FAUVISMUS, FUTURISMUS

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 231
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 20.4.2006
Počet stran 5
Velikost 9 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Fauvismus, futurismus

Fauvismus - Henri Matisse a Maurice Vlaming. Futurismus v malířství a sochařství
° Fauvismus je franc. malířský směr, který vznikl jako živelné hnutí a proto jej nelze zařadit mezi ucelený názorový systém.
- největší rozkvět: 1905-1907
- vznik prvních obr., které lze nazvat fauvistickými, lze datovat již do přelomu století >> nezávisle na sobě se začaly vytvářet 2 skupiny malířů (r. 1905 se spojily)

charakteristické rysy:
- navazuje na snahy postimpresionistů, ale staví proti jejich snahám nové cíle
- vystupuje proti niterným vizím symbolistů
- proti obsahovým zřetelům obrazů staví na první místo řešení čistě výtvarných zákonitostí, hl. kompozice obr. jako zharmonizované barevné plochy
- obr. krajin, zátiší i figur podané nadsazenými čistými barevnými plochami, zcela nezávisle na barvě reality
- tato tzv. transformace je založena na tom, že na obrazovou plochu námětu vzatého z reality je nasazena barevná škála, která modelu vůbec neodpovídá
- základním cílem tohoto užití barev je úsilí po estetickém výrazu, snaha vytvořit z obr. svébytnou barevně harmonickou plochu
- opojen žhavou barevností, nanášenou plnými údery štětce po vzoru Gauguina
- s deformací barvy deformuje i tvar

1. skupina vyšla z ateliéru malíře Moreaua
- ovlivněna Cézanem, Signakovým a Crossovým pointilismem
- vůdčí osobností byl Henri Matisse [ánri matis] >> tvořil v těsné spolupráci s Albertem
Marquetem [marketem]
• zpočátku klidnější obr., tvořené velkými pointilistickými bar. tečkami – pouhý nástroj prezentace čisté barvy
• téměř konvenční perspektiva a kresba, svoboda pouze v barvách
• čisté barvy bez valéru
Henri Matisse - franc. malíř a sochař
- vůdčí osobnost fauvismu
- vystřídal několik škol a učitelů, z nichž ho nejvíce ovlivnil G. Moreau
- v raném obd. zbavuje paletu tmavých tónů
- vlivem neoimpresionistů přešel k malbě čistou skvrnou
- pod vlivem Cézana zjednodušil kresbu
- ve fauvistickém obd. (1904-1907) přešel k malbě z intenzivních bar. ploch k důsledně transformovaným barvám, jejichž intenzitu zesiloval kontrastním uspořádáním – dodává obr. zdání prostoru a světla
- 1907-1911 se jeho malba stává plošnější, hledá takové barevné sousedství, které vylučuje prostor a maximálně zintenzivňuje barvy
- deformovaná zjednodušená kresba lemující čisté barevné plochy
- malba se stává vysoce dekorativní
- prožitek barevné harmonie je u něj stále vázán na přírodní inspiraci
- maloval figurální kompozice, podobizny, zátiší a interiéry
- také vytváří více barevných variant téhož námětu, protože se mu námět stává jen pouhou záminkou pro svobodné řešení problémů bar. skladby
- také kreslil, tvořil dekorace, sochy a ke konci života i originální koláže
DÍLA:
PŘEPYCH, KLID A ROZKOŠ
PORTRÉT SE ZELENÝM PRUHEM
AUTOPORTRÉT
TANEC
HUDBA
ZLATÉ RYBKY
OTEVŘENÉ OKNO
ČERVENÝ POKOJ
SEDÍCÍ ŽENA S KYTAROU

Albert Marquet
- tvořil s Matissem, cestoval s ním za stejnými krajinnými náměty
- po obd. nadsazené barevnosti se přimkl k realitě
- maloval pohledy do pařížských ulic a nábřeží (LE PONT NEUF)
- monotónní odstíněný kolorit

2. skupina pocházela ze Chatou [šatů]
- ovlivněna hl. van Gogem
- vůdčí osobností byl Maurice Vlaminck a André Derain
• spontánnější v užití velkých ploch čisté barvy
• často nanášeli barvu přímo z tuby a neoslabené míšením
• užití barev mělo větší pronikavost a intenzitu než u Matissovy větve
Maurice Vlaminck
- samouk
- maloval hl. krajiny
- užíval čisté expresívní bar. plochy bez snahy po prostorovém a světelném vyjádření
- pracoval spontánně s výbušným temperamentem a vášnivým rukopisem
- po r. 1907 se zřekl barevné nadsázky a vytvořil osobitý realistický styl pracující tradičními prostředky náladové krajinomalby

DÍLO:
ČERVENÉ STROMY
ŘEKA

André Derain
- maloval v ateliéru s Vlaminckem
- patřil k hl. iniciátorům fauvismu
- v letech 1907-1910 usiloval spolu s Picassem a Braquem o novou konstrukci obr.
- nikdy nedošel ke geometrizaci přírody a neopustil optický vjem
- od r. 1911 se vrací k tradiční realistické valérové malbě podobizen, zátiší a krajin v hnědých a šedých tónech
- tvořil sochy, divadelní scény a kostýmy

DÍLO:
WESTMINSTERSKÝ MOST>> obě skupiny se sblížily r. 1901 po retrospektivní výstavě van Gogha
>> první společné vystoupení až v r. 1905 – samostatný sál na Salónu Nezávislých
>> připojila se k nim i 3. skupina z Le Havru [lávru], Georges Roualt, Vasilij Kandinskij a Alexandr Javlenskij.
 v souvislosti se vznikem kubismu se skupina rozpadla a každý z malířů šel vlastní cestou
 fauvismu zůstal věrný jen Matisse a Dufy


Raoul Dufy
- připojil se k fauvistům až r. 1906 pod vlivem Matissova obr. „Přepych, klid a rozkoš“
- v letech 1908-1909 přešel (pod vlivem Cézanna) k užívání geometrických forem
- ve 20. letech se vrátil k fauvismu, který osobitě rozvinul
- zářivé bar. plochy protkané lehkými liniemi kresby čistou barvou
- vytvořil i monumentální díla (ELEKTŘINA), divadelní scény, kartóny pro gobelíny a keramiku
DÍLO:
VELKÝ ORCHESTR
TANEČNICE
TEMŽE, KATEDRÁLA SV. PAVLA A MOST WATERLOO V LONDÝNĚDalší vývoj fauvismu:
- Směřoval ke zjednodušování prostředků, plošnému vyjádření čisté barvy, jejímu ohraničení černou linií, větší dekorativnosti a harmoničtější barevné kompozici.
- Autonomní užívání barev bez závislosti na realitě se stalo předzvěstí děl abstraktních malířů.


° Futurismus
- umělecký směr, který vznikl v Itálii v předvečer 1. svět. Války
- nacionalismus vytvořil živnou půdu pozdějšímu Mussolliniho fašismu, v jehož řadách
skončila většina italských futuristů
Vznik a vývoj:
- název vymyslel ital. básník Tommaso Marinetti – uveřejnil r. 1909 Manifest futuristické poezie
- název „futurus“-budoucí vystihuje programové zaměření hnutí na budoucnost
- stavěl se proti jakýmkoli tradicím, chtěl zničit všechny galerie, muzea a knihovny
- vyjádřil nový společenský program založený na oslavě moderní civilizace
- propagoval ideál rychlosti, síly, mužnosti, odvahy a energie moderního stroje
- hájil válku, militarismus, anarchismus, nacionalismus a opovržení ženou
- od r. 1912 propagovali své názory po celé Evropě, zároveň však s blížící se válkou sílil jejich nacionalismus měnící se až ve válečný šovinismus
- ten odmítli jen Umberto Boccioni a Ardengo Soffici
- válka rozvoj futurismu zastavila
- po válce se rozešli, vytvořila se však nová futuristická generace sdružená okolo manifestu Mechanické umění (Enrico Prampolini)
- snažili se vyjádřit spojení člověka se strojem a ducha stroje, a to i zachycením strojových součástek
- tehdy se futuristé připojili k fašismu a směr umělecky upadl
Charakteristické rysy:
- nejde jen o malířský směr, ale společenský program, který chtěl změnit život ve společnosti i umění
- zasáhl nejen malířství, ale i sochařství, architekturu, poezii, hudbu a dramatickou tvorbu
- hlavním cílem bylo zachytit zákl. rys moderní civilizace – rychlost, síla a pohyb zamítli statické motivy (akt, zátiší, krajina), malovali náměty umožňující zachycení dynamiky (např.: let letadla, ruch na ulici, jízda auta atd.)
- r. 1911 se seznámili s kubismem, od nějž přejali teorii simultánního vnímání
- rozložili předmět na ekvivalenty, jako prostředek k vyjádření dynamiky (ne jako kubisté k vyjádření klidné architektury prostoru)
- na obr. vidíme prudké nárazy hran, diagonály a ostré útočné barvy
- realita měla jen symbolický význam
- snaha o zachycení dynamického charakteru jevů přiblížila futurismus před 1. svět.
válkou problematice abstraktní malby
Umberto Boccioni - malíř, sochař
- nejvýznam. představitel ital. futurismu
- v malbě vycházel po počátečním vlivu neoimpresionismu z kubismu
- hl. námětem a symbolem síly je pro něj kůň
- ke konci života se přibližuje abstraktní malbě, odstraňuje z obr. předmět a z malby vytváří pouze dynamickou a barevnou expresi
DÍLA:
RVAČKA V PASÁŽI
DYNAMISMUS CYKLISTY
ÚTOK KOPINÍKŮ
HLUK ULICE PRONIKÁ DO DOMU
ÚTOK NA BODÁKY

Marcel Duchamp – Francouz
- řadí se k futuristům obr. AKT SESTUPUJÍCÍ ZE SCHODŮ
- je příkladem rozloženého pohybu s kubistickou konstrukcí

Giacomo Balla
- obr. PES NA PROVÁZKU patří k prvním manifestacím futuristického malířství
- činnost vyjadřuje tak, že časové „po sobě“ v pohybu převádí do prostorového „vedle sebe“
DÍLO:
DĚVČÁTKO BĚŽÍCÍ NA BALKÓNĚ - znatelný vliv neoimpresionismu
AUTOMOBIL A HLUK - blízký abstraktnímu malířství

Luigi Russolo
- DYNAMIKA AUTOMOBILU - jeho klíčové dílo
- realizoval v něm dva futuristické programy: vyjádřit novým způsobem pohyb a uvést do malby průmyslové výrobky
DÍLO:
DOMY A SVĚTLO - odráží mechanické opakování událostí ve velkém městě

Gino Severini
- po neoimpresionistických začátcích se přidal k futurismu
DÍLO:
DYNAMICKÝ HIEROGLYF V BAL TABARIN - typické zobrazení jedné postavy s větším počtem nohou a rukou

Carlo Carrá
- vyučen malířem dekorací
- dynamické kompozice – RYTMY PŘEDMĚTŮ, POULIČNÍ DRÁHA
- obr. ČERVENÝ JEZDEC - zachycuje dynamiku jízdy, vyjádřený prvky opakování, rozmnožování a posouvání
- vytváří jedno velké pole pohybu
- pod vlivem Chirica přešel k metafyzické malbě
- ve 20. letech se vrátil k tradiční předmětné malbě a úroveň jeho děl klesla

Antonio Sant ´Elia
- autor Manifestu futuristické architektury, v němž vyzýval architekty k tomu, aby stavěli futuristické město jako obrovskou hlučící loděnici (rychlé, mobilní a dynamické ve všech částech) a futuristický dům jako gigantický stroj
- většina jeho návrhů zůstala v kresbách a v Manifestu futuristické architektury
 staly se předobrazem tzv. prostorového urbanismu s vertikálně řazenými funkcemi města

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 1. 10. 2023 Svátek má Igor
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz