ÉLEKTRÁ

Typ Referáty
Počet stažení 61
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 04.4.2006
Počet stran 4
Velikost 4 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Élektrá

Osnova:

I. Úvod:Sofoklův život a dílo

II. Stať:


1. Vražda mykénského krále.

2. Smutek Élektry

3. Očekávaná pomsta


III. Závěr: Podoba s moderním dramatem

Sofoklés patří spolu s Eurípidém a Aischylem ke třem nejznámějším
a nejuznávanějším dramatikům antické literatury. Jeho život se datuje v
letech 496 až 406 př. n. l. Několikrát získal při dramatickém závodě
athénském první cenu. Třetí, tedy nejhorší cenou nebyla nikdy odměněna
žádná z jeho sto třiceti tragédií. Z jeho rozsáhlého díla se
dochovalo sedm úplných her. Poslední z jeho děl bylo objeveno teprve
roku 1912. Jedná se o četné zlomky satyrského dramatu Slidiči. Ve své
tvorbě čerpá ze dvou zdrojů. Jsou to báje thébské, sem patří díla Král
Oidipús, Oidipús na Kolónu a Antigoné. Druhým zdrojem jsou báje homérské,
kam řadíme tragédie Aiás, Élektrá, Filokrétés a Tráchíňanky.
Sofoklovo dílo oslovilo mnohé další umělce a inspirovalo je v jejich
tvorbě.

Když se po dlouhých letech války vrací do rodných Mykén král Agamemnón,
čeká zde na něj smrt, kterou mu připravila vlastní žena Klytaiméstra a
její milenec Aigisthos. Pro tento hrůzný čin se Klytaiméstra rozhodla,
protože Agamemnón v Trojské válce obětoval jejich vlastní dceru, aby
si usmířil rozzlobené božstvo. Jeho vrah a zároveň milenec jeho ženy se
po smrti krále, společně s vdovou ujímá vlády nad Mykénami.

Po mrtvém vládci zůstaly tři děti, dvě dcery Élektrá a Chrýsothemis
a syn Orestés. Élektrá, která zůstala věrna památce svého otce, vytušila
nebezpečí hrozící mladšímu bratru. Poslala jej společně s pěstounem
ke strýci, králi fóckému, Strofiovi. Zde vyrostl společně s jeho
synem Pyladem. Mezi mladíky vzniklo silné přátelství. Oba spolu s pěstounem
po letech přicházejí do Mykén, aby pomstili smrt Agamemnóna. Orestés při
této příležitosti praví toto:“ Já delfskou věštírnu jsem navštívil,
to dychtiv zvědět, jakým způsobem bych zjednal otci pomstu na vrazích.“
Pomstít otcovu smrt touží i Élektrá. Její smutek vyjadřují tato
slova:“ A což ta mých nočních „veselic“ strasti tom domě-mé odporné
lůžko ji zná, co nad otcem ubohým nářků a slz jsem prolila.!“ Élektrá
doufá v návrat svého mladšího bratra a prosí bohy, aby ho poslali zpět.
Přes nevraživost, která panuje mezi matkou a dcerou, se snaží matka
ospravedlnit svůj čin a hovoří k Élektře takto:,, Vždyť ten tvůj
otec, nad nímž stále lkáš, ten z Řeků jediný se odvážil tvou
rodnou sestru obětovat bohům, ač nezná on , jenž plodil oněch bolestí a
muk co já, jenž jsem ji rodila.“ Nic to však není platné a touha po pomstě
je neutuchající. Élektra toužebně vyhlíží bratra, který má otce pomstít.

Do domu však přichází Orestův pěstoun se zprávou o smrti jinochově a
na důkaz přináší urnu naplněnou popelem. Élektra propadá zoufalství a
myslí si, že pomsta za zavražděného otce nebude nikdy vykonána. Ve svém
smutku takto naříká: ,,Já nešťastná! Teď nad tvým osudem lze zalkat,
bratře, když tak dokonav jsi matce pro smích! Ó jak je to krásné!“ Celým
dílem prostupují ženy okolního sboru, aby utěšovaly a radily Élekrtře. Náčelnice
sboru k ní jednou promlouvá:,, My s lásky jak věrná matka ti radíme,
věř! Ó nechtěj strast na strast sobě plodit.“ a příště má zas pro Élektrů
tutu radu:,, Poslechni! Neboť moudrost s rozvahou je pro člověka ziskem
nejlepším.“

S postupujícím dějem vychází najevo, že zpráva o Orestově skonu byla
lest a sourozenci se po letech setkávají. Élektra se bojí uvěřit, že mladík
je opravdu její bratr a přesvědčí ji až jeho slova:,, Jen pohleď na otcův
ten prsten:poznej, zdali mluvím pravdu!“ Po vroucím přivítání Orestés
odchází zabít svou matku a to za pomoci svých druhů také hned vykonal.
Zanedlouho se vrací do paláce matčin spoluviník, kterého zastihne stejná
odplata. Situaci opět vystižně zachycují slova náčelnice sboru: ,,Krev hříšná
proudí odplatou, ti vraždí svoje vrahy, kdož jsou dávno mrtví.“ a na závěr
pronáší:, Ó Atreův rode, cos vytrpěl běd, však nabyls konečně volnosti
zas, jsa upevněn nynějším činem!“

Přestože toto dílo vzniklo již před několika sty lety, dokáže oslovit
i dnešního člověka. Pohnuté osudy a složité lidské povahy nás obklopují
i v naší době. To spojuje antické dílo s dnešní dobou. Dílo,
které jem uvedla ve své slohové práci mě ze Sofóklových tragedií zaujalo
nejvíce. Těmito zdařilými díly se nechávají inspirovat mnozí další umělci
jako Eugene O´Neill, který zasadil děj příběhu do období po občanské válce
v Americe. Díla z tohoto období budou vždy patřit k nejcennějším a
nejkrásnějším ve světové literatuře.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 29. 9. 2023 Svátek má Michal
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz