KALKULACE A ROZPOČTY

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 287
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 20.4.2006
Počet stran 3
Velikost 9 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Kalkulace a rozpočty

Kalkulace
- stanovení nákladů na jednici výroby (výrobky, polotovary, služby, popř. jejich části)

Dělení:
- podle časové posloupnosti k prováděným výkonům

Kalkulace předběžná - stanovení předpokládaných nákladů před začátkem výroby (vycházíme z
technickohospodářských norem a z rozpočtu režijních nákladů)
Kalkulace výsledná - zjišťujeme skutečné výdaje pro provedení výroby

- podle účelů k jakým mají sloužit

Kalkulace operativní - (pokud známe všechny technické a technologické postupy)
Kalkulace plánová - sestavuje se ročně na základě plánovaných nákladů
Kalkulace propočtová - používá se tam, kde dosud neznáme ani operativní ani plánované normy
použití: investiční výstavba

Kalkulační vzorec
1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
= Přímé náklady celkem
4. Výrobní režie
= Vlastní náklady výroby (dílenské)
5. Správní režie
6. Zásobovací režie
= Vlastní náklady výkonu (provozní)
7. Odbytová režie
= Úplné vlastní náklady výkonu (podnikové)
8. Kalkulovaný zisk
= Prodejní cena bez DPH
9. DPH
= Prodejní cena s DPH

Poznámka:
Vnitropodniková cena našich výkonů je stanovena vždy podle kalkulace a zahrnuje:
a) jen jednu položku nákladů
b) součet několika nákladových položek
- rozhodnutí o velikosti vnitropodnikové ceny je závislé na našich technických a organizačních
podmínkách, na charakteru výroby či služby a hlavně na délce výrobního cyklu
- platí zásada přímé úměrnosti - čím déle něco vyrábíme, tím víc nákladových položek do
vnitropodnikové ceny zahrneme

Kalkulační písemnosti
- kalkulační písemností jsou kalkulační listy - náležitosti - druh kalkulace
- údaje o kalkulovaném výkonu (popis)
- kalkulační jednici
- kalkulované množství
- údaje určující výšku ceny (množství, jed.
cena)
- podpis pracovníka, který prováděl kalkulaci
- můžeme vycházet i s ostatních dokladů (všechny doklady, z kterých jsme vycházeli při kalkulaci)
Kalkulační metody nepřímých nákladů

Jde o početní postupy, kterými z rozpočtu jednotlivých režií stanovíme tyto režie pro účely kalkulace jednotlivých vyráběných druhů.

1) Kalkulace dělením - a) prostým dělením - při jednom druhu výkonu
Př. Rozpočtová režie 100 000,-- , vyrábíme 1 výrobek, objem výroby je 100

Kalkulační režie na 1 výrobek = 100 000 : 100 = 1 000,--
- b) pomocí poměrových čísel - použitelnost: vyrábíme několik druhů
výrobků, které mají něco společného (vyrábíme ze stejného druhu
materiálu (oděvy), různé materiály, stejné použití (nádobí), různé výr.,
různé použití, stejný postup (lisování))
(Jeden výrobek si zvolíme jako základ a přiřadíme mu koeficient 1. Pro ostatní
druhy stanovíme číslem poměr velikosti jejich nákladů ke sledovanému druhu)
Př. Rozpočtovaná režie 300 000,--, 3 druhy (od každého 100 ks) A - 0,8
B - 1
C - 1,2
300 000 . 3 = 100 000,-- A = 100 000,-- . 0,8 : 100 = 800,--
B = 100 000,-- . 1 : 100 = 1 000,--
C = 100 000,-- . 1,2 : 100 = 1 200,--

2) Kalkulace přirážková - tuto metodu můžeme použít kdykoliv, musíme ji použít při různorodém
sortimentu, nebo při tzv. fázové výrobě
- základem je běžný procentní počet, při kterém vypočítáváme tzv. režijní
přirážku nebo režijní sazbu tj. kolik % činí celková roční režie z tzv.
rozvrhové základny. Za rozvrhovou základnu se firma volí některé přímé
náklady, přímé n. celkem

Př. Rozpočtovaná správní režie 3 000 000,--, výrobní režie 10 000 000,--, odbytová režie 4 000 000,--
Vyrábíme výrobek A - 10 000 ks, B - 20 000 ks
Za rozvrhovou základnu volíme přímé mzdy A - 40 Kč, B - 80 Kč
Proveďte kalkulaci jednotlivých režií jestliže přímý materiál je A - 1 000,--, B - 1 200,--

A B Rozpočet
Přímý materiál 1 000,-- 1 200,-- 34 000 000,--
Přímé mzdy 40,-- 80,-- 2 000 000,--
Přímé náklady celkem 1 040,-- 1 280,-- 36 000 000,--
Výrobní režie 200,-- 400,-- 10 000 000,--
Vlastní náklady výroby 1 240,-- 1 680,-- 46 000 000,--
Správní režie 60,-- 120,-- 3 000 000,--
Vlastní náklady výkonu 1 300,-- 1 800,-- 49 000 000,--
Odbytová režie 80,-- 160,-- 4 000 000,--
Úplné vlastní náklady celkem 1 380,-- 1 960,-- 53 000 000,--


Výpočet režijních přirážek
RP(výrobní režie) = 10 000 000 : 2 000 000 . 100 = 500 %
RP(správní režie) = 3 000 000 : 2 000 000 . 100 = 150 %
RP(odbytová režie) = 4 000 000 : 2 000 000 . 100 = 200 %

Vztah kalkulace a rozpočetnictví

Kalkulace Rozpočet
Přímé náklady

Režie

Rozpočetnictví

- úkolem je naplánovat celkové náklady zpravidla za rok
- každý rozpočet má 2 části - rozpočet přímých nákladů
- rozpočet nepřímých nákladů
- jednotlivé položky nákladů do rozpočtu režie (výrobní, zásobovací, správní, odbytová) můžeme
stanovit následujícím způsobem - přesným výpočtem (odpisy, režijní náklady, úroky, režijní mzdy u
výroby)
- odhadem, který se snažíme něčím podložit (podobností s jinou
výrobou, zkušeností z minulých let, konzultace s jinými výrobci,
vysledováním trendu vývoje (zda položka má tendenci vstoupat či
klesat (metoda tzv. lineární extrapolace - proložení přímkou)

Př. Firma vznikla v lednu 1991 (máme údaje za 7 předchozích období), do rozpočtu výrobní režie pro rok 1998 musíme zahrnout i náklady na opravy HIM. V jednotlivých letech 91 - 97 jsme na opravy vynaložili následující částky - 1991 - 80 000,--
1992 - 100 000,--
1993 - 60 000,--
1994 - 40 000,--
1995 - 90 000,--
1996 - 110 000,--
1997 - 90 000,--

Použitím metody lineární extrapolace dokážeme tento rozptyl údajů dostat do přímky a tím zjistíme:
1) průměrnou výši nákladů na opravu
2) meziroční průměrný nárust (či pokles) tohoto nákladu

1) Aritmetický průměr
= 80 000 + 100 000 + 60 000 + 40 000 + 90 000 + 110 000 + 90 000 : 7 = 81 429,--

Roky Náklad (x) Číslo období (t) x . t t . t
1991 80 000,-- -3 - 240 000,-- 9
1992 100 000,-- -2 - 200 000,-- 4
1993 60 000,-- -1 - 60 000,-- 1
1994 40 000,-- 0 0,-- 0
1995 90 000,-- 1 + 90 000,-- 1
1996 110 000,-- 2 + 220 000,-- 4
1997 90 000,-- 3 + 270 000,-- 9
Celkem  570 000,--  + 80 000,-- 28

2) Výpočet meziroční změny

meziroční příbytek (úbytek) = x.t :t.t = 80 000 : 28 000 = 2857,--

Dosazením průměrné hodnoty a meziroční změny do rovnice přímky jsme schopni vypočítat, jak velké by měli být opravy IM v následujících letech při zachování současného trendu.

y = ax + b

Y98 = 2857 . 4 (číslo období) + 81 429
Y98 = 92 857,--

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 7. 10. 2022 Svátek má Justýna
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz