ČESKÁ SPOŘITELNA

Typ Seminární práce
Počet stažení 176
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 04.4.2006
Počet stran 34
Velikost 34 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Česká spořitelna

obsah


1. Úvod – profil České spořitelny

2. 125 let české spořitelny


1. historie české spořitelny

2. privatizace České spořitelny

3. Role subjektů v procesu privatizace


3. finanční skupina čs

4. představenstvo české spořitelny

5. hospodářské výsledky čs v 1. pololetí
roku 2000

6. produkty a služby


1. netermínované účty

2. termínované vklady

3. podílové fondypřílohy:


• struktura akcionářů čs v roce 1992

• struktura akcionářů čs k 1. 10. 2000

• inzerát na prodej státního podílu čs


slovník pojmů


1.
Úvod – profil České spořitelny


Česká spořitelna tvoří jeden ze základních pilířů
českého bankovnictví a zároveň úspěšně spojuje tradiční hodnoty spořitelnictví
s moderními službami zahrnující hlavně drobné, ale i velké bankovnictví.
Svoji univerzálnost a komplexnost potvrzuje spořitelna vybudováním kapitálově
silné finanční skupiny, která svými službami pokrývá prakticky celé
spektrum služeb na finančním trhu.

Dnešní akciová společnost - Česká spořitelna (založená
27. 12. 1991), navazuje na bohatou tradici českého spořitelnictví. Spořitelna
Česká, jako její předchůdce, vznikla již v roce 1825 a za dobu svojí
existence si vybudovala značnou prestiž.

Velikostí bilanční sumy výší základního kapitálu je
spořitelna třetí nejsilnější bankou v České republice.

Po celém teritoriu České republiky jsou klienti spořitelny obsluhováni 14 675
zaměstnanci v 793 pobočkách.

Hlavní klientskou skupinou, kde spořitelna na trhu zaujímá
jednoznačně nejsilnější pozici, jsou domácnosti. Podíl na trhu depozit
obyvatelstva dosahuje 32,7 %, v oblasti úvěrů obyvatelstvu činí podíl
spořitelny 39,4 %. Na primárních vkladech je podíl spořitelny 25,3 %,
v mezibankovních úvěrech 16,5 % a na klientských úvěrech 10,7 %
trhu v ČR. Česká spořitelna poskytuje moderní bankovní služby na vysoké
profesionální úrovni, svým klientům vede více než 12,5 milionů účtů,
z toho 2,6 milionů sporožirových.

V České republice je spořitelna průkopníkem kartového
programu s počtem téměř 1,8 milionu vydaných karet, což je 60 % všech
vydaných karet v ČR. Tradičně silné vazby má spořitelna na města a obce,
kde si vybudovala nejvlivnější pozici na trhu, např. jenom trh komunálních
úvěrů spořitelna pokrývá ze dvou třetin. Města a obce jsou rovněž
prioritními akcionáři České spořitelny.

Na českém kapitálovém trhu je spořitelna nejvýznamnějším
obchodníkem s cennými papíry zejména na primárním trhu emisí dluhopisů a
akcií. Navíc je spořitelna především díky své síle v primárních
depozitech market makerem mezibankovního trhu depozit, silnou pozici zaujímá
i na domácím devizovém trhu a představuje tak na těchto trzích velmi významný
subjekt. Spořitelna je též důležitým účastníkem trhu v oblasti úvěrů
právnickým osobám a podnikatelům.

Významným krokem profilace spořitelny v mezinárodním
kontextu byl úspěšný prodej 7 % akcií formou depozitních certifikátů
(GDR) v roce 1997 předním institucionálním investorům v Evropě a USA. V červnu
1998 se stala Evropská banka pro obnovu a rozvoj významným spoluvlastníkem
České spořitelny odkupem 9 miliónů akcií, což po navýšení základního
jmění v roce 1999 představuje 5,92 % základního jmění České spořitelny.

Významným předělem ve vývoji České spořitelny jsou
roky 1999 a 2000, kdy vláda České republiky rozhodla prodat majoritní státní
podíl silné finanční skupině, rakouské Erste Bank. Proces privatizace byl
završen podpisem smlouvy představiteli Fondu národního majetku ČR a Erste
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 1. března 2000.

Česká spořitelna je členem řady mezinárodních organizací
např. Světového institutu spořitelen, Evropského sdružení spořitelen,
Institutu mezinárodních financí.

2.
125 let České spořitelny1.
historie České spořitelny


Dne 12.února roku 1825 zahájila V Praze svou činnost
Spořitelna Česká - Böhmishe Sparkasse, nejstarší právní předchůdce
dnešní České spořitelny, a.s.

O 19 let později (1844) byl v rakouské monarchii přijat zákon
o spořitelnách, který jim striktně určil pouze roli strážce svěřených
peněz a jejich aktivní obchody, tedy i úvěrovou činnost , omezil na
minimum.

V roce 1858 byla založena první občanská záložna
v Čechách ve Vlašimi. Do roku 1875 se datuje zahájení činnosti
Městské spořitelny Pražské.

Léta 1920 – 1930 bychom mohli označit termínem Zlatá
éra československého spořitelnictví - významná role právních předchůdců
spořitelny při vytváření moderního bankovnictví na Slovensku a
Podkarpatské Rusi, financování levných a kvalitních bytů pro chudší
vrstvy.Roku 1924 proběhl v Miláně 1. Mezinárodním sjezd spořitelen,
účastnili se ho i spořitelny československé.

Od roku 1935 probíhalo v Československu násilné
slučování československých peněžních ústavů. V roce 1948
pak následovalo zestátnění institucí působících na veřejnoprávním
nebo družstevním základě.

O 5 let později pak byla vytvořena soustava státních spořitelen.Roku 1968 v souvislosti s federativním uspořádáním Československa
vznikají dva samostatné subjekty - České státní spořitelny a Slovenské
státní spořitelny.

Dne 27. prosince roku 1991 došlo k založení České
spořitelny jako akciové společnosti. V roce 1992 pak proběhla privatizace
České spořitelny v rámci první vlny kupónové privatizace, do které
bylo nabídnuto 37 procent akcií společnosti (podíly získalo 40.000 individuálních
držitelů investičních kupónů a 90 investičních privatizačních fondů).
Dalších 40 procent majetku si ponechal stát, reprezentovaný Fondem národního
majetku, 20 procent akcií obdržely bezúplatným převodem města a obce v České
republice, 3 procenta majetku tvořila rezerva na případné restituce.

V roce 1994 bylo základní jmění České spořitelny
navýšeno z 5,6 miliardy na 7,6 miliardy korun.

V roce 1998 vstoupila do ČS Evropská banka pro
obnovu a rozvoj odkupem 9 mil. akcií, což reprezentovalo 11,8 % základního
jmění ČS, po navýšení základního jmění v roce 1999 to představuje
5,92 % základního jmění.

1999 - Navýšení základního jmění ze 7,6 miliardy na 15,2
miliardy korun2.
privatizace České spořitelny


V roce 1992 proběhla v rámci první vlny kupónové
privatizace i privatizace České spořitelny, do které bylo nabídnuto
37 procent akcií společnosti. Dalších 40 procent majetku si ponechal stát,
reprezentovaný Fondem národního majetku, 20 procent akcií obdržely bezúplatným
převodem města a obce v České republice, 3 procenta majetku tvořila rezerva
na případné restituce ( znázorněno na grafu v příloze).

V listopadu 1997 vláda rozhodla o privatizaci státního
podílu České spořitelny, v lednu následujícího roku byl vybrán
vládní poradce pro privatizaci.

V březnu 1999 byly definovány vstupní podmínky pro
potenciální investory, v dubnu pak byl publikován v hospodářských
novinách inzerát k zahájení výběrového řízení (viz Příloha). V srpnu
1999 FNM (Fond Národního Majetku) rozeslal zájemcům Informační memorandum,
o dva měsíce později pak byly předloženy nezávazné nabídky potenciálních
investorů. Již v září byla zahájena jednání s Erste Bank
Sparkassen.

31. ledna 2000 předal řídící výbor pro privatizaci
ministru financí ČR nabídku s doporučením pro vládu. Na začátku února
2000 vláda rozhodla po prodeji České spořitelny rakouské společnosti Erste
Bank Sparkassen. Dne 1. března 2000 byla podepsána smlouva o prodeji České
spořitelny rakouské Erste Bank Sparkassen.3.
role subjektů v procesu privatizace ČSVláda České republiky

rozhoduje o prodeji státního podílu v České spořitelně,
a.s. a schvaluje podmínky prodeje tj. kupní smlouvu.

Řídící výbor pro privatizaci bank

je poradním orgánem MF ČR, který sestavuje vláda ČR. Řídící
výbor pro privatizaci bank vyhodnocuje předložené nabídky na koupi podílu
v České spořitelně, předkládá vládě návrh kupní smlouvy ke schválení.
Členy řídícího výboru pro privatizaci bank jsou zástupci Ministerstva
financí ČR, Fondu národního majetku a České národní banky.

Jmenování jednotlivých zástupců je v kompetenci hlavních představitelů
institucí - členů řídícího výboru pro privatizaci bank.

Ministerstvo financí ČR

Jan Mládek, 1. náměstek ministra financí

Irena Kreisingerová, ředitelka odboru

Fond národního majetku

Jan Stiess, předseda výkonného výboru FNM

Jiří Havel, 1. místopředseda FNM

Jan Juchelka, člen výkonného výboru FNM

Česká národní banka

Pavel Racocha, vrchní ředitel a člen bankovní rady

Merrill Lynch

je renomovaná investiční banka, která byla vybrána jako
poradce vlády pro privatizaci České spořitelny. Její zástupci jsou v
kontaktu s vedoucími pracovníky banky i s investory, zpracovávají podmínky
výběrového řízení a hodnotí nabídky. Merrill Lynch řídí celý proces
výběru investora.

Patria Finance

je česká finanční společnost, na základě smluvního
vztahu se společností Merrill Lynch spolupracuje na privatizaci České spořitelny.

White & Case

je přední mezinárodní právní kancelář. Společnost byla
vybrána jako právní poradce vlády ČR pro privatizaci.

Weil, Gotshal & Manges

je přední mezinárodní právní kancelář, která
spolupracuje s Českou spořitelnou na přípravě privatizace.

Arthur Andersen

je mezinárodní auditorská a poradenská firma, která byla
pověřena provést mimořádný audit úvěrového portfolia České spořitelny.

Konsolidační banka

je státní peněžní ústav; odkupuje vybrané klasifikované
úvěry v souladu s vládou schváleným postupem restrukturalizace úvěrového
portfolia bank před privatizací.

Evropská unie

Privatizace České spořitelny probíhá v souladu s dokumenty
Evropské unie tzv. Agendou 2000. Agenda 2000 formuluje názor Evropské unie na
připravenost kandidátských zemí na členství v unii.

3.
finanční skupina České spořitelny


Česká spořitelna, a.s.

Banka s univerzální nabídkou produktů

ČS - stavební spořitelna, a.s.

Stavební spořitelna nabízející klientům stavební spoření se státním příspěvkem
se zákonným nárokem na úvěr úročený sazbou 6 % p.a.

ČS - Živnostenská pojišťovna, a.s.

Pojišťovna s nabídkou neživotního i životního pojištění.

Spořitelní investiční společnost, a.s.

Investiční společnost spravující investiční a otevřené podílové
fondy.

Spořitelní penzijní fond, a.s.

Penzijní fond poskytující klientům všechny druhy penzijního připojištění
se státním příspěvkem.

CORFINA, a.s.

Univerzální leasingová společnost nabízející leasing motorových vozidel,
průmyslového zboží, technologických celků a nemovitostí.

SINDAT ČS Consulting, a.s.

Společnost nabízí strategické podnikové poradenství, finanční a účetní
poradenství, tržní oceňování majetku4.
Představenstvo české spořitelny
V současné době pracuje představenstvo České spořitelny
pracuje v následujícím složení:

John James Stack, předseda představenstva a generální ředitel

Dušan Baran, místopředseda představenstva

Daniel Heler

Gernot Mittendorfer

Martin Škopek

V nejbližší době bude jmenován ještě další člen představenstva.

Nové představenstvo je odhodláno přispět k tomu,
aby se z České spořitelny a z Erste Bank staly vedoucí finanční instituce
ve střední Evropě. “Chceme toho dosáhnout maximální orientací na potřeby
našich zákazníků, rozvojem nových pracovních postupů a také díky
dynamickému prostředí týmové spolupráce, jež přinesou významné hodnoty
akcionářům,” prohlásil předseda představenstva České spořitelny
James Stack.

John James Stack (54) je občanem USA. Vystudoval
matematiku a ekonomiku na Iona College (titul BA) a Harvard Graduate School of
Business Administration se specializací na finance a management (titul MBA). Po
dobu 22letého působení v Chase Manhattan Bank a jejím předchůdci
Chemical Bank zastával řadu významných pozic. Před příchodem do České
spořitelny pracoval jako výkonný prezident Chase Bank. S účinností od
1.března 2000 byl Jack Stack zvolen členem představenstva České spořitelny
a zároveň místopředsedou představenstva ČS. V této pozici působil především
jako koordinátor činností mezi Erste Bank a Českou spořitelnou.

Dušan Baran (35) je absolventem Matematicko - fyzikální
fakulty UK v Praze. V roce 1997 ukončil studium bankovnictví na
Graduate School of Banking, University of Colorado v USA. Do České spořitelny
nastoupil v listopadu 1993. Od května 1998 byl členem představenstva a náměstkem
generálního ředitele. V březnu 1999 byl zvolen předsedou představenstva
a generálním ředitelem České spořitelny.

Daniel Heler (40) pracuje v bankovnictví od roku
1983. Nejdříve působil na oddělení devizových a peněžních trhů. V roce
1990 se stal vedoucím obchodního oddělení Československé obchodní banky
Praha. V roce 1992 byl jmenován vedoucím treasury a členem představenstva
Crédit Lyonnais Praha. V roce 1998 byl jmenován do představenstva Erste
Bank Sparkassen (CR) a.s., kde nesl odpovědnost za finanční řízení a
investice. Od roku 1999 byl místopředsedou představenstva Erste Bank
Sparkassen (CR) a.s..

Gernot Mittendorfer (36) začínal v roce 1990 v tehdejší
Erste Österreichische Spar-Casse a mimo jiné pracoval jako Account Manager pro
velké klienty a v oblasti drobného bankovnictví. V roce 1997 přešel
do představenstva Sparkasse Mühlviertel-West, kde odpovídal za úvěrové
obchody, účetnictví a controlling, majetkové účasti, zahraniční obchod a
vykonával také dozorčí funkce v České republice. Od roku 1999 byl členem
představenstva Erste Bank Sparkassen (CR) a.s..

Martin Škopek (33) je absolventem Vysoké školy
ekonomické v Praze. V letech 1993 - 1995 studoval na The Jack T.Conn
Graduate School of Community Banking, Oklahoma City University. Od roku 1990 do
roku 1999 v různých funkcích v Komerční bance, naposledy v pozici
obchodního ředitele divize bankovnictví pro občany a podnikatele. Členem představenstva
a náměstkem generálního ředitele České spořitelny byl zvolen v říjnu
1999. V představenstvu České spořitelny byl pověřen péčí o
drobné bankovnictví a informační technologie.

5.
Hospodářské výsledky ČS v 1. pololetí
roku 2000


Česká spořitelna i ke konci prvního pololetí roku 2000
potvrdila obrat ve vývoji hospodářského výsledku, který zaznamenala již
na konci 1. čtvrtletí. K 30.červnu 2000 podle nekonsolidovaných českých účetních
standardů (CAS) vykázala čistý zisk ve výši 180 mil. Kč. Jeho konečná
podoba byla ovlivněna zaúčtováním již dříve ohlášené rezervy na
restrukturalizační náklady 1,74 mld. Kč.

Banka dosáhla provozního zisku (tj. zisku před
tvorbou a použitím rezerv a opravných položek na tržní a úvěrová
rizika, po zahrnutí vlivu odpisů pohledávek krytých použitím ROP a po
vyloučení rezervy na restrukturalizační náklady) 1 379 mil. Kč, což
je plně v souladu s původními předpoklady na rok 2000. Výsledek
1.pololetí roku 2000 představuje významnou pozitivní změnu ve srovnání
s 1. pololetím roku 1999, kdy banka zaznamenala účetní ztrátu - 1 571
mil. Kč.

Česká spořitelna udržela v 1.pololetí dynamiku
provozních výnosů. Vynikající zlepšení zaznamenala v oblasti neúrokových
výnosů, které dosáhly 3 179 mil. Kč. Jejich podíl na celkových
provozních výnosech meziročně výrazně vzrostl - z 28,00% na 39,70%,
a to především zásluhou vyšších příjmů z poplatků a provizí,
jejichž nárůst byl způsoben především růstem počtu transakcí.
Počet finančních transakcí se oproti polovině loňského roku zvýšil o
3,5 milionu, když v první polovině letošního roku Česká spořitelna
pro své klienty realizovala 165,6 milionu finančních transakcí. Bance se tak
díky tomu podařilo meziročně zvýšit saldo poplatků a provizí o 19%.

V souvislosti s poklesem čisté úrokové marže a
změnou struktury bilance (mj. vyvedení části úvěrového portfolia České
spořitelny do Konsolidační banky a tedy snížení objemu klientských úvěrů)
meziročně poklesl čistý výnos z úroků o 1 201 mil. Kč na 4 828
mil. Kč.

Bance se i nadále podařilo uřídit nejvýznamnější složku
provozních nákladů - všeobecné provozní náklady, které meziročně
vzrostly pouze o 3,7%, takže v porovnání s meziroční inflací CPI
(4,1% k 30.6.2000) zůstaly pod její hladinou. Ostatní provozní náklady
vzrostly o 242 mil. Kč na 820 mil. Kč, když nejvýraznější složkou těchto
nákladů je ze zákona povinný příspěvek do Fondu pojištění vkladů (384
mil. Kč)

Mimo jiné díky pozitivnímu vlivu smlouvy mezi Českou spořitelnou
a Konsolidační bankou nastala výrazná redukce čistého salda tvorby
rezerv a opravných položek na úvěrová rizika, kdy výsledných -796
mil. Kč představuje meziroční zlepšení o více než 4 mld. Kč.

Po vstupu strategického partnera Erste Bank Sparkassen během
druhého čtvrtletí zahájila Česká spořitelna transformaci banky a
integraci do finanční skupiny Erste Bank. Proto i konečná výše
zisku (180 mil. Kč) je ovlivněna především zaúčtováním rezervy
na restrukturalizační náklady 1,74 mld. Kč. Tato rezerva bude čerpána
v dalším průběhu transformačního a integračního procesu, který nadále
pokračuje.

S bilanční sumou 406 047 mil. Kč, která se meziročně
zvýšila o téměř 26,7 mld. Kč, se Česká spořitelna řadí mezi
bankami na třetí místo v České republice. Na straně aktiv se zvýšily
mezibankovní pohledávky a výše objemu pokladničních poukázek. Na straně
pasiv zaznamenala banka během 1. pololetí nárůst primárních vkladů
o 14,3 mld. Kč, takže k 30.6.2000 dosáhly objemu 307 mld. Kč.

“Oproti srovnatelnému období minulého roku jsme dosáhli
pozitivního obratu ve finančních výsledcích a současně se nám také daří
zlepšovat obchodní výsledky a získávat nové klienty,” prohlásil místopředseda
představenstva České spořitelny Dušan Baran.

Česká spořitelna pokračovala v trendu nárůstu
komerčních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám, které ve srovnání
se stejným obdobím loňského roku vzrostly o 16% z 14,9 mld. Kč na
17,2 mld. Kč (bez sociálních úvěrů) a na celkovém portfoliu klientských
úvěrů se nyní podílejí 15% oproti loňským 10%.

Významného růstu dosáhla Česká spořitelna i u
poskytnutých hypoték, jejichž objem meziročně vzrostl z 4,4
mld. Kč na 5,7 mld. Kč (+30%), přičemž objem hypotéčních úvěrů
poskytnutých fyzickým osobám narostl o 41% - z 2,9 mld. Kč na 4,1, mld. Kč.

Podstatného přírůstku dosáhla Česká spořitelna u sporožirových
účtů - počet vedených účtů se zvýšil o 51361, z 2 580 369
koncem června minulého roku na 2 622 208 na konci června
roku letošního. Ve stejném období zásadně stoupl i celkový zůstatek
na sporožirových účtech a to o 9,6 miliard Kč, z 40,3 mld. Kč
na 49,9 mld. Kč.

Česká spořitelna eviduje v současné době 3,62
milionu aktivních klientů - fyzických osob a 230 tisíc klientů
- právnických osob. V uvedeném celkovém počtu klientů - fyzických
osob nejsou započteni ti, kteří si u České spořitelny sjednali pouze úvěr.
Některý z typů úvěrů určených fyzickým osobám přitom v současnosti
u České spořitelny čerpá zhruba 20 % klientů. Stejně tak do uvedené
celkové sumy nejsou zahrnuti klienti využívající pouze tzv. anonymních
vkladních knížek.
Hospodářské výsledky ČS podle CAS (tis. Kč)
2.Q 2000
2. Q. 1999Čistý výnos z úroků


4 827 569
6 026 247Neúrokové výnosy


3 178 895
2 343 870

Provozní výnosy
8 006 464
8 372 117Všeobecné provozní náklady


-5 807 721
-5 602792Ostatní provozní náklady


-820 167
-578 437

Provozní náklady
-6 627 888
-6 181 229

Provozní zisk
1 378 576
2 190 888

Saldo tvorby ROP na úvěrová rizika
-794 823
-4 814 085

Saldo tvorby ROP na tržní rizika
1 333 759
1 051 721

Rezerva na restrukturalizační náklady
-1 738 000
0

Čistý zisk/ztráta
179 513
-1 571 476
Bilanční ukazatele podle CAS (tis. Kč)
2.Q 2000
2. Q. 1999Bilanční suma


406 046 795
379 365 461Pohledávky za bankami


135 991 700
100 683 120Úvěry klientům


94 991 193
130 555 469Cenné papíry


130 355 077
97 334 760Primární vklady


307 081 015
292 835 563Závazky k bankám


52 419 198
43 637 853Vlastní jmění


15 628 276
11 169 053

6.
Produkty a služby1.
Netermínované účty
Sporožirové účty

jsou určeny výhradně fyzickým osobám - občanům pro
hotovostní i bezhotovostní platební styk mezi fyzickými a právnickými
osobami a mezi fyzickými osobami navzájem.

V rámci vedení účtu je možno využívat následujících
produktů a služeb:


• vklady a výběry z účtu v hotovosti,

• bezhotovostní platební styk prostřednictvím jednorázového příkazu
k úhradě, trvalého příkazu k úhradě, souhlasu s inkasem,
event. souhlasu s prováděním plateb, pro pravidelně se
opakující platby,

• různé typy domácích a mezinárodních karet

• úvěr na sporožirovém účtu

• službu SPOROTEL pro zjištění aktuálního zůstatku (event.
obratů) na sporožirovém účtu, zadávání jednorázových a zakládání
trvalých příkazů k úhradě, popř. k získání informací o produktech
a službách České spořitelny, a.s. po telefonu,
Běžný účet v české měně je účet určený
k soustřeďování finančních prostředků ve prospěch majitele účtu,
který umožňuje na základě písemného příkazu majitele účtu nebo osob
oprávněných k dispozici s účtem, uskutečňovat platby a čerpat
hotovost.

V rámci vedení účtu je možno využívat následujících
produktů a služeb:


• vklady a výběry v hotovosti,

• bezhotovostní platební styk v tuzemsku i do zahraničí v české
i cizí měně

• sjednání volitelného inkasa - tj. povolení inkasa z účtu
pouze vybranému protiúčtu či protiúčtům

• výpisy z účtu

• podávání zpráv o stavu (tj. o zůstatku a došlých platbách)
na účtu po telefonu prostřednictvím předem sjednaného a
platného hesla. Heslo si stanoví majitel účtu písemně a opět si jej písemně
může kdykoliv změnit,

• Home Banking
pro bezprostřední komunikaci mezi klientem a bankou prostřednictvím počítače
a modemu, která umožní klientovi disponovat se svým účtem
bez osobní návštěvy pobočky, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,

• GSM Banking
pro zasílání SMS zpráv bance přes mobilní telefon, a to 24
hod. denně, 7 dní v týdnu,

• jednorázové nebo pravidelné investování do podílových listů prostřednictvím
investičních podílových fondů Sporoinvest, Sporobond a Sporotrend s možností
zpětného odkupu


Běžný účet v cizí měně je určen k ukládání
finančních prostředků v cizí, event. české, měně a usnadnění
následné dispozice s těmito prostředky. Běžné účty v cizí měně
zřizuje a vede Česká spořitelna, a.s. v 16ti vybraných měnách a od
1.1.1999 též i v EUR.

V souvislosti se zavedením jednotné evropské měny
“euro” v jedenácti zemích Evropské unie, rozšířila Česká spořitelna,
a.s. od 1.1.1999 nabídku svých produktů v cizí měně o možnost
založení Euroúčtu
a Kombinovaného Euroúčtu.
K oběma těmto novým typům běžných účtů v cizí měně spořitelna
poskytuje standardní nabídku produktů a služeb, rozšířenou o měnu euro.
Jedná se především o vkladové (termínované) účty, tuzemský a zahraniční
platební styk, elektronické platební nástroje, cestovní a bankovní šeky.

2.
Termínované vklady
Spořitelní vklad - je termínovaný účet s možností
dalších průběžných přívkladů určený pro výhodnější uložení
volných finančních prostředků. Účet si mohou založit klienti z řad
právnických osob a fyzických osob (občanů i podnikatelů).

Vkladový (termínovaný) účet k běžnému účtu
v české měně - je zakládán klientům z řad fyzických
osob (občanů i podnikatelů) a právnických osob, kteří jsou majiteli běžného
účtu v české měně, pro úrokově výhodné uložení volných
finančních prostředků.3.
Podílové fondy
Sporoinvest
je fond peněžního trhu investující výhradně na mezibankovním trhu, do
pokladničních poukázek a vysoce kvalitních dluhopisů s krátkou dobou do
splatnosti. Jeho hlavním cílem je při minimalizovaném riziku kolísání
ceny podílových listů zhodnocení investice nad úrovní inflace.

Sporobond
je dluhopisový fond investující výhradně do pokladničních poukázek a na
trhu státních a kvalitních podnikových i obecních dluhopisů. Jeho hlavním
cílem je zhodnocení investice nad úrovní inflace, v delším horizontu pak
zhodnocení nad úrovní termínovaných vkladů. Lze jej charakterizovat jako
fond s nízkým průměrným rizikem a průměrným výnosem, vhodný pro
konzervativní investory.

Sporotrend
je akciový fond investující do likvidních akcií a derivátů důvěryhodných
českých i zahraničních emitentů se zaměřením na středoevropský region.
Jeho cílem je zajistit v dlouhodobém horizontu zhodnocení investice nad úrovní
obvyklou u pevně úročených dluhopisů. Zkušenost ukazuje, že v delším
horizontu jsou akciové fondy nejvýnosnější, v důsledku nepředvídatelných
výkyvů na akciových trzích je však možnost vysokého zhodnocení spojena i
s vyšším rizikem dočasného poklesu. Fond je určen pro odvážnější
investory ochotné akceptovat vyšší riziko a jejichž investice mají
dlouhodobý charakter.

Eurotrend
je akciový fond investující do báze indexu evropských blue-chips akcií Dow
Jones STOXX 50 ve spolupráci s Erste-Sparinvest. Je určen pro investování na
delší dobu několika let a usiluje o maximální využití možností, které
představují investice na evropském kapitálovém trhu. Fond je určen pro odvážnější
investory ochotné akceptovat vyšší riziko kolísání ceny podílových listů
i rizika regionálního ekonomického vývoje a jejichž investice mají
dlouhodobý charakter.

Globaltrend
FF je fond akciových fondů, investuje tedy do cenných papírů špičkových
světových fondů investujících na akciových trzích s celosvětovým záběrem
podle indexu světových trhů FTSE World ve spolupráci s Erste-Sparinvest. Je
určen pro investování na delší dobu několika let a usiluje o maximální
využití možností, které představují investice do světových akciových
trhů. Fond je určen pro odvážnější investory ochotné akceptovat vyšší
riziko kolísání globálních kapitálových trhů a jejichž investice mají
dlouhodobý charakter.

Merkur
je specializovaný fond peněžního trhu výnosového typu určený zejména
pro právnické osoby a podnikatele, minimální částka prvního nákupu
formou bezhotovostní platby je 50 tis. Kč, dalšího jednorázového nákupu
či odkoupení je 10 tis. Kč. Investuje výhradně na mezibankovním trhu, do
pokladničních poukázek a vysoce kvalitních dluhopisů s krátkou dobou do
splatnosti. Jeho hlavním cílem je při minimalizovaném riziku kolísání
ceny podílových listů zhodnocení investice nad úrovní inflace. Dvakrát ročně
vyplácené podíly na zisku jsou již zdaněné sazbou srážkové daně ve výši
15 % a podnikatelskému subjektu dále nevstupují do daňového základu.

Bondinvest
je specializovaný dluhopisový fond výnosového typu s listinnou formou podílových
listů na doručitele v nominální hodnotě 5000 Kč. Podíly na zisku vyplácí
každoročně v dubnu předkladateli příslušného kupónu a právě tak
administrativně jednoduché je i nakládání s podílovým listem. Je proto
vhodný jako dárek i vhodnou formou odměny zaměstnanců.

Český
OPF, Výnosový
OPF, Všeobecný
OPF a 2.
OPF jsou transformované (původně investiční) fondy z kupónové
privatizace. Kromě 2. OPF, který se postupně profiluje na balancovaný fond s
vyváženým podílem evropských akcií a dluhopisů, nemají tyto otevřené
podílové fondy v současné době z důvodů nutného udržování vysoké
likvidity stanovenou vyhraněnou investiční strategii.PŘÍLOHY
stát
40%

města
20%

rezerva pro restituce
3%

nabídnuto do kup privatizace
37%


Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
52,20%

Česká pojišťovna, a.s.
9,19%

Města a obce
7,38%

Evropská banka pro obnovu a rozvoj
5,92%

Ostatní právnické osoby a institucionální investoři
23,65%

Individuální akcionáři
1,69%2. oznámení o privatizaci České spořitelnyOZNÁMENÍ

v souvislosti s privatizací

ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s.

V souladu s usneseními vlády České republiky číslo
732 ze dne 19. listopadu 1997 a číslo 194 ze dne 10. března 1999, týkajícími
se prodeje státem vlastněného podílu v České spořitelně, a.s., vyzývají
tímto Ministerstvo financí České republiky a Fond národního
majetku České republíky mezinárodní finanční instituce (
dále jen "Investoři") k předběžnému vyjádření zájmu o
získání kontrolního podílu na základním jmění ČESKÉ SPOŘITELNY,
a.s.Tato předběžná vyjádření zájmu by v písemné formě měla
obsahovat následující údaje:


• Úplný název subjektu, nebo subjektů v případě konsorcia
Investorů, které vyjadřují předběžný zájem, včetně názvu případné
ovládající osoby, kontaktní adresy a jména kontaktních osob.

• Předběžné potvrzení zájmu o získání kontrolního podílu na
základním jmění České spořitelny, a.s.

• Popis hlavních podnikatelských aktivit Investora a souhrnné účetní
výkazy k 31. prosinci 1998, resp. nejnovější údaje o výsledcích
hospodaření Investora.


Po obdržení předběžných vyjádření zájmu budou někteří
Investoři, vybraní na základě posouzení předběžného vyjádření
zájmu, vyzváni k účasti na výběrovém řízení na získání
kontrolního podílu na základním jmění České spořitelny, a.s.Po odsouhlasení konsolidovaných výsledků za rok 1998, auditovaných
podle mezinárodních účetních standardů, bude takto vybraným
Investorům rozesláno Informační memorandum, včetně stručného
popisu navrhované restrukturalizace úvěrového portfolia České spořitelny,
a.s. a harmonogramu privatizace. Investoři budou dále požádáni, aby
do 31. července 1999 předložili na základě Informačního memoranda předběžné
nabídky.Investoři vybraní na základě předběžných nabídek budou vyzváni k
provedení finanční a právní prověrky České spořitelny, a.s., a
budou jim předloženy výsledky ad hoc revize úvěrového portfolia,
prováděné v současné době nezávislou mezinárodní auditorskou
společností. Na základě výsledků této prověrky pak Investoři předloží
závazné nabídky tak, aby prodej mohl být uskutečněn do 31. prosince
1999.Předběžná vyjádření zájmu by měla být doručena poradcům Fondu
národního majetku ČR pro privatizaci České spořitelny, a.s., - společnosti
Merrill Lynch,Ropemaker Place,

25 Ropemaker Street,

London EC2Y 9LY,

k rukám p. Andrew Gazitua,

(tel.: 0044 171 867 2176, fax: 0044171 867 2157)

nebo p. Constantin Kinsky,

(tel.: 00 420 2 2162 5547, fax: 00 420 2 2162 5588) -
nejpozději do 7. května 1999.

Hospodářské noviny

22. dubna 1999slovník pojmů

Aktiva, v bankovnictví souhrn hotovostí a všech pohledávek,
movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví banky;

běžný účet, účet bankovního klienta, na kterém
mu banka eviduje přijaté a vydané peněžní prostředky. Klient má na běžném
účtu právo volné dispozice s peněžními prostředky.

bilance, obecně přehled jmění, v němž se srovnávají
na jedné straně aktiva a na druhé straně pasíva bilancujícího subjektu.

inflace, projev celkové nerovnováhy ekonomiky, jehož
znakem je trvalý vzestup cenové hladiny, znehodnocení měnové jednotky.

hypotéka, zástavní právo k nemovitosti, zapisované do
katastru nemovitostí; druh zajištění dlouhodobého úvěru zastavením
nemovitosti. Umožňuje věřiteli krýt svou pohledávku exekučním prodejem
zastavené nemovitosti v případě, že dlužník nesplní své závazky. K
tomu je možno použít nejen nemovitosti již existující, ale i ty, jež
vzniknou v důsledku využití tohoto úvěru. Hypotéka může vzniknout na základě
písemné smlouvy, schválené dědické dohody, ze zákona nebo na základě
tzv. hypotečního zástavního listu (tj. dluhopisu, v němž je vyznačeno
zajištění nároků zástavním právem k určitým nemovitostem).

marže, rozdíl, rozpětí, mezera; ekonomie a) rozpětí
mezi cenami nákupními a prodejními, mezi kursy a úrokovými sazbami. Marže
úroková je rozdíl mezi aktivními (přijatými) a pasívními (vyplacenými)
úroky; marže bankovní je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou z
bankovních operací nebo podíl výnosu bankovní operace na celkové hodnotě
operace; b) v burzovních obchodech částka skládaná při termínových
obchodech pro případ, že by ztráty z těchto obchodů nemohly být
zaplaceny.

právnická osoba, skupina osob nebo majetku, kterou právo
uznává jako právní subjekt. Dělí se na sdružení fyzických nebo právnických
osob, na účelová sdružení majetku (např. nadace, fondy), na jednotky územní
samosprávy (obce, vyšší samosprávné územní celky) a na jiné subjekty, o
nichž tak stanoví zvláštní zákon (např. státní příspěvkové
organizace, komoditní burza a další)

primární vklady, vklady fyzických osob, právnických
osob a státu u bank. Do primárních vkladů nejsou zahrnovány vklady jiných
bank a spořitelen.

privatizace, proces převodu státního majetku na majetek
soukromý, který se obvykle uskutečňuje tehdy, když státní podniky jsou méně
efektivní než podniky soukromé. Privatizace může mít formu přímého
prodeje podniku (nebo vyčleněné části) jednotlivcům nebo právnickým osobám,
pronájmu, převodu na akciovou společnost a prodeje akcií na burze (přičemž
si stát může ponechat určitý i většinový podíl kapitálu), přeměny na
akciovou společnost zaměstnanců, formu kupónové privatizace.

saldo, zůstatek – účetní zůstatek; počáteční
stav zvýšený o přírůstek určitých prostředků a snížený o jejich úbytek
za dané období.

sporožiro, sporožirový účet – druh bezhotovostního
běžného účtu v ČR. Slouží k ukládání peněz (i formou srážek ze
mzdy) a k bezhotovostním úhradám plateb na základě trvalých příkazů
nebo jednorázových příkazů klienta.

spořitelna, peněžní ústav specializovaný na přijímání
vkladů, poskytování úvěrů a na další bankovní služby obyvatelstvu. Přijímáním
vkladů (na vkladní knížky nebo vkladové listy) umožňuje přeměnu peněžních
prostředků drobných vkladatelů v kapitál. V současnosti poskytují vedení
běžných účtů a poskytování služeb také mimo okruh obyvatelstva, čímž
se postupně stírá jejich odlišnost od běžných obchodních bank; proto se
často nazývají spořitelními bankami.

vkladní knížka, cenný papír určený pro vklady občanů.
Zní buď na jméno, nebo na doručitele. Existují vkladní knížky obyčejné
(bez výpovědní lhůty), s výpovědní lhůtou, výherní, cestovní.

Vlastní jmění, čistý majetek podniku; bilančně ho
lze vyjádřit jako rozdíl mezi celkovými aktivy a závazky podniku. Vlastní
kapitál se skládá ze základního kapitálu, rezerv, nerozděleného zisku,
popř. dalších, zákonnými předpisy stanovených položek.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 8. 12. 2023 Svátek má Květoslava
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz