PRIVATIZACE BANKOVNÍHO SEKTORU

Typ Referáty
Počet stažení 66
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 05.3.2006
Počet stran 2
Velikost 4 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Privatizace bankovního sektoru

Konsolidace, docílení vysoké míry stability a efektivnosti
fungování celého finančního systému, zejm. bankovního sektoru, je předpokladem
nástupu k dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky při jejím zapojování do
vnějšího ekonomického prostředí. Finanční a bankovní systém hraje důležitou
roli zprostředkovatele zapojení české ekonomiky nejen do mezinárodních finančních
trhů, ale i trhů zboží a služeb. Jde o zásadně důležitou funkci zejména z hlediska toho, že Česká republika aspiruje
na členství v EU, pro něž by měly být vytvořeny potřebné podmínky zejména
zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti jak celé ekonomiky, tak i obchodních bank,
a to ještě před plným otevřením českého
bankovního trhu zahraničním subjektům.

Nedílnou součástí procesu konsolidace či dokonce jeho základním
předpokladem musí být privatizace státních podílů v českých bankách.

V současné etapě vývoje je cílem státu nepochybně co nejrychleji
ozdravit, posílit a restrukturalizovat bankovní sektor a zvýšit jeho důvěryhodnost.
Předpokladem pro splnění tohoto cíle je rychlá a transparentní privatizace, která
banky posílí finančně a zajistí jejich další úspěšný rozvoj jak na domácím
trhu, tak i podporu na zahraničních trzích. Role
státu v bankách se již vyčerpala a do budoucna znamená spíše překážku pro jejich
rozvoj (a obdobně pro stát znamená jen finanční zatížení, na něž jeho současné
disponibilní prostředky nestačí.

Privatizace ukončí kritiku a diskuse vedené zejm. zahraničními
ekonomy o zasahování státu do rozvoje a aktivit bank, motivovaném i jinými než
čistě ekonomickými momenty, jako o příčinách nízké výkonnosti a efektivnosti
českého bankovního systému atp.

Veškeré úvahy o privatizaci velkých českých bank s dosavadní
státní účastí jsou významně ovlivňovány rámcem národohospodářských
souvislostí a možných dopadů této privatizace. Její makroekonomické "původní
okolnosti" vystupují jako důležité momenty při rozhodování o privatizační
strategii.


Vstup zahraničního investora znamená
příznivý dopad na platební bilanci, tj. příspěvek k financování dosavadního
schodku běžného účtu de facto neodvolatelným kapitálem, jehož příliv (formou
nákupu podílu na kmenovém jmění té které banky zahraničním subjektem) nezvyšuje zahraniční zadluženost ČR.

Stabilita a vysoká míra efektivnosti fungování bankovního systému
je základní cíl a kritérium úspěšnosti procesu bankovní privatizace, jehož
smyslem v kontextu rozvoje tržní ekonomiky je zajištění nezbytných předpokladů pro
národohospodářsky optimální rozdělování kapitálových prostředků mezi
jednotlivé sektory, odvětví, výrobní obory a podniky.

Co se týče charakteru privatizace, stejně jako u privatizace
nefinančních podniků a společnosti by ani u privatizace velkých českých bank
nemělo jít o pouhou změnu vlastnických struktur. A stejně tak jako privatizace ve
sféře nefinanční (která však zatím nebyla důsledně dovedena do svého
přirozeného a žádoucího vyústění, tj do výrobní restrukturalizace), je i
základním smyslem privatizace velkých bank
vytvoření podmínek pro jejich lepší funkceschopnost a vyšší konkurenceschopnost.
Privatizací by mělo být docíleno jejich kapitálového posílení, zkvalitnění
jejich řízení, přístupu k zahraničnímu know-how atp.


Urychlení privatizace bank je podmínkou
žádoucí konsolidace, výkonnosti a konkurenceschopnosti celého bankovního sektoru.
Odsouvání realizačních fází procesu privatizace bank fakticky znamená zdržování
vstupu strategických investorů, spojené se ztrátou výhod, které by z tohoto vstupu získaly nejen banky, ale celá česká ekonomika. Nejde jen o
momentální výhody a dílčí efekty, ale o předpokládaný posun úrovně
konkurenceschopnosti příslušných privatizovaných bank, o překonání jejich
určitého "provincionalismu" ještě před otevřením se novým podmínkám, daným začleněním ČR do EU.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Středa 21. 2. 2024 Svátek má Lenka
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz