ŽIVOT V EVROPĚ V OBDOBÍ ROZVINUTÉHO STŘEDOVĚKU

Typ Referáty
Počet stažení 37
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vložil Vilém
Vloženo 22.2.2006
Počet stran 2
Velikost 4 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Život v Evropě v období rozvinutého středověku
(12. - 15.st, u nás od 13. - 15. st.)
Raný středověk se vyznačoval:
- nižší úroveň úrody
- převaha naturálního hospodářství
- nerozvinutý obchod
Vrcholný středověk:
ZEMĚDĚLSTVÍ - stále je hlavním zaměstnáním, ale zvětšuje se plocha obdělávané půdy:
a) mícení lesů
b) zaorávání dosud volné půdy
c) kolonizace = masové osídlování dosud prázdných oblastí a zakládání nových osad
- osadu zakládá lokátor, obyvatelé nemuseli platit určitou dobu dávky a daně = doba lehoty = název Lhota
- kolonizace je prospěšná
- k nám přichází německé obyvatelstvo
emfytentické právo = emfytenze = zákupní právo = rolník si může zakoupit půdu, která se stane v jeho rodině dedičnou, ale nesmí ji prodat
AGRÁRNÍ REVOLUCE
málo hnojiva = malá úroda = nedostatek potravy pro lidi = i pro zvířata = málo hnojiva = bludný kruh
- částečné zlepšení agrární revoluce:
1) Kovové nářadí - brány, pluh - převrací půdu = hlubší orba = větší výnosy
2) Změna zápřahu - chomout (z Číny) - větší využití síly koně
3) Nové plodiny - pšenice, žito ve vyšších polohách, více luštěnin a více zeleniny = obohacení stravy = prodloužení věku = populační přírustek
- život často ohrožují hladomory z neúrody = časté epidemie (mor = černá smrt)
CHARAKTER VESNIC
raný středověk - libovolné nahloučení domů, polozemnice
vrcholný středověk - domy stavěny podle určitého systému + uspořádané pole (obdelníkové), roubené nadzemní dřevěné domy (zčásti i zděné)
- chlévy, sýpky, kůlny, stodoly
- se vznikem přebytků na venkově roste význam trhů = zakládání měst
OBCHOD
- základní trasa - Italská města -- Dálný východ (Čína)
1) Podél Rhony -- na sever
2) Podél Rýna
3) Přes Alpy k Dunaji
- centrem Bruggy - spojnice namořních cest propojujících V Evropu a Španělsko
- spojnice pozemských měst mezi Francií a Německem
- technické problémy při dopravě, zloději, různé míry a váhy = kupci zakládají spolky:
- francouzští a flanderští kupci = gildy
- němečtí - hanzy - města na pobřeží Balt. moře, hlavně Lubeck
- ovládá obchod se severovýchodem Evropy
14. st - spor hanzy a Dánsko = hanzovní města tvoří Kolínskou konfederaci a 1370 - hanza vítězí
- peněžnictví:
šlechta - zájem o luxus = potřebují peníze = mění rentu naturální v peněžní = vznik peněžních ústavů a operací (směnky, banky, úroky), hl. Itálie - Florencie, Janov
- Kolín
- panovník má právo na ražení mincí

SPOLEČNOST
- základní uspořádání - hierarchické
- dělení do tří základních skupin - kněžstvo, šlechta (časem získává právo na dědičnou půdu, vysoká a nízká), poddaní (obyvatelé měst a vesnic)
- lenní soustava
- sociální složení obyvatel ve městech:
1) Městský patriciát = plná městská práva
- kupci - účastnící se dálkového obchodu
- kramáři
- řemeslníci - mistři - mají svou vlastní dílnu, sdružují se do cechů - dvě funkce:
a) určuje odbyt, kvalitu a ceny
b) stará se o rodinu mistra, který zemřel
2) Lidé s omezenými právy
- učni, tovaryši, posluhové, žebráci, vojáci
3) Lidé se zvláštními právy
- šlechta, duchovenstvo, univerzitní mistři, studenti a jejich sluhové
- židé - obviňování ze smrti Krista, stavěni na okraj společnosti
- mohou vykonávat pouze dvě povolání - lichva, obchod = zdokonalení v tomto oboru = zámožní = půjčují peníze panovníkům
11. st. - vzepjetí náboženství = hromadná vystoupení proti židům
= pogromy = omezující předpisy pro židy (žlutá oblečení - klobouk, život v gethu)
Význam měst:
1) centrum řemeslníků a obchodníků
2) vystupuje jako leník ve svém okolí (vlastnictvím šlechtice)
3) snaha o získání politických práv = osamostatnění
4) městská kultura

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 7. 10. 2022 Svátek má Justýna
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz