PŘEDGOTICKÁ CLUNYJSKÁ A CISTERCKÁ ARCHITEKTURA

Typ Referáty
Počet stažení 44
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 09.3.2006
Počet stran 4
Velikost 8 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Předgotická clunyjská a cistercká architektura

Dalekosáhlé následky pro umění měla reforma benediktinského řádu, podnícená mnichy z francouzského kláštera v Cluny (Burgundsko; založeno 910). Mezi benediktiny nepanovala vždy kázeň a onen náboženský zápal, klesala náboženská morálka a zavládl nepořádek. Zrodil se tak tedy záměr obnovit atmosféru přísné zbožnosti. Zpočátku bylo cílem reformy odstranění odloučenosti a nezávislosti jednotlivých benediktinských řádových domů. Snažila se seskupit kláštery a vytvořit nejnutnější hierarchii k udržení discipliny. A právě z clunyjského kláštera se pak šířilo umění do celé Francie, potažmo Evropy.

Z pera Giorgia Vasaria, malíře, architekta, spisovatele a Michelangelova žáka, pochází díky jeho nejproslulejšímu dílu pojednání o gotice, kterou dle jeho vynalezli Gótové. Představuje ji jako sloh vysloveně hrubý a zmatený, zcela postrádající smysl pro proporce a měřítko. Tento úsudek florentského umělce se ujal natolik, že byl vyvrácen až v 19.století romantiky v čele s Chateaubriandem a Victorem Hugem. Gotika nebyla plodem myšlenkového úsilí nebo mystických sil, ale spíše výsledkem technického vývoje.

Francie

Architektura získala svou podobu v době nástupu monarchie ve Francii. Utvářela se a zdokonalovala se v oblasti Ile-de-France, tedy v oblasti blízko Paříže. Odtamtud se pak šířila do všech krajů Paříže. Gotika se začala formovat ve 12.století. Důkazem je například systém žebrových kleneb, v chrámovém ochozu chrámu Saint-Denis (1140). V polovině 12.století vznikla už plně gotická loď katedrály v Sens. Katedrála Saint-Lazare v Autunu svědčí o uplatnění lomeného oblouku, typického gotického znaku, ještě v románských stavbách. Hlavní novinkou, která dala vznik gotickému umění v pravém slova smyslu, bylo spojení lomeného oblouku a křížové klenby. Každému tlaku odpovídá protitlak, přecházející do svislých vzpěr, zakotvených v zemi. Tento technický pokrok dovolil rozevření stěn chrámu širokými otvory, kudy by do interiéru proudila hojnost světla. Dále pak dovolil odlehčit všechny nosné složky konstrukce (zeď, sloup, pilíř) a vyhnat stavbu přitom do výše, o jaké se románským stavitelům ani nesnilo. Staré románské ozdoby byly jen jednoduše zaoblené a většinou odpovídaly tvarosloví antických slohů. Oproti tomu v gotice se donekonečna střídají konvexní tvary s konkávními a vytvářejí tak v interiéru složitou hru světel a stínů.

Nejznámější francouzské gotické památky: katedrála v Chartres, katedrála Notre-Dame v Paříži, katedrála v Remeši, katedrála v Amiens, katedrála sv.Cecilie v Albi, katedrála Saint-Gatien v Tours, papežský palác v Avignonu (jedna z podob středověkého hradu), Starý palác clunyjských opatů v Paříži

Itálie

Mezi historiky donedávna platilo, že gotika se v Itálii nikdy tak silně, jako v ostatních evropských zemích, neprosadila. Antické tradice nebyly na území Itálie nikdy zcela přerušeny a i za nejtemnějšího středověku zde formy římského umění přetrvávaly. Proto se italské gotické stavby považují většinou za kopie zahraničních vzorů nebo za díla cizích mistrů. Až pozdější doba teprve ukázala, že existují oblasti, kde záalpská gotika skutečně zapustila kořeny. Dokud se zájem soustřeďoval jen na význačné stavby ve velkých městech, lze za typicky gotickou stavbu označit pouze milánský dóm a San Francesco v Assisi se považoval za výjimečnou stavbu, vytvořenou za přispění cizích umělců. V Benátkách stojí vedle chrámu sv. Marka nejpozoruhodnější památka z této doby – Dóžecí palác. Stavba trvala po několik generací a vystřídalo se v jejím vedení mnoho architektů, z nichž někteří vtiskli jednotlivým částem paláce osobitý charakter. Lombardská nejvýznamnější památka, milánský dóm, se stavěla ještě v 15.a 16. Století a trvala až do 19.století. Katedrála je projektem neznámého architekta. Podílelo se však na ní mnoho domácích, ale i zahraničních, architektů a i přes to si zachovala jednotný ráz. Milánský dóm byl dokončen s vypětím sil, ale bez zvláštního nadšení. Jeho hmota je tak obrovská a tak originálně řešena, že nemá v Evropě obdoby. Pro oblasti Piemontu jsou typické náhrobky proslulých vojevůdců. Nejslavnějším městem honosícím se gotickými věžemi je San Gimignano, kde se jich zachovalo třináct (z původních 72).

Další nejznámější italské památky: katedrála a radnice v Sieně, palác Ca‘d‘Oro v Benátkách, kostel Santi Giovanni v Paolo, náhrobek Cansignoria della Scala ve Veroně, katedrála v Orvietu, Camposanto v Pise, kostelík Santa Maria della Spina v Pise, Horní chrám sv.Frantička v Assisi, radnice ve Florencii, radnice v Bologni, hrad Castel del Monte, katedrála v Neapoli.

Střední a severní Evropa

Skoro až do 19.století se mylně udržoval názor, že gotika vznikla v Německu na březích Rýna. Do Německa se však gotika dostala z druhého břehu Rýna už v hotové podobě. Vzor německé gotiky se opírá o gotiku francouzskou, neboť i zde na stavbách spolupracovali francouzští architekti. Vrcholným dílem německé gotiky je katedrála v Kolíně nad Rýnem. Ukázalo se, že byla nejspíš vybudována podle projektu architekta, který se podílel na stavbě katedrály v Chartres.

Další německé památky: katedrála ve Freiburgu, brána sv.Severina v Kolíně nad Rýnem, brána v Lübecku, vodárenská věž v Norimberku, dóm v Regensburgu.

Čechy

Čechy se staly významnou kulturní zemí za vlády Karla IV. Praha se v té době velmi změnila. Rozšířila se o Nové Město a o spoustu významných staveb. Během manželství Karla s Blankou z Valois povolal Karel IV. z Avignonu Matyáše z Arrasu, tedy prvního stavitele svatovítské katedrály na Pražském hradě. Po smrti Matyáše z Arrasu se stavby ujal Petr Parléř z Gmündu, což byl vedle talentovaného architekta i velmi nadaný sochař. Se svými kolegy vyzdobil triforium nad arkádami chóru portrétními bustami krále, jeho manželek rodičů, bratrů a dalšími význačnými osobnostmi doby. S jménem Petra Parléře je spjata i stavba Karlova mostu a staroměstské věže. Světově proslulou památkou z druhé poloviny 14.století, která se však v letech 1887-1904 dočkala regotizace, je hrad Karlštejn s kaplí sv.Kříže. České gotické umění vděčí za svůj rozvoj jak umělcům povolaným z Francie, Itálie nebo Německa, tak i mistrům domácím, kteří vytvořili díla světové úrovně.

Další památky: chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, chrám v Sedlci u Kutné Hory, klášter ve Vyšším Brodě, hradby v Nymburku, hrad Křivoklát, Vladislavský sál na Pražském hradě, hrad Loket.

V Malířství zaznamenáváme rozvoj deskové malby a rozvoj ilustrací v literárních památkách. Ve Francii je pozoruhodná ilustrace Jeana Fouquetta z francouzského rukopisu, v níž zachycuje okamžik, kdy král udílí svému architektovi příkazy týkající se stavby katedrály v Bourges a kdy nám dává představu o tom, jak asi vypadalo ve Francii staveniště v době gotiky. Taktéž se dochovala zajímavá miniatura z tzv.Přebohatých hodinek vévody z Berry. Ta nám podává cennou informaci o tom, jak vypadal Louvre.

Další francouzské malířské památky: Avignonská pieta, Korunování Panny Marie (Enguerrand Charonton), Poslední přijímání a umučení sv.Diviše (Henri Bellechose).

Ve Španělsku známe iluminace kastislkých rukopisů Písně o Panně Marii, Oltář sv.Ducha v katedrále Manrese u Barcelony (Pere Serra), Ukřižování sv.Ondřeje (Lluíso, Borrassa), obraz Svatba v Káni Galilejské, Madona vzývaná radními.

V našich krajích se nám dochovaly madony, jak v podobě sochařské, tak i na deskových malbách. Například Madona z Veveří, která je dílem Mistra Vyšebrodského oltáře a je malována temperou.

Pro gotické sochařství jsou typické madony, tedy Panna Marie s malým Ježíškem v náručí (např. Madona plzeňská). Časté jsou i sochy dalších světců a světic, panovníků, králů a významných osobností doby. Časté jsou i takzvané piety, což jsou sochy sedící Panny Marie s mrtvým tělem Ježíše Krista, které má Panna Marie na klíně. Z dalších sochařských památek se dochovala spousta náhrobků a pomníků.

Resumé

Gotika, jakožto jedna z významných etap vývoje lidské civilizace, měla a doposud má vliv na společnost díky své originalitě a výjimečnosti, kterou tak lidi uchvacuje už po několik staletí. Její existence má nedozírný význam pro církev a věřící, kteří si i v dnešní době mohou mezi zdmi gotických staveb připadat blíže svému ideálu. Gotika je nepopiratelně i technickým přelomem, za nějž vděčíme géniu dávných architektů, které si díky jejich kvalitnímu dílu můžeme neustále připomínat. Ať už stavby vznikaly za finančních problémů, či za nespokojenosti prostých i vzdělaných lidí s jejich netradičním vzhledem a jejich účelem, važme si jich o to více, čím více podobných nesnází se jim podařilo překonat a umožnilo jim tak spatřit světlo světa…

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Středa 30. 11. 2022 Svátek má Ondřej
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz