DETAIL: Kostnice Sedlec


0x08 graphic
0x08 graphic
KOSTNICE SEDLEC

Okolí Kutné Hory bylo osídleno již v 10. století. Dokladem toho jsou starobylé, původně románské chrámy v Jakubu, (dnes Církvice - Jakub), v Záboří nad Labem a v Malíně. Malín byl hradištěm slavníkovců. Po jejich vyvraždění r. 995 převzali panství Markvartici. Jeden z nich, Miroslav (Miloslav ?) z Cimburka, zakládá v Sedlci nejstarší klášter cisterciáků v Čechách. V r. 1142 povolává do Sedlce prvních dvanáct mnichů z Waldsassenu v Horní Falci. Pozdější objev stříbrných rud, přičítaný mnichu Antonínovi ze sedleckého kláštera, přinesl bohatství i slávu nejen Kutné Hoře, která vznikla r. 1276, ale poskytl i finanční prostředky na stavbu monumentálního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, postaveného v letech 1280 až 1320. V té době byl též postaven na zdejším rozsáhlém hřbitově kostel ( kaple ), nynější kostnice.

Podle tradice byl r. 1278 poslán opat sedleckého kláštera Jindřich s poselstvím Přemysla Otakara II. do Jeruzaléma, odkud přinesl hrst hlíny z Kalvárie a rozsel ji po sedleckém hřbitově. Hřbitov tím získal pověst svaté země. Od té doby se sem dávalo pohřbívat mnoho lidí nejen z okolí, ale i z ciziny, zvláště z Polska, Bavorska a Belgie. Tisíce lidí zde též našlo poslední odpočinek v dobách epidemií. Staré kroniky uvádějí, že za velkého moru v r.1318 sem pohřbili na 30 tisíc lidí. Počet hrobů vzrostl za husitských válek. V r. 1421 husité vypálili cisterciácký klášter a pobili na 500 mnichů. V okolí kutné Hory se odehrálo několik bitev, z nichž největší byla bitva u Malešova r. 1424. Počtu obětí odpovídala i tehdejší rozloha hřbitova, měřil asi 3,5 ha. Po husitských válkách došlo k postupnému rušení částí hřbitova. Kosti byly nejprve naskládány kolem kaple, později přemístěny do její spodní části. Zde je v r. 1511 poprvé srovnal poloslepý mnich do šesti pyramid.

Hřbitovní kostel - kostnice je zajímavá, původně gotická stavba z konce 14. stol. Skládá se ze dvou kaplí postavených nad sebou. V roce 1421 byla stavba zasažena ničivým požárem založeným husity. Kaple byly znovu obnoveny na začátku 18. století v souvislosti s celkovou obnovou kláštera podle koncepce opata Snopka a architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla. Stavbu bylo nutné staticky zajistit, proto Santini vestavěl štít mezi věže západního průčelí a stavbu vzepřel přístavbou západní předsíně. Ve stylu svého specifického architektonického projevu (tzv. barokní gotika) upravil i interiér, včetně návrhu výzdoby z kostí i dalších doplňků jako např. řezaných korun nad pyramidami, svícnů (fiál) aj. Barokní štít mezi věžemi nese sochu Panny Marie - Neposkvrněné početí (Immaculáta) od Matěje Václava J„ckela z roku 1709. Od téhož autora je socha sv. Jana Nepomuckého, stojící před kostnicí. Monument je doplněn plastikami dalších čtyř světců, sv. Václava, Vojtěcha, Prokopa a Floriána.

V r. 1784, když císař Josef II. rušil kláštery, zanikl i sedlecký klášter, jehož majetek pak koupili Schwarzenberkové z Orlíka. Kostní výzdoba byla pak v r. 1870 obnovena Františkem Rintem z české Skalice. Z původních šesti pyramid dvě zrušil. Kosti, které použil k výzdobě, dezinfikoval a vybílil chlorovým vápnem. Doplnil výzdobu Schwarzenberským erbem a do výzdoby zakomponoval i své jméno. Proto bývá považován za původního autora tohoto vyjímečného uspořádání lidských ostatků. Zbývající kosti, asi 40 m3, pietně uložil zpět do hřbitovní půdy.

0x08 graphic
0x08 graphic


Nyní se zaměříme na detaily výzdoby hřbitovní kaple. U vchodových dveří jsou v latinském a řeckém jazyce nápisy IHS, což znamená Jesus Hominum Salvator - Ježíš Spasitel lidstva. Ve schodišti vidíme dva kalichy a nahoře kříž. Vpravo dole pod schodištěm nápis František Rint z České Skalice - 1870. V rozích dolní kaple nás upoutají mohutné pyramidy z kostí, které jsou urovnané bez svázání do dřevěných konstrukcí. Lidské kosti, symbolizují zástupy těch, kteří stojí před Božím trůnem, a nikdo je nedokáže sečíst. Smrt mezi lidmi nečiní žádné rozdíly. Vykoupení - Kristovo dílo spásy, započalo Jeho vtělením, smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním, a dovrší se vzkříšením všech mrtvých. Všichni vstanou k novému životu, a spravedliví pak dosáhnou slávy v nebeském království, které je symbolizováno dřevěnými korunami.

Uprostřed kaple visí lustr, který je sestaven ze všech druhů kostí lidského těla. Pod lustrem je vchod do hrobky, kde jsou uloženy ostatky patnácti bohatých kutnohorských m칝anů. Po obvodě hrobky jsou barokní svícny (fiály).

Ve výklencích hlavního oltáře najdeme monstrance. Na mříži v levé části kaple je sestaven erb Schwarzenberků. V pravém spodním poli erbu vidíme havrana klovajícího oko Turkovi, což znázorňuje vítězství Schwarzenberků nad Turky v bitvě u Rábu r. 1591. V osvětlených vitrinách jsou umístěny lebky bojovníků z husitských válek.

Písmeno R , složené z kostí na sloupu u pravé zadní pyramidy, uvádí začátek jmen Reiman (ředitel velkostatku Schwarzenberků, z něhož byla financována obnova kostela Všech svatých), Rajský (stavitel, který obnovu provedl) a Rint (který naposledy kosti urovnal).
Podle odhadu je Kostnice společným hrobem asi 40 tisíc lidí. Toto dílo není samoúčelné, ale po staletí připomíná návštěvníkům fakt smrti a hodnoty věčnosti. Bůh uzavřel s lidmi dvě smlouvy, které zavazují člověka k odpovědnosti vůči Bohu i bližnímu. Zachovávání těchto smluv bude zhodnoceno na konci našeho pozemského života.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

0x08 graphic
Stavba tohoto chrámu začala po roce 1282 za opata Heidenreicha , kdy došlo k ekonomickému růstu kláštera, který vyplýval především z rozvoje dolování stříbra na pozemcích kláštera, které zcela změnilo hospodářské postavení kláštera i celého kraje, a kdy v bezprostředním sousedství kláštera bleskově vyrostlo středověké velkoměsto Kutná Hora. Stavba tohoto chrámu byla dokončena v roce 1320. Chrám se stal první stavbou katedrálního typu a zároveň největší sakrální stavbou na území Čech a Moravy. Byla to mohutná kamenná stavba raně gotického slohu v podobě latinského kříže , jejíž původní podoba se nedochovala, nebo v roce 1421 byl zdejší cisterciácký klášter i chrám vypleněn a vypálen husitským vojskem. Chrám zůstal v troskách 279 let.

0x08 graphic
Až v roce 1700 za opata Jindřich Snopka došlo k obnově chrámu. Architektem první etapy obnovy byl Pavel Ignác Bayer z Jihlavy, který za dva roky provedl statické zajištění a přisuzuje se mu i koncepce pětilodního uspořádání chrámu. Nástupcem Bayerovým se stal geniální Jan Blažej SANTINI - Aichl (*1677 + 1723), který realizoval na sedleckém chrámu své ideje barokní gotiky. Jeho dílem je originální řešení hlavního průčelí s předsíní a celková jedinečná úprava chrámového vnitřku s mimořádně působivou klenbou hlavní lodi, presbytáře a ramen příčné lodi (transeptu).
Sochařské práce provedl Matěj Václav Jäckl. Většina orginálů těchto soch je nyní umístěna v prostoru chrámu. Obnovený chrám byl v roce 1708 vysvěcen . Období obnovené prosperity však netrvalo dlouho.

Za necelých osmdesát let po obnově, v období panování císaře Josefa II.,byl v roce 1784 sedlecký klášter zrušen a jeho majetek vydražen . Z chrámu bylo zřízeno skladiště mouky. V budovách kláštera byla v roce 1812 zřízena tabáková továrna, která je zde dosud. V současnosti je majetkem koncernu Philip Morris. Tento chrám byl vrácen k církevnímu používání v roce 1806, kdy byl zbořen místní kostel sv.Filipa a Jakuba, který stával asi v polovině cesty mezi Kostnicí a tímto chrámen a odkud pochází i část současné výzdoby chrámu.

Chrám je 92m dlouhý, 29m široký, výška klenby hlavní lodi 28m , má 32 toskánských sloupů 34 pilířů, 106 oken - největší v západním průčelí vysoké 14 m.

Chrám je zapsán v seznamu památek UNESCO.

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 1. 12. 2022 Svátek má Iva
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz