Zobrazit:     Vše    Mat. otázky    Přednášky    Referáty    Seminárky    Skripta    
Celkem položek: 294

    <<   |   <   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   >   |   >>  
Název Kategorie Typ Velikost Vloženo
Literatura 17. a 18. století Literatura Maturitní otázky 5 KB 16.2.06
Literatura antického Řecka Literatura Maturitní otázky 3 KB 16.2.06
Literatura antického Říma Literatura Maturitní otázky 2 KB 16.2.06
Literatura českého národního obrození Literatura Maturitní otázky 3 KB 16.2.06
Literatura doby husitské a pohusitské, vývoj české literatury v 15. Století Literatura Maturitní otázky 3 KB 24.5.10
Husitská literatura, Husovi předchůdci, Mistr Jan Hus, Vrcholné období Husitství,Doba pohusitská-P. Chelčický
Literatura doby předhusitské a husitské Literatura Maturitní otázky 4 KB 16.2.06
Literatura na přelomu 19. – 20. století Literatura Maturitní otázky 9 KB 20.1.08
Přelom 19. - 20. století, Otokar Březina, Karel Hlaváček, Viktor Dyk, Karel Toman, Fráňa Šrámek, Petr Bezruč, František Gellner
Literatura nejstarší doby do doby husitské Literatura Maturitní otázky 3 KB 16.2.06
Literatura otázky 1. - 25. Literatura Maturitní otázky (5 MB) 22.5.08
Literatura otázky 1. - 25.
Literatura počátku národního obrození (Dobrovský, Jungmann, Palacký, Šafařík) Literatura Maturitní otázky 5 KB 24.5.10
Národní obrození
Literatura sci-fi Literatura Maturitní otázky (67 KB) 13.2.06
Literatura se zdravotnickou tématikou Literatura Maturitní otázky (83 KB) 27.4.09
Literatura se zdravotnickou tématikou
Literatura v 19. století Literatura Maturitní otázky 18 KB 04.4.06
Literatura v boji za národní ideály - 70.-80. léta 19. stol. Literatura Maturitní otázky (2 MB) 28.12.11
Literatura v boji za národní ideály - 70.-80. léta 19. stol. Ruchovci a Lumírovci
Lumírovci Literatura Maturitní otázky 5 KB 16.2.06
Májovci Literatura Maturitní otázky 5 KB 16.2.06
Májovci Literatura Maturitní otázky (41 KB) 24.12.06
Májovci
Májovci, Ruchovci, Lumírovci Literatura Maturitní otázky (62 KB) 12.2.06
1. Májovci • Vítězslav Hálek • Jan Neruda • Karolína Světlá • Jakub Arbes 2. Ruchovci a lumírovci • Svatopluk Čech • Jaroslav Vrchlický • Josef Václav Sládek • Julius Zeyer • Historická próza Zikmund Winter Alois Jirásek
Mat. otázky z ČJ a literatury Literatura Maturitní otázky (310 KB) 24.12.05
1a : Nejvýznamnější díla a autoři antické literatury. 1b : Vývoj jazyků. Jazyky indoevropské. Jazyky slovanské. 2a : Počátky literatury v českých zemích. Legenda, kronika. 2b : Původ a vývoj českého jazyka. 3a : České literární památky 14. století. 3b : Význam slova. Homonyma, synonyma, antonyma. 4a : Renesance v evropské kultuře. Humanismus v českých zemích. 4b : Slohové postupy a útvary. 5a : Barok. Literatura v pobělohorském období. 5b : Větné vztahy. Spojení volná a těsná. 6a : Počátky národního obrození. Obrozenecká literatura a věda. 6b : Principy třídění slov. Kategorie jmen a sloves. 7a : Romantismus ve světové a české literatuře. 7b : Zvuková stránka jazyka. Figury. 8a : Vývoj českého divadla od počátku NO do konce 19. století. 8b : Charakteristika. 9a : Božena Němcová. Ženské hrdinky v díle B. Němcové a K. Světlé. 9b : Umělecký styl. Vypravování. 10a : Baladická epika v české literatuře 19. a 20. století. 10b : Jazyková norma a kodifikace. Jazyková kultura. 11a : Satira v české literatuře 19. a 20. století. 11b : Věty jednočlenné. 12a : Tvorba příslušníků družiny májové. 12b : Polovětné konstrukce. Odchylky od větného schématu. 13a : Ruchovci a lumírovci. Národní a kosmopolitní proud. 13b : Popis. 14a : Kritický realismus ve světové literatuře. 14b : Informační slohové postupy a útvary. 15a : Kritický realismus v české próze 19. století. 15b : Věty podle postoje mluvčího. Souvětí. 16a : Historická próza v české literatuře 19. a 20. století. 16b : Větné členy, vztahy mezi nimi. 17a : Umělecké směry přelomu 19. a 20. století. 17b : Přejatá slova v českém jazyce. 081-090 : 18a : Generace buřičů. Petr Bezruč. 18b : Slohové rozvrstvení slovní zásoby. 19a : První světová válka v české a světové literatuře. 19b : Odborný styl. 20a : Sociální /proletářská/ poezie mezi dvěma válkami. 20b : Administrativní styl a jeho útvary. 21a : Umělecká avantgarda mezi dvěma válkami. 21b : Tvoření slov v českém jazyce. 22a : Diferenciace české poezie 30. let 20. století. 22b : Pojmenování pomocí změny slovního významu. Tropy. 23a : Diferenciace české prózy mezi dvěma válkami. 23b : Úvaha. 24a : Karel Čapek a Vladislav Vančura. 24b : Jazykové styly a slohotvorní činitelé. 25a : Drama a divadlo v české kultuře mezi dvěma válkami. 25b : Mluvené řečnické projevy. 26a : Vědeckofantastický žánr v české a světové literatuře. 26b : Výklad, výtah, výpisek. 27a : Vývoj české poezie po r. 1945. 27b : Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka. 28a : Vývoj české prózy po r. 1945. 28b : Vývojové tendence současného spisovného jazyka. 29a : České drama a divadlo po r. 1945. 29b : Publicistický styl. 30a : Nejvýznamnější autoři a díla světové literatury 20. století. 30b : Jazykověda a její disciplíny.
Maturita z češtiny - gympl Literatura Maturitní otázky (547 KB) 09.4.07
Maturita z češtiny - gympl
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 1. 10. 2023 Svátek má Igor
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz