DETAIL: Pedagogika - Anglosaská pedagogika na přelomu 19. a 20. století


16. Anglosaská pedagogika na přelomu 19. a 20. století (Herbert Spencer, John Dewey)

Herbert Spencer

 • Anglický filozof, představitel pozitivismu, sociolog a pedagog

 • Upozornil na nutnost přizpůsobovat vzdělání hlavně středoškolské mládeži

 • Dílo: Výchova rozumová, mravní a tělesná (spis)

- charakterizoval cíl výchovy, jako přípravu pro život

- Tyto činnosti a poznatky dělí takto:

 1. Činnosti, které slouží k vlastní sebezáchově (anatomie, fiziologie a hygiena)

 2. Činnosti, které zajišují věci, jež jsou nezbytné k životu, a tím nepřímo slouží k sebezáchově jedince (číst, psát, počítat)

 3. Činnosti, jejichž cílem je vychování a kázeň potomků (psychologie, Pdg)

 4. Poznatky, které napomáhají k udržení správných sociálních a politických vztahů

 5. Různé druhy činností, které vyplňují volné chvíle

- V rozumové výchově zdůrazňuje jednotu rozumového a tělesného rozvoje a respektování věkových a individuálních zvláštností. 7 didaktických principů:

 1. Od jednoduchého k složitému

 2. Od neurčeného k určenému

 3. Od konkrétního k abstraktivnímu

 4. Postupovat ve shodě s historickou výchovou lidstva

 5. Vycházet ze zkušeností

 6. Podporovat maximálně samostatnost

 7. Učení má být radostné

- V mravní výchově jako Locke doporučuje v mládí přísnost a později přejít ke konstituční formě. Jedince mají formovat přímé důsledky vlastních činů.

- Tělesná výchova- vysoce ji cenil, důležité pro zachování zdraví

John Dewey

 • Představitel pragmatické Pdg.

- tato Pdg se rozvíjela v USA, mezi dvěma světovými válkami

- zakl. Pragmatismu je Charles Sanders Peirce (navázal na něj)

- filozofie je založena na tezi:“Pravda spočívá v budoucí užitečnosti pro naše cíle.“

 • odpůrce herbartovské školy, bojoval proti formalismu a verbalismu ve školách

 • požadoval aktivní pracovní metody a využívání zájmů dětí

 • vedoucím činitelem ve výuce NENÍ UČITEL, ale žák (učitel organizuje prac. proces žáků, učení je samoučení)

 • hlavní cíl výchovy → přípravu pro život

 • hlavní spisy: Demokracie a výchova

Škola a společnost

Škola zítřka

Rekonstrukce ve filozofii

Wiliam Kilpatrick

 • Žák Deweye

 • Vytvořil s Deweyem tzv. projektovou metodu (projekt je komplexní prac. úkol, řešením si žáci osvojují mnoho vědomostí a dovedností. Téma projektu vycházelo z potřeb skutečného života)

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 3. 12. 2023 Svátek má Svatoslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz