Zobrazit:     Vše    Mat. otázky    Přednášky    Referáty    Seminárky    Skripta    
Celkem položek: 294

    1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   >   |   >>  
Název Kategorie Typ Velikost Vloženo
Mat. otázky z ČJ a literatury Literatura Maturitní otázky (310 KB) 24.12.05
1a : Nejvýznamnější díla a autoři antické literatury. 1b : Vývoj jazyků. Jazyky indoevropské. Jazyky slovanské. 2a : Počátky literatury v českých zemích. Legenda, kronika. 2b : Původ a vývoj českého jazyka. 3a : České literární památky 14. století. 3b : Význam slova. Homonyma, synonyma, antonyma. 4a : Renesance v evropské kultuře. Humanismus v českých zemích. 4b : Slohové postupy a útvary. 5a : Barok. Literatura v pobělohorském období. 5b : Větné vztahy. Spojení volná a těsná. 6a : Počátky národního obrození. Obrozenecká literatura a věda. 6b : Principy třídění slov. Kategorie jmen a sloves. 7a : Romantismus ve světové a české literatuře. 7b : Zvuková stránka jazyka. Figury. 8a : Vývoj českého divadla od počátku NO do konce 19. století. 8b : Charakteristika. 9a : Božena Němcová. Ženské hrdinky v díle B. Němcové a K. Světlé. 9b : Umělecký styl. Vypravování. 10a : Baladická epika v české literatuře 19. a 20. století. 10b : Jazyková norma a kodifikace. Jazyková kultura. 11a : Satira v české literatuře 19. a 20. století. 11b : Věty jednočlenné. 12a : Tvorba příslušníků družiny májové. 12b : Polovětné konstrukce. Odchylky od větného schématu. 13a : Ruchovci a lumírovci. Národní a kosmopolitní proud. 13b : Popis. 14a : Kritický realismus ve světové literatuře. 14b : Informační slohové postupy a útvary. 15a : Kritický realismus v české próze 19. století. 15b : Věty podle postoje mluvčího. Souvětí. 16a : Historická próza v české literatuře 19. a 20. století. 16b : Větné členy, vztahy mezi nimi. 17a : Umělecké směry přelomu 19. a 20. století. 17b : Přejatá slova v českém jazyce. 081-090 : 18a : Generace buřičů. Petr Bezruč. 18b : Slohové rozvrstvení slovní zásoby. 19a : První světová válka v české a světové literatuře. 19b : Odborný styl. 20a : Sociální /proletářská/ poezie mezi dvěma válkami. 20b : Administrativní styl a jeho útvary. 21a : Umělecká avantgarda mezi dvěma válkami. 21b : Tvoření slov v českém jazyce. 22a : Diferenciace české poezie 30. let 20. století. 22b : Pojmenování pomocí změny slovního významu. Tropy. 23a : Diferenciace české prózy mezi dvěma válkami. 23b : Úvaha. 24a : Karel Čapek a Vladislav Vančura. 24b : Jazykové styly a slohotvorní činitelé. 25a : Drama a divadlo v české kultuře mezi dvěma válkami. 25b : Mluvené řečnické projevy. 26a : Vědeckofantastický žánr v české a světové literatuře. 26b : Výklad, výtah, výpisek. 27a : Vývoj české poezie po r. 1945. 27b : Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka. 28a : Vývoj české prózy po r. 1945. 28b : Vývojové tendence současného spisovného jazyka. 29a : České drama a divadlo po r. 1945. 29b : Publicistický styl. 30a : Nejvýznamnější autoři a díla světové literatury 20. století. 30b : Jazykověda a její disciplíny.
Hus, před ním a po něm + Husité Literatura Maturitní otázky (25 KB) 07.2.06
Nejstarší literární památky Literatura Maturitní otázky (39 KB) 12.2.06
Společenská funkce literatury Literatura Maturitní otázky (116 KB) 12.2.06
Orientální literatura středověku a starověku+Bible Literatura Maturitní otázky (37 KB) 12.2.06
Nejstarší česká literatura Literatura Maturitní otázky (33 KB) 12.2.06
Starověké literatury Literatura Maturitní otázky (66 KB) 12.2.06
Přehled naší nejstarší literatury Literatura Maturitní otázky (216 KB) 12.2.06
Antická literatura Literatura Maturitní otázky (110 KB) 12.2.06
Středověká kultura, vrcholné období starší české literatury Literatura Maturitní otázky (41 KB) 12.2.06
Antická literatura (Řecko, Řím) Literatura Maturitní otázky (63 KB) 12.2.06
Doba husitská a pohusitská Literatura Maturitní otázky (59 KB) 12.2.06
Počátky naší a evropské literatury Literatura Maturitní otázky (73 KB) 12.2.06
Renesance a humanismus Literatura Maturitní otázky (63 KB) 12.2.06
1. Renesance ve světové literatuře • Itálie Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Nicollo Machiavelli • Francie Francois Villon Francois Rabelais Pierre de Ronssard • Španělsko Miquel de Cervantes y Saaverda Lope de Vega Tirso de Molina • Anglie Geoffrey Chaucer William Shakespeare 2. Renesance a humanismus v české literatuře • 70.léta 15.st. - 20. Léta 16. St. • 20.léta 16. St. - 70. Léta 16.st. • 70.léta 16.st. - 20.léta 17.st
Humanismus a renesance Literatura Maturitní otázky (421 KB) 12.2.06
Středověká literatura v Evropě Literatura Maturitní otázky (51 KB) 12.2.06
Vývoj balady Literatura Maturitní otázky (58 KB) 12.2.06
Baroko Literatura Maturitní otázky (34 KB) 12.2.06
Vývoj literatury na našem území v 9.-15.stol. Literatura Maturitní otázky (23 KB) 12.2.06
Význam Jana Amose Komenského Literatura Maturitní otázky (136 KB) 12.2.06
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 1. 10. 2023 Svátek má Igor
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz