DETAIL: Bash


BASH

Úvod

Bourne Again SHell je standardní interpret příkazů v Linuxu založený na Bourne shell. Funguje jako rozhraní mezi uživatelem a systémem. Jelikož je součástí GNU projektu, nebylo problémem ho portovat na unixové systémy, takže se jeho znalost uplatní i mimo Linux. Jeho funkce můžeme rozdělit na 3 základní části.

V interaktivním režimu čeká na zadání příkazu od uživatele. Příkazy mohou být buď přímo zabudované v shellu nebo samostatné programy napsané téměř v libovolném programovacím jazyku.

Pomocí systémových proměnných umožňuje přizpůsobení pracovního prostředí. Některé z těchto proměnných jsou přednastaveny systémem, ostatní nastavuje uživatel např. v inicializačních souborech při spuštění shellu.

Je to také velice mocný programovací nástroj. Když nám chybí nějaký program nemusíme ho hned psát v kompilovaném jazyku (C, C++, Ada, Java), ale je možné vyřešit náš problém vytvořením skriptu. Můžeme si tím ušetřit hodně práce a nebo právě naopak. Nejprve musíme důkladně analyzovat náš problém a zvolit správné řešení.

Zjistěte, jestli máte jako implicitní shell nastaven opravdu BASH. Možností je hned několik. Poslední příkaz zjistí, jaký shell používá implicitně váš systém.

$ echo $SHELL
/bin/bash
$ cat /etc/passwd | grep $USER
fuky:x:1000:1000:Jan Fuchs,,,:/home/fuky:/bin/bash
$ ls -l /bin/sh
lrwxrwxrwx 1 root root 4 čen 19 02:24 /bin/sh -> bash

Jestliže nemáte /bin/bash nastaven jako implicitní shell, napravte to následujícím příkazem a poté spuste BASH, protože změny se projeví až po přihlášení.

$ usermod -s /bin/bash $USER
$ /bin/bash

Začínáme

Vypsání hodnot všech proměnných známých aktuálnímu interpretu příkazů (uvedl jsem jen některé z nich, je jich samozřejmě mnohem víc " class="emo">).

$ set
BASH=/bin/bash
LANG=cs_CZ
PS1='$ '
PS2='> '
PS4='+ '
_=noclobber

Proměnná $PS1 definuje tvar primárního promptu (zobrazuje se, když shell čeká na zadání příkazu). V definici tvaru proměnných $PSn (n = 1, 2, 3, 4) můžeme použít sekvence se speciálním významem. Ukážeme si pouze některé z nich.

 • \t - systémový čas (HH:MM:SS)

 • \u - uživatelské jméno

 • \W - název pracovního adresáře

 • \$ - pro roota #, jinak $

 • $ PS1='[\t] \W\$ '
  [17:20:20] bash$

  Proměnná $PS2 je tvar sekundárního promptu (zobrazuje se když shell čeká na dokončení příkazu). Chcete-li pokračovat v zadávání příkazu na dalším řádku, stačí napsat \ a stisknout ENTER. Středník použijete při spušení více příkazů najednou.

  $ echo "Na dalším řádku je výpis příkazu who"; \
  > who
  Na dalším řádku je výpis příkazu who
  fuky    tty1    Oct 18 10:37

  Vypsání nastavení různých módů interpretu (uvedl jsem jen dva, je jich opět mnohem víc). Druhý příkaz zapíná mód vi a poslední ho znovu vypíná (takovýmto způsobem lze nastavit všechny módy).

  $ set -o
  history on
  emacs on
  $ set -o vi
  $ set +o vi

  Běžící program můžeme ukončit stiskem CTRL+c a standardní vstup (např. v níže uvedeném příkladu) můžeme ukončit stiskem CTRL+d, ale nejdříve musíme přejít na nový řádek.

  $ wc
  První, druhé, třetí,
  čtvrté, páté, šesté,
  sedmé
       3     7     48

  Procesy a signály

  Každý proces má svůj jedinečný identifikátor PID. Spuštěný proces je závislý na svém rodiči (na procesu, ze kterého byl spuštěn). Při ukončení rodiče budou automaticky ukončeni i všichni potomci. Pomocí příkazu nohup zajistíme nezávislost pro nově spouštěný proces a pomocí & ho spustíme na pozadí.

  $ nohup ./skript.sh &
  [5] 3043
  $ nohup: appending output to `nohup.out'

  V případě, že nyní ukončíme shell, bude proces s PID 3043 (náš skript) dál pracovat. Proces můžeme ukončit zasláním SIGTERM (dovolí procesu uložit data na disk a dobrovolně se ukončit), ale tento signál může proces ignorovat. Existují dva signály, které ignorovat nemůže, SIGSTOP (pozastaví proces) a SIGKILL (bez milosti proces zabije). Pro zaslání signálu můžeme použít kill nebo killall (POZOR ukončí všechny procesy zadaného názvu!). Použití ukazují následující příkazy (použijeme jeden z nich).

  $ kill -SIGKILL 3043
  $ killall -KILL skript.sh
  [2]    Zabit (SIGKILL)     ./skript.sh

  Stiskem CTRL+z zašleme právě běžícímu procesu signál SIGSTOP, zadáním příkazu fg ho opět probudíme a je-li proces na pozadí, umístí ho na popředí. Příkazem bg přesuneme naopak proces na pozadí. Nezadáme-li identifikátor procesu, je použit poslední použitý identifikátor v rámci aktivního shellu.

  $ mp3blaster

  [1]+  Stopped        mp3blaster
  $ fg
  mp3blaster
  $ ./skript.sh

  [2]+  Stopped        ./skript.sh
  $ bg
  [2]+ ./skript.sh &
  $ fg 2
  ./skript.sh

  Speciální soubory

  • /etc/shells - použitelné přihlašovací shelly

  • /etc/adduser.conf - výchozí hodnoty pro adduser

  • /etc/profile - načítaný při přihlášení

  • $HOME/.bash_profile - načítaný při přihlášení

  • $HOME/.bashrc - načítaný při startu interpretu

  • $HOME/.bash_logout - načítaný při odhlášení

  • $HOME/.bash_history - evidence naposledy prováděných příkazů

  Editace příkazové řádky

  Lze jí editovat jako ve dvou nejpoužívanějších (dle mého názoru i nejlepších) textových editorech vi, Emacs (není to "pouze" textový editor). Implicitní je mód emacs " class="emo">. Zmíním pouze několik příkazů jako ukázku, zbytek si můžete dohledat v dokumentaci.

  Než začnete zkoušet klávesové zkratky, ověřte si, jestli máte zapnutý mód emacs, případně ho zapněte.

  $ set -o emacs

  • ESC b - posun o jedno slovo zpět

  • ESC f - posun o jedno slovo vzad

  • ESC d - smazání následujícího slova

  • CTRL+Y - vložení naposledy smazané položky

  • CTRL+K - smazání textu do konce řádku

  • CTRL+R - postupné vyhledávání v historii příkazů

  • ESC < - posun na první řádek historie příkazů

  • TAB - pokus o obecné dopnění textu

  • TAB TAB - jestliže existuje více možností doplnění, vypíše je

  • ESC ~ - pokus o doplnění jména uživatele

  • CTRL+X ~ - vypíše možné alternativy doplnění jména uživatele

  • CTRL+X $ - vypíše možné alternativy doplnění jména proměnné

  • CTRL+X @ - vypíše možné alternativy doplnění jména počítače

  • ESC TAB - pokusí se doplnit text z předchozích příkazů v histori

  Základní příkazy, roury a přesměrování

  Popis příkazů nebudu rozebírat do podrobností, od toho máme manuálové stránky. Jen stručně nastíním k čemu jednotlivé příkazy slouží. Abyste věděli, pod kterým příkazem se skrývá vámi požadovaná činnost, a měli jste se na začátku čeho chytit.

  Základní příkazy

  • cp - kopíruje soubory

  • rm - ruší soubory

  • mkdir - vytváří adresáře

  • rmdir - ruší prázdné adresáře

  • ln - vytvoří odkazy na soubory

  • chmod - změní přístupová práva k souborům

  • ls, dir, vdir - vypíše obsah adresářů

  • find - vyhledávání souborů

  • which - zobrazí absolutní cestu k programu

  • df - vypisuje informace o připojených FS

  • ps - informace o spuštěných procesech

  • cat, less - výpis souboru na obrazovku

  • xargs - spustí zadaný příkaz a zbylé argumenty čte ze standardního vstupu

  • grep - tiskne řádky, které odpovídají zadanému vzoru

  • wc - vypíše počet písmen, slov a řádků

  • sort - setřídí řádky

  Příklad použití archivačního programu tar (je to standardní nástroj, takže ho naleznete snad v každé distribuci).

  $ tar zcvf archiv.tgz ./adresar
  ./adresar/
  ./adresar/obesenec.sh
  ./adresar/oggwavmp3.sh
  ./adresar/archmed.sh
  $ tar zxf archiv.tgz
  $ tar jcf archiv.tar.bz2 ./adresar
  $ tar jxf archiv.tar.bz2

  Mimo archivace tar použije i kompresi z - gzip, j - bzip2. Volba x - rozbalí archív, c - vytvoří archív, v - vypisuje informace.

  Roury

  Příkazy dostávájí opravdovou moc teprve díky rourám a přesměrováním. Roura (značí se pomocí operátoru |) připojuje výstup jednoho procesu na vstup 2. procesu.

  Přesměrování - operátory přesměrování:

  • > - přesměrování standardního výstupu do souboru, jestliže soubor existuje bude přepsán

  • >> - jako předchozí, ale data přídá na konec souboru

  • < - přesměrování standardního vstupu do souboru

  • <<text - jako předchozí, ale při výskytu řetězce text zašle znak konce souboru

  Chcete-li zabránit přepsání souboru při přesměrování, můžete toto implicitní nastavení změnit následujícím příkazem.

  $ set -o noclobber

  Před operátorem přesměrování můžeme použít deskriptor souboru.

  • 0 standardní vstup

  • 1 standardní výstup

  • 2 standardní chybový výstup

  Dvě ukázky přesměrovaní standardního výstupu a standardního chybového výstupu do stejného souboru. Jako soubor použijeme /dev/null (o všechno, co do tohoto speciálního souboru přesměrujeme, přijdeme). Zkuste si příklad upravit tak, aby se vám na obrazovku vypisoval jen standardní chybový výstup a pak jen standardní výstup. Před zkoušením si nastavte jako aktuální adresář nějaký, který obsahuje podadresáře a soubory.

  $ find | xargs cat &> /dev/null
  $ find | xargs cat > /dev/null 2>&1

  První příklad použití programu tar by šel zapsat i následujícím způsobem za použití roury a přesměrování do souboru.

  $ tar cv ./adresar/ | gzip > archiv.tgz
  ./adresar/
  ./adresar/obesenec.sh
  ./adresar/oggwavmp3.sh
  ./adresar/archmed.sh

  Praktický příklad

  Potřebujeme vytvořit kontrolní součet všech souborů v aktuálním adresáři a jeho podadresářích za pomocí md5sum a uložit do souboru md5sum.txt (u tohoho souboru nebudeme provádět kontrolní součet).

  Ukáži vám dvě řešení. To druhé jsem vytvořil, než jsem se v konferenci dozvěděl o příkazu xargs.

  $ find . \! -path './md5sum.txt' -type f | xargs -i md5sum {} > md5sum.txt

  Program find předá programu xargs cestu ke všem souborům (na každém řádku je cesta k jednomu souboru), ten vezme řádek, dá ho do uvozovek a předá jako argument programu md5sum, načte další řádek... Dokud nezpracuje celý vstup. Standardní výstup programu md5sum se přesměruje do souboru md5sum.txt.

  find

  • \! - neguje následující podmínku

  • -path './md5sum.txt' - najde soubory, jejichž jména odpovídají './md5sum.txt'

  • -type f - jsou nalezeny běžné soubory

  xargs

  • -i - všechny výskyty dvojice znaků {} jsou nahrazeny cestou k souboru ze standardního vstupu, mezery neuzavřené v uvozovkách nejsou považovány za ukončení argumentu

  Je zbytečné psát takhle dlouhý příkaz, když ho budeme často používat. Proto si do souboru ~/.bashrc přídáme alias.

  alias md5sumr='find . \! -path './md5sum.txt' -type f | xargs -i md5sum {} > md5sum.txt'

  Po dalším spustění BASHE stačí, když zadáte jen md5sumr.

  Druhé řešení je vytvoření skriptu md5sumr.sh. Je to jen pro ukázku, aby bylo vidět, že to jde udělat i mnohem složitějším způsobem.

  #!/bin/bash

  koren=$(pwd)

  vystup="md5sum.txt"

  cesta="./"

  Md5sum() {

  local tmp

  for soubor in *; do

  if [ "$soubor" == "*" ]; then

  break

  fi

  if [ -d "$soubor" ]; then

  cd "./$soubor"

  tmp="$cesta"

  cesta="$cesta$soubor/"

  Md5sum

  cd "../"

  cesta="$tmp"

  else

  if [ "$soubor" != "$vystup" ] || [ "$cesta" != "./" ]; then

  pwd=$(pwd)

  cd "$koren"

  md5sum "$cesta$soubor" >> "./$vystup"

  cd "$pwd"

  fi

  fi

  done

  }

  Md5sum

  Proměnné

  Jsou pouze jednoho datového typu - řetězec znaků. Některé z nich mohou být určeny jen pro čtení. Proměnné můžeme rozdělit do tří částí.

  1. Vnitřní proměnné shellu. O jejich inicializaci se stará shell.

  2. $ echo $USER
   fuky
   $ echo $OSTYPE
   linux-gnu
   $ echo $LANG
   cs_CZ
   $ echo $SHELLOPTS
   braceexpand:hashall:histexpand:monitor:
   history:interactive-comments:emacs

   1. Uživatelské proměnné. Jako výše uvedené proměnné se skládají pouze z alfanumerických znaků.

   2. Proměnné speciálního významu, skládají se ze speciálních znaků. Například:

    • $$ - PID shellu

    • $! - PID posledního procesu, který byl spuštěn na pozadí

    • $? - návratová hodnota posledního dokončeného procesu.

  Proměnnou můžeme exportovat příkazem export do podřízeného shellu a příkazem readonly zajistíme, že bude určena pouze pro čtení (POZOR, toto omezení se nepřenáší do podřízeného shellu). Když chceme získat hodnotu proměnné, napíšeme před ni znak $. Ale když jí např. hodnotu přiřazujeme, nepíšeme před ní znak dolaru. Pro odstranění proměnné použijeme příkaz unset.

  $ jedna="Lokální proměnná"
  $ export DVA="Proměnná exportovaná do podřízeného shellu"
  $ readonly TRI="Proměnná určená pouze pro čtení, ale jen na lokální urovni"
  $ export TRI
  $ export
  declare -x DVA="Proměnná exportovaná do podřízeného shellu"
  declare -rx TRI="Proměnná určená pouze pro čtení, ale jen na lokální urovni"
  $ readonly
  declare -rx TRI="Proměnná určená pouze pro čtení, ale jen na lokální urovni"
  $ echo $jedna
  Lokální proměnná
  $ TRI="Nová hodnota"
  bash: TRI: readonly variable
  $ bash
  $ TRI="Nová hodnota"
  $ echo $jedna

  $ echo $DVA
  Proměnná exportovaná do podřízeného shellu
  $ echo $TRI
  Nová hodnota
  $ unset TRI

  První skript

  Nadešel čas pro napsání a spuštění našeho prvního skriptu. Pak se ještě na chvíli vrátíme k proměnným. Pojmenujeme ho prvni.sh.

  #!/bin/bash

  # Tento skript nepotřebuje žádné komentáře
  echo "Náš první skript byl právě spuštěn a za 3 vteřiny bude ukončen."
  sleep 3
  echo "Konec."

  exit 0

  Prvním řádkem zajistíme, že náš skript bude opravdu interpretován BASHEM. To je jediná výjimka při použití znaku #, řádka začínající tímto znakem je ignorována a slouží k okomentování zdrojového kódu. Každý správný programátor používá ve svých kódech komentáře. Když se k němu po čase vrátí, dříve ho pochopí a také zjednoduší pochopení ostatním. Potřeba naučit se správnému používání komentářů přijde časem sama. Uvidíte, kde jsou zbytečné a kde naopak velice důležité (POZOR, komentáře se píší ihned se zdrojovým kódem - podle mě není dobrý zvyk je psát až po dokončení programu). A nakonec samozřejmě nezapomeneme vrátit návratový kód exit 0.

  Nyní si skript spustíme, ale nejprve musíme přidat právo pro spuštění, protože textový editor toto právo standardně k nově vytvořeným souborům nepřidává.

  $ ls -l
  -rw-r--r--    1 fuky    fuky       114 říj 19 14:43 prvni.sh
  $ chmod +x ./prvni.sh
  $ ls -l
  -rwxr-xr-x    1 fuky    fuky       114 říj 19 14:43 prvni.sh
  $ ./prvni.sh
  Náš první skript byl právě spuštěn a za 3 vteřiny bude ukončen.
  Konec.

  Proměnné - dokončení

  Nyní, když umíme spouštět skripty, tak si ukážeme na skriptu promenne.sh ještě několik zajímavých věcí.

  #!/bin/bash

  prvni="Níže uvedený zá"

  echo "${prvni}pis umožní oddělit proměnnou od okolního textu"

  # Kdyby byla $druha definována, byla by vrácena její hodnota,

  # jelikož není, bude vrácen "náhradní výraz"

  echo ${druha-"náhradní výraz"}

  echo $druha

  # To samé jako předchozí, ale $treti nezůstane nedefinovaná

  echo ${treti="náhradní výraz"}

  echo $treti

  ctvrta="Příšerně žluoučký kůň úpěl ďábelské ódy."

  # Vrátí "náhradní výraz" je-li proměnná definována, jinak

  # se nevrací žádná hodnota

  echo ${ctvrta+"náhradní výraz"}

  echo $ctvrta

  # Vypíše délku $ctvrta

  echo ${#ctvrta}

  # Od konce odstraní nejkraší část $ctvrta, která odpovídá e*

  echo ${ctvrta%e*}

  # Od konce odstraní nejdelší část $ctvrta, která odpovídá e*

  echo ${ctvrta%%e*}

  # Od začátku odstraní nejkraší část $ctvrta, která odpovídá *e

  echo ${ctvrta#*e}

  # Od začátku odstraní nejdelší část $ctvrta, která odpovídá e*

  echo ${ctvrta##*e}

  exit 0

  Ještě si skript spustíme pro lepší pochopení.

  # ./promene.sh
  Níže uvedený zápis umožní oddělit proměnnou od okolního textu
  náhradní výraz

  náhradní výraz
  náhradní výraz
  náhradní výraz
  Příšerně žluoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
  41
  Příšerně žluoučký kůň úpěl ďáb
  Příš
  rně žluoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
  lské ódy.

  V shellu si ještě vyzkoušíme několik příkazů, abychom pochopili, jak je to s uvozovkami, apostrofy a expanzí.

  $ echo $promenna
  ./promenne.sh ./prvni.sh
  $ echo '$promenna'
  $promenna
  $ echo "${promenna}vni.sh"
  ./*vni.sh
  $ echo ${promenna}vni.sh
  ./prvni.sh
  $ echo ${promenna}vni.pdf
  ./*vni.pdf
  $ echo "$(echo $promenna) - výpis adresáře"
  ./promenne.sh ./prvni.sh - výpis adresáře

  Podmínky

  Skript if.sh nám ukáže použití konstrukce

  if výraz; then příkazy elif výraz; then příkazy else příkazy fi

  #!/bin/bash

  if [ "$USER" == "root" ]; then

  echo "Ahoj admine";

  fi

  if [ "$USER" == "root" ]; then

  echo "Ahoj admine";

  else

  echo "Ahoj uživateli";

  fi

  if [ "$USER" == "root" ]; then

  echo "Ahoj admine";

  elif [ "$USER" == "fuky" ]; then

  echo "Ahoj Honzíku";

  else

  echo "Ahoj uživateli";

  fi

  exit 0

  POZOR, mezera za [ je důležitá! Znak [ je totiž program a to, co následuje za ním, jsou jeho argumenty.

  $ which [
  /usr/bin/[

  Jak jsem už jednou říkal, všechny proměnné v shellu jsou jednoho datového typu. To vysvětluje, proč se řetězce a čísla porovnávají níže popsaným způsobem (výraz, výraz1, výraz2 vrací řetězec a teprve když ho chceme porovnávat jako číslo, tak ho shell bere jako číslo, jinak to je stále řetězec).


  • [ výraz ] - délka řetězce je nenulová

  • [ -z výraz ] - délka řetězce je nulová

  • [ výraz1 == výraz2 ] - řetězce jsou shodné

  • [ výraz1 != výraz2 ] - řetězce jsou různé

  • [ výraz1 -eq výraz2 ] - čísla jsou shodná

  • [ výraz1 -le výraz2 ] - výraz1 <= výraz2

  • [ výraz1 -lt výraz2 ] - výraz1 < výraz2

  • [ výraz1 -ge výraz2 ] - výraz1 >= výraz2

  • [ výraz1 -gt výraz2 ] - výraz1 > výraz2

  • [ výraz1 -ne výraz2 ] - čísla jsou různé

  Testování souborů

  • [ výraz1 -ef výraz2 ] - soubory sdílejí stejný i-uzel

  • [ výraz1 -nt výraz2 ] - první soubor je novější

  • [ výraz1 -no výraz2 ] - první soubor je starší

  • [ -e výraz ] - soubor existuje

  • [ -d výraz ] - soubor je adresář

  • [ -f výraz ] - soubor je obyčejný soubor

  • [ -L výraz ] - soubor je symbolický odkaz

  • [ -w výraz ] - soubor je zapisovatelný

  • [ -x výraz ] - soubor je spustitelný


  Místo [ můžete používat test. Jsou to stejné programy svázané pevným odkazem.

  $ if test /usr/bin/test -ef /usr/bin/\[; then echo "Je to opravdu tak..."; fi
  Je to opravdu tak...
  $ if [ /usr/bin/test -ef /usr/bin/\[ ]; then echo "Je to opravdu tak..."; fi
  Je to opravdu tak...

  Podmínky samozřejmě můžete spojovat pomocí operátorů && (a zároveň platí) a || (nebo platí).

  # if [ $USER == "root" ] && [ $LANG == "cs_CZ" ]; then
  > echo "Jsi český admin"
  > fi
  Jsi český admin

  Na skriptu case.sh se podíváme na použítí konstrukce
  case slovo in vzory ) příkazy;; ... esac:

  #!/bin/bash

  case "$USER" in

  root )

  echo "Ahoj admine"

  ;;

  fuky )

  echo "Ahoj Honzíku"

  ;;

  * )

  echo "Ahoj uživateli"

  ;;

  esac

  case "$USER" in

  root | fuky )

  echo "Ahoj Honzíku"

  ;;

  * )

  echo "Ahoj uživateli"

  ;;

  esac

  exit 0

  Cykly

  Pro tento díl poslední skript cykly.sh nás zasvětí do používání cyklů for, while a until. Podle mě je dobrým zvykem uzavírat proměnné v podmínkách do uvozovek, protože kdyby proměnná obsahovala např. mezeru nebo nic, došlo by k chybě.

  #!/bin/bash

  # Vypíše všechny soubory v adresáři s příponou sh

  for file in *.sh; do

  # Soubor je samozřejmě i adresář a co když nějaký šílenec

  # pojmenuje adresář jmeno_adresare.sh

  if [ -f "$file" ]; then

  echo $file

  fi

  done

  # Do $cislo bude postupně dosazovat čísla

  for cislo in 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100; do

  echo $cislo

  done

  cislo=0

  # Podmínka je splněna jestliže $cislo != 100

  while [ "$cislo" -ne 100 ]; do

  # Konstrukci $(()) zavedl shell ksh a je rychlejší a méně

  # náročná na systémové zdroje než příkaz expr

  cislo=$((cislo + 10))

  echo $cislo

  done

  cislo=0

  # Cyklus pokračuje dokud není splněna podmínka

  until [ "$cislo" -eq 100 ]; do

  cislo=$((cislo + 10))

  echo $cislo

  done

  exit 0

  Informace o názvu skriptu, počtu předaných argumentů a argumenty samotné jsou uloženy ve speciálních proměnných.

  • $0 - název skriptu

  • $# - počet předaných argumentů

  • $IFS - seznam znaků, který je použit k oddělování slov atp., např. když shell čte vstup

  • $1$9 - první až devátý argument předaný skriptu

  • ${n} - libovolný n-tý argument předaný skriptu

  • $* - obsahuje všechny argumenty oddělené prvním znakem z $IFS

  • $@ - jako předchozí, ale k oddělení se nepoužívá první znak z $IFS

  Skript argumenty.sh nám poslouží jako ukázka.

  #!/bin/bash
  echo "Název skriptu: $0"
  echo "Počet argumentů: $#"
  echo "Všechny argumenty: $@"
  echo "První argument: $1"
  echo "Desátý argument: ${10}"

  exit 0

  Nyní skript spustíme s 10 argumenty.

  $ ./argumenty.sh jedna dva tři čtyři pět šest sedm osm devět deset
  Název skriptu: ./argumenty.sh
  Počet argumentů: 10
  Všechny argumenty: jedna dva tři čtyři pět šest sedm osm devět deset
  První argument: jedna
  Desátý argument: deset

  Funkce

  Provádění funkcí je mnohem rychlejší než provádění skriptů, protože funkce si shell udržuje trvale předzpracované v paměti. Funkce musí být definována dříve než bude použita. Příkaz export lze použít i pro funkce, ale musí být zapnutý mód allexport.

  $ set -o allexport
  $ prvni_funkce() {
  > echo "Jsem první funkce a vypisuji text"
  > }
  $ export prvni_funkce
  $ prvni_funkce
  Jsem první funkce a vypisuji text
  $ bash
  $ prvni_funkce
  Jsem první funkce a vypisuji text

  Funkcím můžeme předávat argumenty stejně jako skriptům a získáváme je stejným způsobem jako u skriptů. Příkaz return ukončí funkci a vrací její návratovou hodnotu ve formě celočíselného argumentu. Po dokončení funkce jsou poziční argumenty skriptu ($#, $@ ...) obnoveny (u starších shellů to tak být nemusí).

  $ funkce_s_argumenty() {
  > echo "Počet argumentů: $#"
  > echo "Všechny argumenty: $@"
  > echo "První argument: $1"
  > return 0
  > }
  $ funkce_s_argumenty první druhý
  Počet argumentů: 2
  Všechny argumenty: první druhý
  První argument: první

  Budeme-li chtít vrátit řetězcovou hodnotu, můžeme to udělat např. níže uvedeným způsobem.

  #!/bin/bash

  vrat_retezec() {

  echo "Řetězec"

  }

  promena=$(vrat_retezec)

  echo $promena

  exit 0

  Pomocí klíčového slova local můžeme také vytvořit lokální proměnné funkce. Jestliže bude existovat globální proměnná se stejným názvem, bude ve funkci potlačena.

  #!/bin/bash

  jedna="První globální proměnná"

  dva="Druhá globální proměnná"

  lokalni_promena() {

  local jedna="První lokální proměnná"

  echo $jedna

  echo $dva

  }

  lokalni_promena

  echo $jedna

  echo $dva

  exit 0

  Příkazy

  Příkazy můžeme rozdělit na zabudované a normální. Zabudované příkazy nemůžeme spustit jako externí programy, ale většinou mají své ekvivalenty ve formě externích programů. Normální příkazy jsou externí programy a jejich vykonání je pomalejší než u zabudovaných příkazů.

  • break - vyskočí z cyklu

  • : - nulový příkaz

  • continue - spustí další iteraci cyklu

  • . - provede příkaz v aktuálním shellu

  • eval - vyhodnotí zadaný výraz

  • shift - posune poziční parametry

  • read - načte uživatelský vstup, jako argument se použije název proměnné, do které se má uložit

  • stty - mění a vypisuje charakteristiky terminálové linky

  • exec - spustí nový shell nebo jiný zadaný program a nebo upraví deskriptor souboru

  • exit n - ukončení skriptu s návratovým kódem n (n = 0 - úspěšné ukončení, n = 1 až 125 - chyba, ostatní n jsou rezervovány)

  • printf - není dostupný ve starých shellech a při vytváření formátovaného výstupu byste mu měli dávat přednost před příkazem echo podle specifikace X/Open

  Na skriptu prikazy.sh si ukážeme použití některých výše uvedených příkazů.

  #!/bin/bash

  for i in 10 20 30 40 50; do

  if [ $i -eq 40 ]; then

  break

  elif [ $i -eq 20 ]; then

  continue

  else

  :

  fi

  echo $i

  done

  a="abc"

  nazev_promene="a"

  promena='$'$nazev_promene

  echo $promena

  eval promena='$'$nazev_promene

  echo $promena

  while [ "$1" ]; do

  echo $1

  shift

  done

  exec date

  echo "Tato část již nebude provedena!"

  exit 0

  Nezapomeneme skript spustit s několika argumenty.

  $ ./prikazy.sh první druhý třetí
  10
  30
  $a
  abc
  první
  druhý
  třetí
  St říj 22 16:08:36 CEST 2003

  Nyní si ukážeme interaktivní skript read.sh, který požádá uživatele o zadání přihlašovacího jména a hesla. Heslo se nebude vypisovat na obrazovku.

  #!/bin/bash

  echo -n "Přihlašovací jméno: "

  read jmeno

  echo -n "Heslo: "

  # Vypne výpis vstupních znaků

  stty -echo

  read heslo

  # Zapne výpis vstupních

  stty echo

  echo

  if [ "$jmeno" == "fuky" ] && [ "$heslo" == "heslo" ]; then

  echo "Kód: Příšerně žluoučký kůň úpěl ďábelské ódy"

  else

  echo "Nemáte oprávnění k vypsání kódu"

  fi

  exit 0

  Zadáme-li správné údaje, získáme kód.

  $ ./read.sh
  Přihlašovací jméno: fuky
  Heslo:
  Kód: Příšerně žluoučký kůň úpěl ďábelské ódy

  Na závěr tohoto dílu si ukážeme použití konstrukce
  select proměnná in hodnota1 ... hodnotaN; do příkazy; done.

  #!/bin/bash

  echo "Zadejte vaše pohlaví"

  select pohlavi in muž žena; do

  if [ "$pohlavi" ]; then

  echo "Jste $pohlavi"

  break

  else

  echo "$REPLY je nedefinovaná odpověď"

  fi

  done

  exit 0

  Po spuštění příkazu select je uživatel vyzván, aby zadal číslo jedné z hodnot (hodnota1 ... hodnotaN v našem případě muž nebo žena). proměnná $REPLY obsahuje vždy hodnotu uživatelského vstupu. proměnná $pohlavi obsahuje hodnotu pouze v případě, že číslo odpovídá jedné z voleb. Dotaz se opakuje, dokud se neprovede v těle příkaz break.

  $ ./select.sh
  Zadejte vaše pohlaví
  1) muž
  2) žena
  #? 3
  3 je nedefinovaná odpověď
  1) muž
  2) žena
  #? 1
  Jste muž

  Dokumenty here

  Umožňují předat vstup příkazu ze samotného skriptu. Ukážeme si to na skriptu here.sh.

  #!/bin/bash

  cat <<EOF
  \$USER=$USER
  \$HOME=$HOME
  \$SHELL=$SHELL
  EOF

  cat <<"EOF" | egrep 'J|u'
  Jestliže nechceme expandovat proměnné, uzavřeme příznak určující konec vstupu do uvozovek ($USER, $HOME, $SHELL).
  EOF

  exit 0

  Ještě si skript spustíme.

  # ./here.sh $USER=root
  $HOME=/root
  $SHELL=/bin/bash
  Jestliže nechceme expandovat proměnné, uzavřeme příznak určující konec vstupu do uvozovek ($USER, $HOME, $SHELL).

  Metaznaky shellu

  Lze je použít k neúplnému zadání jména souboru.

  POZOR neztotožňujte metaznaky shellu s regulárními výrazy, jsou to dvě různé věci. Metaznaky expanduje přímo shell. A proto když chceme nějakému programu předat regulární výraz, musíme ho uzavřít například do apostrofů.

  • * - libovolný řetězec (může být i nulové délky)

  • ? - libovolný jeden znak

  • ~ - domovský adresář ($HOME)

  • ~UJ - domovský adresář uživatele UJ

  • ~+ - aktuální pracovní adresář ($PWD)

  • ~- - předchozí pracovní adresář ($OLDPWD)

  • [abc...] - jakýkoliv znak uvedený v [], lze použít - k zápisu intervalu znaků např a-z, 0-9

  • [!abc...] - opak předchozího (tj. jakýkoliv znak mimo uvedených znaků v [])

  První příkaz smaže zálohy souborů (soubory končící na ~). Znak ~ nebude v tomto případě expandován.

  $ rm *~
  $ ls dil*.html
  dil2.html  dil3.html  dil4.html  dil5.html  dil6.html
  $ ls [di]*.html
  dil2.html  dil3.html  dil4.html  dil5.html  dil6.html  index.html

  Regulární výrazy

  Jsou (mými slovy, přesná definice je "trochu" složitější) vzory, s jejichž pomocí lze definovat společné rysy několika různých řádků a tím pádem je reprezentovat jako jeden regulární výraz. Níže uvedené speciální znaky jsou použitelné např. v grep, egrep, sed, ed, ex, awk.

  • . - jakýkoliv znak (mimo znaku nového řádku)

  • * - libovolný počet (i nulový) opakování předchozího znaku (lze použít i regulární výraz)

  • ^ - následující výraz musí odpovídat začátku řádku

  • $ - předchozí výraz musí odpovídat konci řádku

  • \ - vypíná speciální význam následujícího znaku

  • [] - jakýkoliv znak uvedený v hranatých závorkách, speciální znaky zde mají normální význam, mimo - tu lze použít pro zápis intervalů (a-z atd.) a znak ^ uvedený jako první způsobí negaci (tj. jakýkoliv znak neuvedený v ...)

  Použijeme programy cat, grep a všechno si poctivě vyzkoušíme.

  $ cat << END > ./retezce.txt

  > abclinuxu

  > alfa

  > aaa

  > abcabcabc

  > znak $

  > a1a

  > aAa

  > END

  $ cat ./retezce.txt | grep '.*'

  abclinuxu

  alfa

  aaa

  abcabcabc

  znak $

  a1a

  aAa

  $ cat ./retezce.txt | grep '.* \$'

  znak $

  $ cat ./retezce.txt | grep '^a[a-z]*a$'

  alfa

  aaa

  $ cat ./retezce.txt | grep '^a[a-z0-9]*a$'

  alfa

  aaa

  a1a

  Filtry

  Jsou programy, které ze vstupu podle zadaného vzoru odfiltrují jen námi požadovaná data a pošlou je na výstup. Jsou jimi např. grep, egrep (grep -E) a fgrep (grep -F), jsou to vlastně stejné programy. Pro nás je důležité, že grep používá pro zápis regulárních výrazů starší notaci a egrep naopak novější notaci. Níže uvedené speciální znaky patří do novější notace a chceme-li je použít ve filtru grep, musíme před ně zapsat znak \.

  • + - jeden a více výskytů předchozího výrazu.

  • ? - jeden nebo žádný výskyt předchozího výrazu.

  • | - předcházející nebo následující výraz.

  • () - text odpovídající výrazu mezi závorkami se uloží do paměti a lze ho použít pomocí \1\9, čísluje se od vnějších závorek směrem dovnitř (např. ((abc)linuxu) \1 = "abclinuxu") a \2 = "abc". Nebo lze použít závorky k definování priority vyhodnocení.

  • {n,m} - interval opakování předchozího výrazu, {n} - opakuje se n-krát, {n,} n-krát a více, {n,m} n-krát až m-krát

  Pro lepší pochopení uvedu opět několik příkladů.

  $ cat ./retezce.txt | grep '^a\+$'

  aaa

  $ cat ./retezce.txt | egrep '^a+$'

  aaa

  $ cat ./retezce.txt | egrep '^abcl?'

  abclinuxu

  abcabcabc

  $ cat ./retezce.txt | egrep '^c|z'

  znak $

  $ cat ./retezce.txt | egrep '(abc)+'

  abclinuxu

  abcabcabc

  $ cat ./retezce.txt | egrep '^(.*)\1\1$'

  aaa

  abcabcabc

  $ cat ./retezce.txt | egrep '^a{3}$'

  aaa

  $ cat ./retezce.txt | egrep '^a{2,}$'

  aaa

  $ cat ./retezce.txt | egrep '^a{1,3}$'

  aaa

  Proudové editory

  Z názvu je zřejmé, že slouží k proudové editaci dat. O načítání vstupu se starají sami. Mají k dispozici sadu příkazů, pomocí které data upravují (obvykle pracují s jedním řádkem), např. sed a nebo na složitější věci awk.

  Sed

  Syntaxe příkazu:

  Začátek,Konec!InstrukceArgumenty

  • Začátek - číslo řádku ($ značí poslední řádek) nebo /regulární výraz/

  • Konec - číslo řádku nebo /regulární výraz/

  • ! - neguje předchozí body

  • Instrukce - mají jedno písmeno

  • Argumenty - k některým instrukcím

  Není-li uveden Začátek a Konec, aplikuje se instrukce na každý vstupní řádek. Je-li uveden pouze Začátek, aplikuje se instrukce pouze na odpovídající řádek (či řádky) a je-li uvedeno obojí, tak od řádku odpovídajícímu Začátek se budou aplikovat instrukce a od řádku odpovídajícímu Konec se aplikovat přestanou. Níže jsou uvedeny některé Instrukce a jejich Argumenty.

  • s/vzorek/náhrada/příznaky - nahradí první nalezený vzorek náhradou. Příznaky: n - nahradí n-tý výskyt vzorku (1 až 512), g - nahradí všechny výskyty vzorku.

  • w soubor - do souboru uloží vstupní řádek (řádky)

  • r soubor - soubor načte do vstupu

  • p - vypíše vstupní řádek na výstup

  • n - přesune se na další vstupní řádek

  • d - vstupní řádek je smazán

  • y/původní znaky/nové znaky/ - přeloží znaky (man tr)

  • : - označí řádek skriptu pro odskok Instrukcí t nebo b

  • t - byla-li provedena substituce, skočí na následující značku :, není-li uvedena, skočí na konec skriptu

  • {} - zajistí aplikaci více příkazů na jednu adresu

  $ cat ./retezce.txt | sed '2,$s/a/?/g'

  abclinuxu

  ?lf?

  ???

  ?bc?bc?bc

  zn?k $

  ?1?

  ?A?

  $ cat ./retezce.txt | sed -n '2p'

  alfa

  $ cat ./retezce.txt | sed -n '1{

  > n

  > p

  > }'

  alfa

  $ cat ./retezce.txt | sed '2p

  > d'

  alfa

  $ cat ./retezce.txt | sed '4y/a/?/

  > 4!d'

  ?bc?bc?bc

  Na závěr uvedu ještě jeden příklad ve formě skriptu sed.sh.

  #!/bin/bash

  spojka="je bydliště"

  cat <<EOF | sed \

  "s/^\(.\+j\) \(.\+\)o:\(.\+\)\$/\3 $s \1e \2a/

  t

  s/^\(.\+j\) \(.\+\):\(.\+\)\$/\3 $s \1e \2a/

  t

  s/^\(.\+\) \(.\+\)o:\(.\+\)\$/\3 $s \1a \2a/

  t

  s/^\(.\+\) \(.\+\):\(.\+\)\$/\3 $s \1a \2a/"

  Petr Novák:Praha

  Viktor Igo:Brno

  Blažej Vodník:Plzeň

  Jan Hugo:Hradec Králové

  Metoděj Sporák:Ostrava

  EOF

  exit 0

  Výstup skriptu vypadá následovně.

  $ ./sed.sh

  Praha je bydliště Petra Nováka

  Brno je bydliště Viktora Iga

  Plzeň je bydliště Blažeje Vodníka

  Hradec Králové je bydliště Jana Huga

  Ostrava je bydliště Metoděje Sporáka

  Odchytávání signálů

  Signály zaslané skriptu můžeme odchytávat pomocí příkazu trap.

  • trap příkaz signál - jestliže jako příkaz uvedeme znak "-", nastaví se pro signál původní akce a když '', neprovede se nic (trap -l vypíše signály, které lze odchytnout).

  Vyzkoušejte skript trap.sh.

  #!/bin/bash

  konec() {

  echo -n "Uklízím"

  i=0

  while [ "$i" -le 10 ]; do

  i=$((i + 1))

  echo -n "."

  sleep 0,1

  done

  echo

  echo "Konec"

  }

  trap '' INT

  echo "Ctrl+C neudělá nic"

  sleep 3

  trap - INT

  echo "Ctrl+C ukončí skript"

  sleep 3

  trap 'konec; exit 0' INT

  echo "Ctrl+C spustí funkci konec a ukončí skript"

  sleep 3

  konec

  echo "Skript proběhl až do konce"

  exit 0

  Ladění skriptů

  Následující módy shellu nám mohou usnadnit ladění.

  • verbose - před vykonáním příkaz vypíše

  • xtrace - jako předchozí, ale napřed provede expanzi; $PS4 na začátku řádku určuje stupeň expanze

  • nounset - je-li použita nedefinovaná proměnná, ukončí běh skriptu a vypíše chybovou hlášku

  • #!/bin/bash

   set -o verbose

   echo $PWD

   set -o xtrace

   echo $PWD

   echo $(pwd)

   set +o verbose

   set +o xtrace

   set +o nounset

   echo $nedefinovana_promena

   set -o nounset

   echo $nedefinovana_promena

   echo "Tento řádek se již nevypíše"

   exit 0

   Nyní si skript ladeni.sh spustíme a podíváme se na jeho výpis.

   $ ./ladeni.sh

   echo $PWD

   /root/fuky/clanky/bash

   set -o xtrace

   echo $PWD

   + echo /root/fuky/clanky/bash

   /root/fuky/clanky/bash

   echo $(pwd)

   pwd

   ++ pwd

   + echo /root/fuky/clanky/bash

   /root/fuky/clanky/bash

   set +o verbose

   + set +o verbose

   + set +o xtrace

   ./ladeni.sh: nedefinovana_promena: unbound variable

   Praktické příklady

   Úkol 1

   Máme libovolnou adresářovou strukturu a v ní jsou uložené soubory *.wav, *.ogg a *.mp3.

   • *.wav chceme převést do *.ogg a uložit do podadresáře ogg

   • *.ogg chceme nahradit *.wav

   • *.mp3 chceme nahradit *.wav

   Vytvoříme si skript oggwavmp3.sh.

   #!/bin/bash

   case "$1" in

   *.wav )

   #cesta="${1%/*}/"

   cesta=$(echo $1 | sed

   's/^\(.\+\/\)\([^/]\+wav\)$/\1/')

   if [ -d "${cesta}ogg" ]; then

   :

   else

   mkdir "${cesta}ogg"

   fi

   #soubor="${1%.*}.ogg"

   #soubor="${soubor##*/}"

   soubor=$(echo $1 | sed

   's/^\(.\+\/\)\([^/]\+\)\.wav$/\2.ogg/')

   oggenc "$1" -Q -b 192 -o "${cesta}ogg/$soubor"

   ;;

   *.ogg )

   #soubor="${1%.*}.wav"

   soubor=$(echo $1 |

   sed 's/\(.\+\)\.\(ogg\)$/\1.wav/')

   if [ "$soubor" ]; then

   sox "$1" "$soubor"

   rm "$1"

   fi

   ;;

   *.mp3 )

   #soubor="${1%.*}.wav"

   soubor=$(echo $1 | sed

   's/\(.\+\)\.\(mp3\)$/\1.wav/')

   if [ "$soubor" ]; then

   mpg123 "$1" -q -w "$soubor"

   rm "$1"

   fi

   ;;

   * )

   ;;

   esac

   exit 0

   Do souboru ~/.bashrc si přidáme alias a po dalším spuštění shellu můžeme začít využívat náš nový příkaz.

   alias oggwavmp3='find -type f | xargs -i ~/bash/oggwavmp3.sh {}'

   Zpět

    
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 3. 12. 2023 Svátek má Svatoslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz