin- chininová kůra- léčba žluté zimnice-Asie, Afrika)

    • Koření (skořice zázvor)

    • Průmyslovost konopí, len, kaučukovník, pryskyřice, korkový dub Šp. Port.(proto je korek tak typický na uzávírání vín)

    List(fylom)

    • je zpravidla zelený

    • má omezený růst (nemá prvotní meristém „iniciálu“)

    • vznik z pupenu, kde se mezitím ukládají stavební látky pro nový list

    • zánik již po prvním vegetačním období (pořád rostou, pak skončí a hned nato chcípnou) Vegetační období u jhličnanů může trvat až 4 roky, ale u ostatních rostlin většinou ani rok… (ach ten listopad) existuje však i nesmrtelný superlist, který zůstává stále zelený: Jedná se o „Makchie“

    Funkce:

    1. Asimilační funkce (přeměna anorg, látek na organické pomocí fotosyntézy --> naklání se za Sluncem, aby mohl lépe fotosyntetizovat

    2. Transpirační funkce (vypařování)

    3. Obranná funkce listů (jen u některých rostlin) pomocí trichomů

    4. Zásobní funkce (u dužnatého listu)

    Typy listů:

    • podle funkce:

     1. Děložní lístky (zásobní funkce)

     2. Asimilační listy (asimilační funkce)

     3. Listeny (v květu nebo květenství)

   • podle čepelí:

    1. Jednoduché (javor, platan, dub, buk, pampeliška, trávy, Hruška)

    2. Složené (Jírovec Maďar)

    Výplňová pletiva listu:

    • palisádový parenchym = asimilační výplňové pletivo listu, které má tvar palisád

    • houbový parenchym -!!- tvar houby

    Metamorfóza listu:

    • Trny (kaktus bodlák trnka)

    • Zdužnatělé listy(sukulenty) (voda + cukry) cibule

    • Úponky hrachor

    • Masožravka (u nás jsou nejznámější láčkovky)

    Hospodářský význam

    • jídlo, krmivo, koření, čaje, léčiva, (tabák)

    Zpět

     
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 3. 12. 2023 Svátek má Svatoslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz