GEOGRAFIE

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 138
Obsah:  Geografie
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 10.8.2008
Počet stran 3
Velikost 6 KB
Typ souboru Jednoduchý text

GEOGRAFIE
=věda zajímající se povrchem země
•počátky v antice(2. – 3.století BC-ERATOSTMENES napsal pojednání o zemi
•ve středověku se geografie osamostatňuje-zakreslování(kartografie)
•v novověku moderní grafický rozvoj, vesmír, jádro Země
ČLENĚNÍ GEOGRAFIE
1)fyzická geografie-atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra=fyzicko-geografické sféry
2)sociální geografie-obyvatelstvo, sídla, hospodářství=přírodní sféry

VESMÍR
=prostor, který se nekonečně rozpíná a je vyplněn více či méně hustou hmotou a je starý 13,7 miliard let
VZNIK:velkým třeskem, na základě reakcí a z malého množství prostoru, který vybuchl a vymrštil hmotu do prostoru, na základě gravitace se hmota koncentrovala a vznikala vesmírná tělesa
STAVBA:
1)GALAXIE=velká nakupení vesmírných těles, obsahující 10-100 miliard hvězd
•naše galaxie se jmenuje Galaxie(je spirálovitého charakteru, diskového tvaru)
-světlý pruh vesmírných těles ve středu Galaxie(=mléčná dráha)-150 mld hvězd
2)HVĚZDNÉ SOUSTAVY:naše soustava je Sluneční soustava-má jednu hvězdu, která je vzdálena 149,5 mil km
3)HVĚZDA:vesmírné těleso(koule v podobě žhavých plynů, vyzařuje světelnou a tepelnou energii)
4)PLANETY:a)vnitřní-Merkur, Venuše, Země, Mars(menší s větší hustotou)
b)vnější-Jupiter, Saturn, Uran, Neptun(velké s malou hustotou)
5)MĚSÍCE
6)KOMETA:jádro je tvořeno zmrlými plyny a prachy,pokud se přiblíží ke Slunci a začne se odpařovat-tvoří se
ohon komety, mířící směrem od Slunce
SLUNCE
Slunce leží v ohnisku eliptických drah
•rovina oběhu planet kolem Slunce=ROVINA EKLIPTIKY
•dráha planety kolem Slunce=EKLIPTIKA
-když je planeta blíže ke Slunci(přísluní-perihelium)
-když je planeta dále od Slunce(odsluní-afelium)
Průměrná rychlost Země je 30 km/s
METEORICKÁ TĚLESA
Meteorit=proletí atmosférou a dopadne
Meteor=v průniku atmosféry shoří
!tělesa většího poloměru než 5 km ohrožují Zemi
ZEMĚ
Vznikla před 4,5 miliard let
VZNIK:1)astrární období(v atmosféře N,CO2)
2)ochlazování a první deště
3)objevování plochy
4)první organismy-kyslík
5)rozvrstvení Země
Pohyby země
1)KOLEM SLUNCE
TROPICKÝ ROK (skut. doba oběhu=365 a ¼ dne
KALENDÁŘNÍ ROK (kalendář-365 dnů)
PŘESTUPNÝ ROK (každé čtyři roky 366 dnů)21.12. ( 8 hodin den a 16 hodin noc)
SPK-polární noc JPK-polární den(1)
SP-čtvrt roku polární noc JP-čtvrt roku polární den

21.3. ( 12 hodin den a 12 hodin noc)
SP-končí polární noc a začíná polární den JP-končí polární den a začíná polární noc

21.6.(8 hodin noc a 16 hodin den)
SPK-polární den JPK-polární noc(1)
SP-čtvrt roku polární den JP-čtvrt roku polární noc

23.9.(12 hodin den a 12 hodin noc)
SP-končí polární den a začíná polární noc JP-končí polární noc a začíná polární den


2)KOLEM OSY(rotace země)
HVĚZDNÝ DEN-skutečná doba otočení Země kolem osy(23 hodin 56 minut a 4 sekundy)=doba než uvidím jednu
hvězdu ve stejném bodě
SLUNEČNÝ DEN-24 hodin
PRAVÝ SLUNEČNÝ DEN-doba za kterou uvidím slunce na stejném místě(mění se)

3)PRECESE(vychylování zemské osy)
4)NUTACE(zvlněný pohyb zemské osy)
Polední výška slunce nad obzorem
90-x +- 23,5° x=zeměpisná šířka(ČR-50°)

Deklinace:21.6. + 23,5
21.12. – 23,5
21.3. + 0
23.9. + 0

ČASOVÁ PÁSMA
=rozdělení země podle poledníků na pásma, která se od sebe liší časem
PÁSMOVÝ ČAS=čas v určitém pásmu, mezi pásmy posunut o hodinu
-šířka pásma je 15°

0°=světový čas
180°=datová hranice
Z-V přibývá 1 den
V-Z zůstává den
SLAPOVÉ JEVY
=periodická (po 12 hodinách) deformace zemského povrchu způsobená přitažlivou silou měsíce a slunce
Projevuje se na vodná hladině(příliv a odliv)
největší př. a odliv=SKOČNÝ


nejmenší př. A odliv=HLUCHÝ
(využití:elektrárny,vodní doprava)

KARTOGRAFIE
(=věda zabývající se tvorbou a využitím map)
TVORBA MAP:
1)základní metoda:a)azimutální zobrazení
b)válcové zobrazení
c)kuželové zobrazení
2)polohovací metoda:a)základní poloha
b)příčná poloha
c)obecná šikmá poloha
3)podle polohy:a)tečna
b)sečná
GENERALIZACE:výběr geografických objektů(povrch, města, řeky)
ZMENŠENÍ:míra zmenšení udává měřítko mapy
MĚŘÍTKO: 1)malé (˃ 1:1 000 000)
2)střední (1:200 000-1:1 000 000)
3)velké (< 200 000)
1:10 000=plány

OBSAH MAP:mapové značky
1)BODOVÉ: ● ▄ ▲
2)ČÁROVÉ: -IZOLINIE-(čáry spojující místa se stejným:tlakem-izobary,teplotou-izotermy,nadm.výškou-
vrstevnice,podm.výškou-hloubnice)
-POHYBOVÉ ČÁRY-proudění vzduchu,mořské proudy,stěhování národů
3)PLOŠNÉ: barevné,čárkované,tečkované,šrafované,stínování
KARTOGRAM-1 objekt(hospodářství,zemědělství)
KARTODIAGRAM-více objektů(města+hospodářství+pšenice+ječmen)

Kartografické názvosloví
1)místopis-A)místní název (město, ulice, obec)
B)pomístní název (jezero)
C)názvy (státy, kraje)
2)druhové označení-podnik, firma, výrobna)
3)přepis cizích názvů-1)v oficiální podobě-cizím jazykem
2)transliterace (do latinky-každé písmeno se přepíše)
3)transkripce (podle výslovnosti-z Číny)
4)vžitá jména (exonima) – Dresden- Drážďany

DĚLENÍ MAP:
1)MAPY ZEMSKÉHO POVRCHU
A)podle zpracování: -původní (měření, zakreslení)
-odvozené (zmenšené, generalizace)
B)podle obsahu:-obecně zeměpisné (vše)
-tematické -fyzicko-geografické (povrch)
-socio-ekonomické (hospodářství)
-technické (kanalizace)
C)speciální mapy:-refiéfní (vystouplé)
-tyflografické (pro nevidomé)
D)podle měřítka
2)MAPY ASTRONOMICKÉHO POVRCHU

FOTOGRAMMETRIE (=snímkování)
1)letecké (fotografie)-klasickým světlem, ze všech stran, podélné a příčné překrývání
2)družicové(vesmír)-infračerveným světlem, podle teploty(i oceánská dna, poškozené oblasti)logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 28. 9. 2023 Svátek má Václav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz