J.A.KOMENSKý

Typ Referáty
Počet stažení 273
Obsah:  Jan Ámos Komenský životopis, díla
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 31.7.2009
Počet stran 1
Velikost 4 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Jan Ámos Komenský


Místo narození Jana Amose Komenského není známo, jako pravděpodobná místa se uvádějí Uherský Brod nebo Nivnice.
Žil s rodiči v Uherském Brodě pocházel z měšťanské rodiny. Po jejich smrti (1604) se o něj starala jeho teta ve Strážnici, kde začal studovat.
Roku 1608 začal studia na latinské škole v Přerově, odkud odešel na vysokou školu (do Herbornu a Heidelbergu )v Německu. Po ukončení školy působil v letech 1614–16 v Přerově jako rektor latinské školy. Roku 1616 odešel do Fulneku, kde působil jako rektor tamější školy a jako kazatel Jednoty bratrské. Ve Fulneku poznal i svou první ženu Magdalénu Vizovskou.
Po porážce stavovského povstání (1621) byl J. A. Komenský nucen opustit Fulnek a skrýval se na různých místech v Čechách a na Moravě, protože odmítal přijmout jinou víru katolictví, po roce ukrývání (roku 1622) mu zemřela jeho žena a dvě děti na mor. V roce 1624 působil v Brandýse nad Orlicí, kde se také seznámil se svoji druhou ženou Marií Dorotou.Celkem byl třikrát ženat.
V roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna. V Lešně byl zvolen biskupem a písařem, brzy se stal i zástupcem rektora gymnázia, což vedlo k jeho zájmu o pedagogiku. V tomto období vznikla velká část jeho děl. Postupně se jeho díla stala známa po nekatolické Evropě a byl zván na různá místa na univerzitách, . Roku 1642 odešel do Švédska, pak do Německa a Uher.
Ve svých dílech prosazoval tzv. přirozenou výchovu, kterou odvodil od poznávání a napodobování přírody. Byl pro zavedení škol v každém městě i vesnici, kde by se děti učily pohromadě. V té době bylo vzdělání dosažitelné pouze pro děti z bohatých rodin. Učilo se v rodinách, kam rodinný učitel docházel za jedním, dvěma dětmi. Myšlenka skupinového učení, kdy by měl učitel na starost větší počet žáků, byla v pedagogice velkým převratem. Stejně tak učení v mateřském jazyce. Do té doby se žáci učili nazpaměť texty v latině, kterým mnohdy ani nerozuměly. Ale když dostává žák informace v mateřském jazyce, rozumí jim, chápe je a dokáže si je snadněji zapamatovat. Dále byl přesvědčen, že učitelé by žáky neměli přetěžovat množstvím učiva, vše by jim měli pečlivě vysvětlit a postupovat při tom od lehčího ke složitějšímu. Právě tyto zásady se tehdy vůbec nedodržovaly, a Komenského myšlenky, že žáci se nemají učit prázdné pojmy, a že poznání slova by mělo navazovat na poznání věcí, znamenaly velkou změnu v pedagogice té doby

• Píše:
- náboženské a filosofické spisy
- pedagogické spisy
- pansofická (neboli "vševědná") díla.

Díla:
Didactica magna (Velká didaktika) –spis o vyučovacích metodách.
Výchovu zde rozdělil do čtyř stupňů po šesti letech:
do 6 let mateřská škola,

do 6-12 let povinná školní docházka,

do 12-18 let latinské školy a gymnázia,

poté university. Toto byl jeden z prvních pokusů jak navrhnout systematizaci školství a na svou dobu byl velmi pokrokový.
O poezii české – snaha obrodit poezii

Listové do nebe – fiktivní dopisy chudých ke Kristu, stěžují si na bohaté. Kristus je utěšuje a kárá bohaté, všechny nabádá, aby zůstali poslušni božích zákonů. Toto dílo je výrazně ovlivněno myšlenkami jednoty bratrské.

Truchlivý - zamyšlení nad rozporem rozumu a víry. Napsal po smrti své první ženy a dětí.

Moudrost starých Čechů – sbírka starých pořekadel a přísloví (asi 2000)

Poklad jazyka českého – podrobný slovník všech českých slov. Měla být vysvětlena i gramatika. Chtěl zachytit i nespisovná, nářeční a přejatá slova. Materiál sbíral celý život. Slovník se nedochoval, jelikož shořel v Lešně.

Via lucis (Cesta světla) - zabývá se zde pansofií (vševědou). Byl toho názoru, že když u lidu zmizí nevědomost, války ustanou. Aby došlo k nápravě lidstva, vládnout by měl sbor mudrců.. pro lepší dorozumění mezi národy je třeba zavést novou řeč, které by všichni rozuměli. Latina je podle něj příliš těžká.

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské


Hlubina bezpečnosti – čím více se člověk vzdaluje od Boha, tím větší je jeho beznaděj.

Kancionál – sborník duchovních písní, české žalmy.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – vyjadřuje víru, že se odkazu Jednoty ujme český a moravský lid. Postava matky je symbolem Jednoty bratrské, která je odsouzena k zániku, ale matka ve své závěti odkazuje hlavní myšlenky příštím generacím. (kšaft = závěť).

Labyrint světa a ráj srdce (1631) – jde o kritiku společnosti (tzv. satirická alegorie), psal ho v těžké době, často se k němu vracel a doplňoval ho.
Pravděpodobně byl jeho nejvýznamnějším dílem, zpočátku byl vydáván v cizině.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 8. 12. 2023 Svátek má Květoslava
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz