DETAIL: Regionální aspekty podnikání - Sportovní centrum Pasport Karviná


Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava

- kombinované studium -

Pasport - Město Karviná

z předmětu

Regionální aspekty podnikání

Garant předmětu:

Doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.

Jméno studenta: Lenka Splavská

Lucie Kudelová

Školní rok 2002/2003 Semestr: letní

Obsah:

 1. Úvod

 2. Charakteristika použité metodiky

 3. Pasport zájmové zóny

 4. Zdůvodnění vlastní podnikatelské činnosti

 5. Shrnutí poznatků z vlastní práce

 6. Literatura a použité prameny

 7. Příloha

 1. Úvod

Byla snaha o vytvoření pasportu podnikatelského prostředí - města Karviná. V této lokalitě se investor rozhodl vybudovat sportovní centrum zahrnující především tenisové kurty.

 1. Charakteristika použité metodiky

Představa o vybudování sportovního centra spíše tenisového centra, je následující: 4 kurty (2 vnitřní, 2 venkovní), sociálním zařízením, šatny a občerstvení.

Představa je docela jasná, finanční prostředky nejsou problém a vedení města má na to příznivý postoj.

V závěru pasportu by mělo být jasné, zda je prostředí příznivé pro realizaci uvedeného záměru.

 1. Pasport zájmové zóny

Lokalizace města a základní údaje:

Město Karviná leží na severovýchodě české části Slezska, kraj Moravskoslezský.

Geologie:

Město Karviná je centrem regionu Karvinska. Leží 18 km východně od Ostravy v nadmořské výšce 250 m a má celkovou rozlohu 57,48 km˛. Zhruba polovina městského území sousedí na východním okraji s Polskem, silniční celní přechod je zřízen v Karviné-Ráji, Podlesí. Město zabírá úrodní nivu celní řeky Olše a jejího přítoku Stonávky, která se do ní vlévá, a začleňuje se do pahorkatin v nejsevernějším podhůří Beskyd. Důsledky poddolování se projevují rozsáhlými poklesy terénu, v bezodtokých kotlinách vznikají vodní plochy. K léčebným účelům v lázních Darkov s více než stoletou tradicí a v Rehabilitačním sanatoriu v Karviné-Hranicích slouží jodo-bromové prameny, které svým složením a vydatností patří k nejsilnějším v Evropě.

Klima:

Celé území patří do klimatické oblasti MT 2.

Počet dnů s teplotou 10°C: 140 - 160

Počet dnů se srážkami o hodnotě 1 mm: 120 - 130

Počet zamračených dnů: 150 - 160

Počet jasných dnů: 40 - 50

Obyvatelstvo:

Oblast

Ukazatel

Celkem

Předprod.

Produkt.

Podprod.

Mikroregion Karviná

Celkem

Muži

Ženy

77 042

38 032

39 010

14 775

7 506

7 269

48 956

26 045

22 911

13 311

4 481

8 830

Město Karviná

Celkem

Muži

Ženy

67 412

33 297

34 115

12 989

6 584

6 405

43 275

22 999

20 276

11 148

3 714

7 434

Stávající sportovní zařízení:

 • Krytý bazén

 • Koupaliště (v letním období)

 • Sauna

 • Zimní stadión (v zimním období)

 • Bowling, squash, kuželky, badminton

 • Fitness

Doprava:

Silnice

Na území města se nachází hustá silniční sí, která je tvořena silnicemi II. a III. třídy. Silnice II/472 ze směru Ostrava a silnice II/468 ze směru od Bohumína a Dětmarovic tvoří hlavní průběh městem a pokračuje ve směru na Český Těšín. Silnice II/472 je v celé své délce čtyřproudová, směrově nerozdělená , a je v majetku Správy a údržby silnic v Karviné.

Základem rozsáhlé sítě místních komunikací v majetku města Karviné, jímž správcem jsou Technické služby Karviná, a.s. je silnice III/4688, která tvoří vnitřní okruh města. Další významnou silnicí je spojnice s přechodem do Polské republiky v Dolních Marklovicích ve směru na Petrovice u Karviné.

Dálniční sí městem nevede, okresem Karviná však bude procházet dálnice D 47 jako spojnice dálničního přechodu do Polské republiky s existující dálniční sítí ČR. Její výstavba byla zahájena po roce 2000.

Železniční sí

Územím města prochází Košicko-bohumínská dráha v úseku trati Bohumín - Český Těšín s frekventovanou osobní i nákladní dopravou. Je tak zajištěno kvalitní rychlíkové spojení se Slovenskou republikou, Polskou republikou a všemi významnými železničními uzly v ČR. Kromě toho jsou intenzivně využívány 4 železniční vlečky pro nákladní dopravu, jejichž provozovatelem je OKD-Doprava, úsek tratě Karviná - Petrovice u Karviné je v majetku Českých drah.

Okresu Karviná se týká i modernizace tzv. II. koridoru - (Vídeň) - Břeclav - Přerov - Ostrava - Warszawa), která měla být zahájena do roku 2000 a měla by se stát součástí transevropské dopravní sítě (TEN), budované za podpory mezinárodních společenství a podmiňující účast ČR na evropském trhu. Uvažované rychlostní parametry mají dosahovat 160 km/h a více.

Lázeňství:

Areál osmi budov situovaných v příjemném lázeňském parku na okraji města Karviná nabízí pohodové, klidné prostředí pro odpočinek, procházky, kulturní i společenské vyžití. Dospělým pacientům slouží k léčbě pohybového a oběhového ústrojí.

0x08 graphic

Památky:

KARVINÁ-FRYŠTÁT

Farní kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým jádrem z poč.14.stol., s "moravskou" kaplí z r. 1611 a epitafem Václava Cigána ze Slupska z r. 1577,v jeho zahradě jsou dvě barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1747 a 1775, socha Panny Marie Bolestné z pol. 18.stol., před Moravskou kaplí je umístěn mramorový kříž z r. 1872. Dále jsou to empírový zámek z konce 18.stol., před budovou pošty je barokní socha sv. Patrika z pol. 18.st. Náměstí zdobí empírová radnice s renesanční věží z konce 16.stol. s kamenným erbem Piastovců a zbytkem kovového řetězu pranýře, klasicistní stavbou s vlivy doznívajícího baroka je filiální kostel sv. Marka, vedle je kamenný kříž z r. 1879 a novobarokní socha sv. Floriana z r. 1898.Uprostřed náměstí je litinová kašna s městským znakem z r. 1900. V parku Boženy Němcové se nachází novobarokní kamenná kašna se sousoším amoretů z konce 19.stol.

KARVINÁ-DOLY

V části Karviná-Doly zůstalo vlivem důlní činnosti zachováno jen několik stavebních památek. Je to barokní kostel sv. Petra z Alkantary z r. 1736 s gotickou kamennou kropenkou ze 14.stol., stavba je viditelně nakloněna následkem poddolování, před objektem stojí kamenný novogotický kříž z r. 1858 a mariánský sloup z r. 1861. Za kostelem je umístěno 5 novogotických pískovcových soch apoštolů z II.pol. 19.století. V bývalém zámeckém parku SOLCA se nacházela rodová hrobka Larisch-Mönnichů, která byla vlivem důlní činnosti rozebrána.

KARVINÁ-DARKOV

V městské části Karviná-Darkov se nachází novogotická kaple sv. Anny, mariánský sloup z r. 1902, novogotický kamenný kříž z r. 1908 na Těšínské ulici. Cennou technickou památkou je železobetonový most z r. 1925

KARVINÁ-RÁJ

Městská část Karviná-Ráj má jedinou památku. Je jí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18.století.

KARVINÁ-STARÉ MĚSTO

Zde se dochovalo také několik památek. Jedná se o rodový erb Taafů z r. 1768, novobarokní socha Panny Marie z roku 1889.

KARVINÁ - HRANICE

Jedinou stavební památkou je konstruktivistická stavba šestipodlažní vodárenské věže z 20.let

KARVINÁ - LOUKY

Má také jedinou stavební památku, kterou je novobarokní kostel sv. Barbory z poč. 19.stol.

 1. Zdůvodnění vlastní podnikatelské činnosti

Jak je již v úvodu uvedeno, v lokalitě Karviná se nenachází žádné sportovní centrum, které by nabízelo možnost hrát tenis v kvalitním prostoru a s tenisovým zázemím. S ohledem na klimatickou tabulku v oddíle 3., je vhodné postavit rovněž kryté tenisové kurty. Důležitým momentem je rovněž vstřícnost vedení města k záměru. Jelikož je Karviná kraj s poměrně vysokou nezaměstnaností, minimálně po dobu výstavby, bude alespoň částečně umořena poměrná nezaměstnanost.

 1. Shrnutí poznatků z vlastní práce

V rámci pasportizace podnikatelského prostředí byla snaha pojmout a pojmenovat základní vlivy na území, okolí s jeho vazbami jak na minulost, tak na současnost. Rovněž je třeba respektovat záměry a plány obce, ve které by měl projekt realizovat a je vhodné vytvářet vhodné klima pro komunikaci s čelními představiteli obce.

Je zajímavé sledovat vývoj obce a její trendy, včetně faktu výskytu jedné z největších nezaměstnaností v republice.

V našem případě se nejednalo o specializovaný paspart, zaměřený na speciální záměry. Tudíž obsah není zdaleka vyčerpávající. Jsem přesvědčena, že v každém případě podává záznam o vybraném území a lokalitě a čtenář si může učinit jakousi představu.

 1. Literatura a použité prameny:

- Vítejte v okrese Karviná Regionální kancelář Karviná

- Město Karviná a jeho organizace STARS

- Lázně Darkov Obchodní odd. Lázní Darkov

- Karviná MěÚ Karviná

Jiné zdroje a spolupráce;

 • Internet

 • Státní archív Karviná

 • OHS Karviná

 • MěÚ Karviná

 • IPS Karviná

 • Novinové články

 • ČSÚ Karviná

RAP03-K

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 1. 12. 2022 Svátek má Iva
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz