DETAIL: Bezhotovostní platební styk


Bezhotovostní platební styk

 • uskutečňuje se na základě převodů na BÚ, úvěrových účtů, prostřednictvím směnek

 • peněžní prostředky na účtu u banky se evidují na 221 (z hlediska banky - syntetické účty)

 • účtuje se na základě VBÚ, VÚÚ

Bankovní účty

 1. vkladové (běžné účty) - vlastní peněžní prostředky, evidují se na účtu 221 - BÚ

devizové účty - vlastní peněžní prostředky v cizí měně, 221 - BÚ v AE

 1. úvěrové účty - krátkodobý, do 1 roku, 231 - Krátkodobé bank. úvěry

- dlouhodobý, nad 1 rok, 461 - Bankovní úvěry

 1. kontokorentní účet - při nedostatku vlastních peněžních prostředků poskytuje banka krátkodobý úvěr, zůstatek je buď aktivní (221 - BÚ), nebo pasivní (231 - Krátkodobé bank. úvěry)

Převody na účtech se uskutečňují na základě příkazů

příkaz dává bance plátce, aby z jeho účtu zaplatila (uhradila) věřiteli nebo příjemci částku

 1. jednotlivý příkaz - určen pro jednu platbu

 2. hromadný příkaz - určen pro více plateb, ale splatných v jednom dni

 3. trvalý příkaz - u pravidelně se opakujících plateb (leasingové splátky)

 4. příkaz k inkasu - příkaz dává příjemce, dává ho bance, aby z účtu plátce zaplatila, podmínka: musí být písemná dohoda mezi plátcem a příjemcem uložená u banky

Další doklady: bankovní šeky

Za vedení účtu si banka účtuje poplatky (568 - Ost. fin. nákl.), za poskytnutí úvěru platí účetní jednotka úroky (562 - Úroky) a z vkladových účtů úroky od banky obdrží (662 - Úroky).

662 Úroky 221 BÚ 562 Úrokyúroky z vkladů úroky z úvěrů568 Ostatní finanční nákladypoplatky za vedení účtu


Na běžném účtu se účtují úroky, které souvisí s úvěry a oplatky bance za vedení účtů.

Pro účtování převodu peněz mezi bank. účty je potřeba dvou výpisů (např. VBÚ, VÚÚ). V případě, že má účetní jednotka jen jeden výpis, musí použít účet 261 - Peníze na cestě.

Úvěry

 • krátkodobé bankovní úvěry jsou se splatností do jednoho roku, evidují se na účtu 231 - Krátkodobé bankovní úvěry, 232 - Eskontní úvěry, 461 - Bankovní úvěry

Způsoby poskytování úvěru

 1. Připsání na účet

 2. Přímo hrazeny FA našim dodavatelům

1. 231 Krátkodobé BÚ, 461 Bankovní úvěry 221 BÚ

poskytnutí úvěru


splacení úvěru


261 Peníze na cestě 221 BÚ


VBÚ


VÚÚ

2.221 BÚ 231 Bank. úvěry, 461 KBÚ 311 Dodavatelésplacení úvěru úhrada FA z povoleného úvěru

(Pokud nemá účetní jednotka k dispozici oba výpisy současně, používá se účet 261 - Peníze na cestě.)

Kurzové rozdíly u peněžních prostředků

Ke dni účetní závěrky (31. 12.) musí účetní jednotka přepočítat stav peněžních prostředků v cizí měně v pokladně na a BÚ podle kurzu ČNB platného 31. 1ě.

Vzniklý kursový rozdíl představuje kurzový zisk nebo ztrátu.663 Kurzové zisky 221 Devizový BÚ 563 Kurzové ztrátykurzový zisk kurzová ztráta

Směnky

 • představují pohledávku nebo závazek

 • dodavatel obdrží úhradu od odběratele po uplynutí smluvené doby zvýšenou o úrok

 • směnka je cenný papír vyhotovený v předepsané formě znějící na předepsanou částku v níž buď výstavce slibuje zaplacení, nebo přikazuje třetí osobě zaplatit

Směnka k úhradě

dodavateli zaplatíme směnkou

221 BÚ 322 Směnka k úhradě 321 Dodavatelé Různé účty

úhrada směnky směnka FAv nom. hodnotě


562 Úroky 343 DPH

Závazek vůči dodavateli se změnil ve směnečný závazek

(kratší než 1 rok). Pokud by se jednalo o dlouhodobou směnku, použil by se účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě.

Směnka k inkasu

odběratel uhradí dodavateli ve stanovené době - pohledávka k odběrateli se mění ve směnečnou pohledávku

dlouhodobé směnky k inkasu se účtují 069 - Ostatní finanční investice

6.. Tržby 311 Odběratelé 312 Směnky k inkasu 221 BÚ

FA směnka úhrada směnky


v nom. hodnotě343 DPH 662 Úroky

Eskont směnky312 Směnky k inkasu 313 Pohl. za eskont. CP 232 Eskont. úvěry 221 BÚ

eskont avízo banky poskytnutí z úvěr

úhrada úvěru ve výši výsledku eskontu


562 Úroky

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Sobota 26. 11. 2022 Svátek má Artur
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz