DETAIL: Hlavní činnost podniku


20. Hlavní činnost podniku

- dělení činností - výroba, členění výrobního procesu - výrobní program,příprava výroby - průběh výroby- THN normy - ergonomie - obalové a odpadové hospodářství - jakost výroby- ISO normy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní činnost podniku je činnost, pro kterou byl podnik zřízen. Jeho výstupem jsou Dělíme ji na:

 • výroba

 • obchod- maloobchod, velkoobchod.

 • služby- ubytování, stravování, dopravní služby, finanční služby,…

Výroba

- je základní fází hospodářského procesu.Při výrobě jsou vytvářeny za spoluúčasti všech výrobních faktorů (práce, přírodní zdroje, kapitál) statky a služby, které uspokojují lidské potřeby.

 • než začneme vyrábět, musíme vědět, co potřebuje

zákazník a kolik je za to schopen a ochoten dát peněz

 • na trhu se vytváří pouze směnná hodnota = cena zboží

 • užitná hodnota zboží vzniká v procesu výroby

 • podnikatel vyrábí pro, aby dosáhl zisk.

Členění výrobního procesu


mimo tyto výroby

a)hlavní výroba - výroba aut probíhají také pomoc

b)vedlejší výroba- náhradní díly procesy ve výrobě

c)doplňková výroba - zpracování odpadu z hlav. výroby (údržba strojů ) a

obslužné procesy

(skladování,

doprava a balení)

Podle stupně mechanizace:

 1. ruční výroba - práci vykonává člověk

 2. mechanizovaná - vykonává stroj řízený člověkem

 3. automatizovaná - vykonává ji stroj bez zásahu člověka

 4. přírodními procesy - kvašení, schnutí, zrání - nedají se urychlit

Podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu:

a)kusová výroba - jeden nebo málo kusů- jaderný reaktor, šaty na zakázku.

b)sériová výroba - větší množství výrobků jednoho druhu- auta, ledničky,

c)hromadná výroba - velké množství jednoho druhu výrobku

Výrobní program

 • zahrnuje všechny výrobky, které podnik produkuje

 • v některých podnicích jde o jediný druh (např. výroba el. energie), v jiných o desítky i stovky druhů (např. výrobu kuchyňského nářadí)

 • výrobní program se průběžně mění podle požadavků trhu, ekonomických výsledků a nových technických poznatků.

Příprava výroby

Podnikatel musí vyřešit jak žádané zboží v potřebném množství, kvalitě, čase, za přiměřenou cenu a s přiměřeným ziskem vyrobit.

►příprava výroby

 1. technická - celý výzkum a vývoj výrobků až po detailní zpracování technologického postupu pro výrobu ( konstrukce výrobku, použité materiály,náročnost na pracovní čas strojů a lidí, výkresy, modely, prototypy, )

 2. organizační - kdy se rozhoduje, které útvary budou výrobu zabezpečovat

 3. ekonomická - kdy se stanovují náklady a ceny, tj. sestavují se kalkulace

 4. marketingová - která má za cíl uvést nový produkt na trh, důležitý je výběr značky, vhodného obalu a správné nastavení všech prvků marketingového mixu.

Plán výroby formou bilance : potřebují vyrobit určitý počet výrobků, ale potřebují

na to výrobní zdroje.

Potřeba výroby = výrobní zdroje

Co může firma dělat při nedostatečné kapacitě strojů:

 1. Operativní leasing - na nějakou dobu půjčení např. stroje

 2. Dohodnout si s jinou firmou kooperaci - vypomůže nám s výrobou

 3. Investiční výstavba - dlouhodobé a finančně náročné

Při nadbytku strojů:

 1. Stroj pronajmout - operativní leasing

 2. Firemní kooperace - nabídneme volné kapacity jiné firmě

 3. Stroj odprodat - pokud pro něj už nemáme uplatnění

Průběh výroby

  Stupně rozpracovanosti výroby:

 • materiál - zásoby pro výrobu - suroviny, barvy, čistící prostředky, pohonné hmoty…

 • nedokončená výroba - materiál je vydaný do výroby, kde začne být zpracovávaný. Postupně se nachází v různých stupních rozpracovanosti, ovšem ještě ho nemůžeme nazvat polotovarem ani hotovým výrobkem (nastříhané a rozešité šaty, nakynuté těsto, ...),

 • polotovary - ukončením určitého technologického postupu může vzniknout polotovar - produkt, který bude ve výrobě dále zpracováván, ovšem za určitých podmínek už může být prodán jinému zpracovateli (např. odlitek, ...)

 • hotové výrobky - výrobek vlastní produkce určený k prodeji (hotové šaty, upečená rohlík, soustruh, ...).

Průběh výroby závisí na charakteru vyráběného výrobku a velikosti vyráběné série. U dobře strukturovatelných výrobků s vyšší sériovostí se vyplatí připravit:

●     úsečkový diagram výroby-každá úsečka představuje dobu výroby jednotlivých součástí výrobku.

●     výrobní postupy pro jednotlivé součástky s rozpisem výrobních operací,

● normy spotřeby materiálu a spotřeby času.

Technickohospodářské normy - THN

= vyjadřují potřebu majetku nebo práce na jednotku výkonu (služba, výrobek).

0x01 graphic

Ergonomie

-nauka, která zkoumá člověka, stroj a pracovní prostředí, kde člověk pracuje (aby mu stroj padl do ruky, dobře se ovládal atd.)

- jak optimálně zatížit člověka při práci, aby pracoval v pohodě a zároveň přinesl maximální výkon.

Obalové hospodářství

 • obaly na jedno použití- kartóny, plechovky, PET…

 • obaly na (více použití) kolovací-palety, bedny, přepravky, láhve.O tyto obaly se musí firma starat ( má v nich své peníze), evidovat je, skladovat příp. opravovat.

Odpadové hospodářství

 • nejrozšířenějším způsobem zavádění ekologických zásad ve výrobě se stal přístup zvaný čistší produkce, tzn.:

 1. maximálně se využívají suroviny a energie a snižuje se odpad, nepoužívají se toxické a nebezpečné materiály

 2. produkt je navrhován tak, aby měl co nejmenší negativní vliv na ŽP

 3. technologie se mění tak, aby byly maximálně šetřeny suroviny, což je zároveň provázen vhodnou stimulací zaměstnanců

Existuje zákon o odpadech - který třídí :

 • odpady podle škodlivosti

 • firmy musí mít odpady v evidenci a ohlašovat je

 • energetické využívání odpadů

 • jak se mají přepravovat , zneškodňovat atd.

Jakost výroby

- kvalita výrobku je významnou zbraní v konkurenčním boji.

- existují systém totální jakosti ( TQM)-není zaměřen jen na výrobu, ale na veškeré procesy probíhající ve firmě - marketing, zásobování, řízení…Vznikl v Japonsku.

- v Evropě se při péči o jakost spíše uplatňuje systém norem (ISO řady 9000) - podniky získávají mezinárodně uznávané certifikáty, normy jsou zaměřeny nejen na výrobu, ale také servis, způsob prodeje, řízení podniku …

Normy řady ISO 14001 - pomáhají sladit vztah firmy a životního prostředí ( enviromentální chování).

Výhody ISO norem

 • certifikátem firma získá písemný doklad podklad o jakosti své produkce. Pomáhá při navazování obchodních kontaktů se zahraničím, získávání zákazníků.

 • jakost se stále kontroluje.

Nevýhody ISO norem

 • firma je existencí norem svázaná což může potlačit její iniciativu, inovace. Hůře reaguje na měnící se podmínku na trhu.

Kontrolou jakosti je pověřen specializovaný útvar firmy ( kvalitní výrobky x zmetky).

4

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 1. 12. 2022 Svátek má Iva
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz