DETAIL: Funkce a úkoly podpůrné sítě ve školství


Funkce a úkoly podpůrné sítě ve školství. Úloha výchovného poradce na škole. Možnosti spolupráce škol s pedagogicko - psychologickými poradnami. Instituce zabývající se skupinami obyvatelstva vyžadujícími  zvláštní péči.

 

Mladí lidé se snaží o co největší nezávislost na rodině:

ˇdochází ke krizi hodnot, neuznávání jakýchkoliv autorit ( rodiny, školy, církve )

ˇje tu samozřejmě možnost podlehnutí různým nástrahám ( v podobě drog, alkoholu, sektářství )

ˇzvýšila se intenzita lidských problémů ( v souvislosti s moderním především městským způsobem života  Þ vážné nemoci, stres, poruchy )

ˇdochází k dezorientaci v přetechnizovaném světě

 

Þ   pomoci se snaží právě PORADENSTVÍ

 

1. Výchovné poradenství

ˇ výchovní poradci

ˇpedag. - psych. poradny

Další instituce:

ˇkrizová centra

ˇprotidrogová centra

ˇlinky důvěry

ˇinstitut ochrany práv dětí

ˇsociální odbory

2. Orgány sociální   péče

ˇDětské domovy

ˇDětský výchovný ústav

ˇVýchovné ústavy pro mládež

ˇVýchovný ústav pro nezletilé matky

ˇInstitut pro občany se zvláštní péčí

a) léčebny :

ˇprotialkoholické

ˇprotidrogové

ˇpsychiatrické

b) instituce pro:

ˇ tělesně postižené

ˇmentálně postižené

ˇdlouhodobě nemocné

 

Hlavní  úkoly výchovného poradenství

ˇprevence

ˇnáprava

Dále jsou to:

ˇsnahy o všestranné rozvinutí  a zdraví osobnosti

ˇřešení problémů ve vývoji a vzdělávání; poruch  Þ zjišování příčiny neúspěchu žáků ve škole a pomoc při nápravě

ˇpomoc při profesionální orientaci žáků základních  a středních škol ( tj. pomoc při volbě povolání  Ăž dnes asi nejdůležitější a nejfrekventovanější úkol výchovného poradce na školách )

ˇpomoc při  náročných životních situacích

ˇpomoc při problémech typu alkoholismu a drogové závislosti

ˇale i zaměření na nadané žáky ( tj. pomoc při uplatnění jejich talentu )

 

Výchovný poradce ve škole

ˇ je to jedna z institucí výchovného poradenství ( další např. Pedag. - psych. poradny )

ˇzajišuje na školách poradenské služby

ˇvětšina poradců bývá jeden z učitelů školy, v tomto je nutná i jeho odborná příprava

 

Základními úkoly výchovného poradce je:

ˇpodávat informace o výchovném poradenství, o možnostech jeho využití a zajišovat prevenci problémových situací ( formou přednášek, speciálních programů )

ˇpráce s problémovými žáky ( ve školní neúspěšnosti, s poruchami, ale i práce s nadanými: rozvoj talentu, uplatnění )

ˇnavrhuje žáky k odbornému vyšetření

ˇpodává info o možnostech dalšího vzdělání: zaměření na budoucí profesi

ˇměl by pořádat konzultaci i pro rodiče

ˇúzká spolupráce s Pedag. - psych. poradnou

 

Činnost ped. - psych. poraden:

ˇvěnují se problematickým žákům

ˇspolupracují na tvorbě učebnic pro děti s poradci učení

ˇzajišují odbornou přípravu poradců na školách

ˇvěnují se tvorbě preventivních programů

ˇzabývají se i diagnostickou činností

ˇspolupracují s. lékaři, psychiatry, s orgány péče o dítě ( “sociálka”, ... )

 

Podpůrná sí ve školství a její instituce

Oblast:

ˇpedagogický výzkum: různé výzkumné ústavy a instituce

ˇinformační systém: Ústav pro informace ve vzdělávání ( vydává statistické ročenky, info o počtech a typech škol ), knihovny - Státní pedagogická knihovna Komenského.

ˇspeciální školy - zvláštní ( základní i střední ( podprůměrná inteligence, LMD ), pro děti s vadami zraku, sluchu - zákl. i střední

ˇspeciální pedagogická centra - pro mentálně, tělesně, smyslově postižené, při speciální ZŠ, SŠ, MŠ

ˇstřediska výchovné péče - prevence sociálně -p patologických jevů, s poruchami chování

ˇ1994, Institut pec. psych. poradenství - koncepce, koordinace

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 1. 12. 2022 Svátek má Iva
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz