DETAIL: Bankovní systém


Bankovní systém

 • Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu fungující pro klienty

 • Úkol finančních institucí:

  • Přerozdělování finančních zdrojů mezi různé subjekty na trhu - domácnosti firmy

  • Podpora podnikání

  • Investice

 • Všechny banky spolu s CB = bankovní systém určitého státu v ČR od roku 90 dvoupárový systém, který je tvořen:

 1. ČNB (cedulová či emisní banka) je státní institucí, je nepodnikatelským subjektem

 2. Úroveň - všechny typy obchodních bank podnikatelských subjektů s mikroekonomickými funkcemi, klienti mají vztah pouze k obchodním bankám (poskytují jim bankovní služby) centrální banka neposkytuje klienské běžné služby, jejich prvotním úkolem je zabezpečení měnové stability státu

Centrální banka

 • Nejdůležitější finanční instituce

 • Její postavení je vždy dáno typem tržní ekonomiky

 • Za historicky první CB lze považovat banku v období Rakousko-Uherska = privilegovaná národní banka - vznikla 1816 jako akciová společnost

 • 1878 - v tomto období je založena nová CB Rakousko-Uherská banka - její postavení je výsadní a stává se emitentem peněz na celém území

 • Další období - rok 1926 - do tohoto roku zastávalo některé funkce Rakousko-Uherské centrální banky ministerstva financí, funguj národní banka Československa do roku 1950

 • 1950 - vznik SBČS - Státní banka Československa (1. Července)

 • 1958 - kromě emitování peněz SBČS přebírá i funkci úvěrování investiční výstavby

 • 1965 - vzniká ČSOB (Československá obchodní banka) provádí zúčtování operací se zahraničím

 • 1989 - Sametová revoluce - došlo k významným změnám v postavení SBČS, SBČS se přetváří na CB tržního typu, v roce 1989 přeměnou vznikají tři nové subjekty:

 1. CB - centrální banka

 2. Komerční banka - Praha

 3. Všeobecná úvěrová banka - Bratislava

ČNB - k 1.1. 1993 (po rozdělení Československa se SBČS mění na ČNB, vzniká na základě ústavy ČR a zároveň na zákonné číslo 6. (základní právní norma - zákon o ČNB)

 • Jde o banku standardního typu jako jsou banky ve vyspělých tržních ekonomikách

 • Ústředí sídlí v Praze - tato banka má o celé ČR pobočky (např.: v Plzni)

ČNB

 • Je to nezávislá instituce, nezapisuje se do obchodního rejstříku, její nejdůležitější orgán je bankovní rada - má 7 člunů a je volena na 6 leté bankovní období (2x ročně parlamentu dodává zprávu o bankovním vývoji)

 • Radu tvoří: 1 guvernér - doc. Ing. Zdeněk Tůma, 2 více guvernéři a 4 vrchní ředitelé

 • Úkoly ČNB:

   • péče o stabilitu měny

   • Vydávání bankovek a mincí

   • Řízení peněžního oběhu

   • Řídí platební styk a zúčtování bank

   • Provádí bankovní dohled při provádění bankovních činností

   • Pečuje o bezpečné fungování bankovního systému ČR

Z dalších důležitých funkcí: je bankou bank (bankám poskytuje úvěry, kontroluje jejich činnost, přijímá vklady, vede účty státního rozpočtu, má funkci reprezentativní ve světovém měřítku)

Funkce centrální banky ČNB

 1. Česká národní banka - měnová politika:

 • Pomocí měnové politiky snaží se regulovat peněz v oběhu a tím se snaží stabilizovat cenovou hladinu

 • Měnovou politiku může provádět několika způsoby:

  • Restriktivní měnová politika - probíhá pomocí řady opatření např.: zvyšování úrokových sazeb pro jednotlivé banky, zvyšování povinných bankovních rezerv, menší výhodnost spotřebitelských úvěrů

  • Expanzivní měnová politika - podporuje zvyšování peněz v oběhu, uvolnění restriktivních opatření, výhodnější úvěrové podmínky pro jednotlivé banky, podpora podnikání

  • Neutrální měnová politika - ČNB se snaží o rozumné tempo růstu, o stabilizaci ekonomiky, snaží se zajistit stabilitu měny, stabilizaci úrokových sazeb a stabilizaci finančního trhu

- k provádění měnové politiky ČNB využívá řady nástrojů:

1. Úvěry

2. povinné minimální rezervy

3. povinné kurzové intervence

 1. Česká národní banka - funkce emisní:

 • Každá centrální banka má tzv. emisní monopol (jako jediná má právo a možnost na území vydávat peníze do oběhu), vyrobené peníze jsou transportovány do prostoru ČNB a odtud jsou vydávány do jednotlivých pokladen obchodních bank

 • Jako první už v roce 1817 emisní monopol Rakousko centrální banka

 1. Česká národní banka - funkce bank:

 • ČNB vede účty ostatních finančních institucí, přijímá od nich vklady, poskytuje jim úvěry a provádí zúčtování operací v mezi bankovním sektoru

 • vklady bank u ČNB:

  • první zásadní vklad - povinné minimální rezervy

  • prostředky, které umožňují provádět operace jak platební tak i zúčtovací operaci s ČNB

  • další rezervy, které si jednotlivé banky ukládají

 • úvěry poskytované ČNB ostatním bankám:

 1. úvěry u kterých je diskontní sazba nízká =) ČNB se takto snaží podpořit množství peněz v ekonomice

 2. úvěry, které slouží k zajištění likvidity a bonity bank, ČNB se stává věřitelem poslední instance

Banka česká národní poskytuje v rámci regulace bankovního systému tzv. dohled nad ostatními bankami. ČNB reguluje vstup do bankovní sféry - uděluje bankám tzv. bankovní licenci

 1. první podmínka - forma podnikání - obchodní společnost - a. s.

 2. základní kapitál vyšší než 500 mil.

 3. Doložení původu obchodního plánu

 4. Posouzení všech řídících pracovníků

 5. Posouzení rizik (úvěrové, tržní, likvidní a operační)

 6. ČNB posuzuje škálu činností pro klienta

rizika, pravidla obezřetnosti - slouží pro snižování rizik

 1. První riziko - úvěrové - spojeno s nebezpečím, že poskytnutý úvěr nebude řádně zaplacen

 2. Tržní riziko - spočívá ve změně podmínek na trhu - ovlivňuje stav N a P, pokles ceny akcií, inflace, deflace

 3. Likvidní - představuje pro banku hrozbu, že nedokáže uspokojit požadavky svých klientů na výplaty z jejich účtů (výplata při krachu banky), jistina by měla být vyplácená do 50 000 Euro

 4. Operační - může zahrnovat nebezpečí plynoucí z určitých strategií s neprofesionální strategií např.: produkt, o který klient neprojeví zájem

opatření proti rizikům:

 • kapitálová přiměřenost - ČNB se snaží, aby obchodní banky zajišovaly většinu svých obchodů svým základním kapitálem, jde o zajištění bankovních operací vlastním kapitálem

 • řízení likvidity - centrální banka ukládá jednotlivým bankám zajistit dostatek prostředků na úhradu svých závazků

 1. Funkce CB - banka státu:
  Vede účty státního rozpočtu, poskytuje státu důležité informace o příjmech a výdajích SR, vede účty dalším státním institucím a úřadům (notářství, FÚ)

 • Hlavní operace, kterou ČNB provádí pro vládu je správa státního dluhu, provádí veškeré činnosti spojené s poskytováním a platbou úvěru státu, platbou úroků, emise pokladničních poukázek a dluhopisů.

 • Kromě správy státního dluhu má CB ještě další funkce: inkasa, úhrady a operace související s běžným hospodařením SR

 1. Další funkce - funkci regulace a dohledu nad bankovním systémem:

 • Banka sestavuje a prosazuje pravidla činnosti veškerých bank. Institucí ve státě

 • CB je tzv. regulující subjekt, který reguluje instituce s bankovní licencí, tento dohled především chrání klienty před nadměrnou rizikovostí a podvody bank.

 • Externí auditorské firmy prověřují pravdivost bankovních výkazů, konečnou zodpovědnost nese bankovní management.

 1. Funkce reprezentanta státu:

 • ČNB vystupuje v oblasti měnové politiky vůči domácí i zahraniční veřejnosti jako reprezentant státu, je mluvčím státu v měnových otázkách, zastupuje stát na jednání MMF a Světové banky0x01 graphic

4. Bankovní soustava ČR - význam, historie a funkce centrální banky

~ 1 ~

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 3. 12. 2023 Svátek má Svatoslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz