DETAIL: Onemocnění nervové soustavy


Onemocnění nervové soustavy

Neurologické onemocnění lze popsat jako chorobu postihující centrální nervovou soustavu (CNS - mozek a mícha), periferní nervovou soustavu (PNS - nervové pleteně, jednotlivé nervy) nebo obě soustavy najednou.

Prakticky každé onemocnění, které centrální nervovou soustavu postihne má velmi vážné následky, i když všechny nemusí být trvalé. Mozek je totiž plasticitní a může tedy některé funkce poškozených míst nahradit v jiných částech, které se přizpůsobí.

Příčiny onemocnění nervové soustavy mohou být vrozené, cévní, infekční a degenerativní.

Cévní mozková příhoda (CMP)

Neboli mozková mrtvice, je způsobena nedostatečným prokrvení určité části mozku nebo výronem krve do mozkové tkáně. Důsledkem bývá často porucha cévní stěny. Mozková tkáň v daném místě přestává být dostatečně zásobena kyslíkem a odumírá, nebo dochází k jejímu silnému poškození. CMP může vzniknout na základě trombózy- krevní sraženina se dostane dovnitř do mozkové cévy a ucpe ji, embolie- tukové kapénky nebo bublinky vzduchu ucpou cévu, hemoragie- výron krve do mozku. Prvními projevy CMP jsou většinou poruchy hybnosti, řeči, chvilková ztráta části zraku a brnění. Skončit může vážným ochrnutím i smrtí. Mrtvice je třetí nejčastější příčina smrti v ČR. Předcházet onemocnění můžeme zdravým životním stylem, dobrou životosprávou a vyvarováním se obezity.

Zánět mozkových nebo míšních plen (meningitida)

Závažné onemocnění ústřední nervové soustavy. Může být vyvoláno bakteriemi, viry, prvoky, kvasinkami a jinými organismi. Nejčastější projevy meningitidy jsou bolesti hlavy, tuhnutí svalů, zvracení. Onemocnění se léčí antibiotiky, které však nejsou vždy stoprocentně účinné. Je-li průběh nemoci rychlý a ATB nejsou nemocnému podány včas, může dojít k zasažení některých orgánů i smrti.

Kl횝ová encefalitida (kl횝ový zánět mozku)

Onemocnění virového původu přenášené kousnutím klíštěte. Příznaky mají chřipkový charakter- vysoké horečky, bolesti hlavy, chronické mozkové poruchy jako třes, obrny, poruchy vědomí. Ochrana proti kl횝ovému zánětu mozku je včasné očkování, které zamezí rozpuku choroby.

Borrelióza

Nemoc přenášená hmyzek sajícím krev. V místě kousnutí se poškozenému objeví červená kruhovitá skvrna, která se stále zvětšuje. Následně se nemoc projeví v jedné ze tří oblastí- kardiovaskulární, kloubní systém a nervový systém. Ve svém zárodku se nemoc léčí antibiotiky, v pokročilém stadiu se stává prakticky neléčitelnou a její projevy se dají pomocí léků jen potlačit. Očkování proti lymeské borrelióze zatím neexistuje.

Roztroušená skleróza RS ( Sclerosis multiplex)

Chronické onemocnění bílé hmoty centrálního nervového systému, při kterém dochází k tvrdnutí (skleróze) nervových vláken, která jsou postupně nahrazovány pojivovou tkání. Myelinových obalů krycích nervová vlákna ubývá demyelinizace- zabraňuje vedení vzruchu.

RS může postihnout nervy v různých částech CNS. Příznaky jsou podle oblasti ve které onemocnění propuká různé: poruchy chůze, zraku, řeči, mravenčení, poruchy citlivosti. V prvních letech dochází u pacientů k častému střídání akutního vzplanutí nemoci s klidovým stavem. Následně pozvolna narůstá invalidizující postižení. Příčiny nemoci nejsou známy, nedají se léčit, pouze potlačit.

Parkinsonova nemoc

Onemocnění nervového systému, kdy dochází k poruchám v bazálních gangliích. Dochází k poruchám metabolismu neurotransmiterů. Postihuje převážně starší generaci. Onemocnění se projevuje klidovým třesem, změněnou řečí a chůzí, ztuhlostí svalů a maskovitým obličejem. S léčením nemoci se otevřelo kontroverzní téma legálního používání marihuany na zmírnění průběhu vážných onemocnění. Právě marihuana je totiž považována za jednu z možností, jak Parkinsonovu chorobu částečně potlačit a zmírnit především nepříjemný třes.

Alzheimerova nemoc

Onemocnění postihující převážně osoby vyššího věku, projevuje se poruchami paměti, rozvrat osobnosti po citové i motivační stránce, jsou narušeny poznávací funkce, náhlá dezorientace. Příčinou jsou molekulární změny na úrovni neuronů, které jsou dány genetickými defekty 21. chromozomu.

Epilepsie

Neurologické onemocnění charakteristické opakovanými záchvatovitými stavy, které vyvolá porušení rovnováhy mezi stimulujícími a tlumícími látkami v mozku. Rozlyšujeme dva typy záchvatů a to: malé záchvaty (petit mal) a velké záchvaty (grand mal). Malé se objevují převážně u mladších dětí, do 14let a projevují se záškuby svalů. Grand mal se vyskytuje u osob straších 15ti let a provází ho poruchy vědomí a hybnosti, křeče, zvýšené slinění, pomočení a pokálení. Podnět ke spuštění epilepsie může být jak vnitřní tak i z vnějšího prostředí. Náchylné jsou především batolata a staří lidé, protože odolnost vůči projevům epilepsie klesá s věkem.

Creutzefeldtova-Jakobova nemoc (CJN)

Poškození mozku, které způsobuje úbytek nervové tkáně, vede k demenci a následně se stane i příčinou smrti pacienta. Postihuje především staré lidi, není však příliš častá.

V devadesátých letech se projevila nová varianta CJN (nCJN)- způsobená nemocí šílených krav (BSE-bovinní spongiforní encefalopatie). Z hovězího masa se přenáší prostřednictvím prionů. Priony jsou jednoduché bílkoviny, které jsou normálně přítomny v těle. Změny v mozku způsobí jen pozměněná forma prionů, které se vyskytují v nervové tkáni zvířat krmených masokostní moučkou, která je vyrobena při nízkých teplotách.

SLOVNÍK

degenerativní- upadající, chátrající

plasticita- schopnost organismů přizpůsobit se

demyelinizace- ztráta myelinu v důsledku úbytku myelinových obalů

prion- jednoduchá bílkovina

neurotransmitery- přenašeči, látky uvolňovány v synapsi nervového zakončení

ganglium- nervová uzlina, shluk těl neuronů

Prameny: Všeobecná encyklopedie Diderot/kolektiv autorů/ISBN/1999

Biologie člověka/Novotny,Hruska/Fortuna/2003

Slovník cizích slov/kolektiv autorů/ISBN/1996

www.ordinace.cz

Zpracovala: Barbora Kreuzerová

sexta

Zpět

 
logo horoskopy
logo sms
logo studentka
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 7. 5. 2021 Svátek má Stanislav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz