ČESKÁ SPOŘITELNA II

Typ Seminární práce
Počet stažení 174
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 06.4.2006
Počet stran 16
Velikost 31 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Česká spořitelna

1. Úvod - profil České spořitelny


Česká spořitelna tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovnictví a zároveň úspěšně spojuje tradiční hodnoty spořitelnictví s moderními službami zahrnující hlavně drobné, ale i velké bankovnictví. Svoji univerzálnost a komplexnost potvrzuje spořitelna vybudováním kapitálově silné finanční skupiny, která svými službami pokrývá prakticky celé spektrum služeb na finančním trhu.

Dnešní akciová společnost - Česká spořitelna (založená 27. 12. 1991), navazuje na bohatou tradici českého spořitelnictví. Spořitelna Česká, jako její předchůdce, vznikla již v roce 1825 a za dobu svojí existence si vybudovala značnou prestiž.

Velikostí bilanční sumy výší základního kapitálu je spořitelna třetí nejsilnější bankou v České republice.

Po celém teritoriu České republiky jsou klienti spořitelny obsluhováni 14 675 zaměstnanci v 793 pobočkách.


Hlavní klientskou skupinou, kde spořitelna na trhu zaujímá jednoznačně nejsilnější pozici, jsou domácnosti. Podíl na trhu depozit obyvatelstva dosahuje 32,7 %, v oblasti úvěrů obyvatelstvu činí podíl spořitelny 39,4 %. Na primárních vkladech je podíl spořitelny 25,3 %, v mezibankovních úvěrech 16,5 % a na klientských úvěrech 10,7 % trhu v ČR. Česká spořitelna poskytuje moderní bankovní služby na vysoké profesionální úrovni, svým klientům vede více než 12,5 milionů účtů, z toho 2,6 milionů sporožirových.

V České republice je spořitelna průkopníkem kartového programu s počtem téměř 1,8 milionu vydaných karet, což je 60 % všech vydaných karet v ČR. Tradičně silné vazby má spořitelna na města a obce, kde si vybudovala nejvlivnější pozici na trhu, např. jenom trh komunálních úvěrů spořitelna pokrývá ze dvou třetin. Města a obce jsou rovněž prioritními akcionáři České spořitelny.

Na českém kapitálovém trhu je spořitelna nejvýznamnějším obchodníkem s cennými papíry zejména na primárním trhu emisí dluhopisů a akcií. Navíc je spořitelna především díky své síle v primárních depozitech market makerem mezibankovního trhu depozit, silnou pozici zaujímá i na domácím devizovém trhu a představuje tak na těchto trzích velmi významný subjekt. Spořitelna je též důležitým účastníkem trhu v oblasti úvěrů právnickým osobám a podnikatelům.

Významným krokem profilace spořitelny v mezinárodním kontextu byl úspěšný prodej 7 % akcií formou depozitních certifikátů (GDR) v roce 1997 předním institucionálním investorům v Evropě a USA. V červnu 1998 se stala Evropská banka pro obnovu a rozvoj významným spoluvlastníkem České spořitelny odkupem 9 miliónů akcií, což po navýšení základního jmění v roce 1999 představuje 5,92 % základního jmění České spořitelny.

Významným předělem ve vývoji České spořitelny jsou roky 1999 a 2000, kdy vláda České republiky rozhodla prodat majoritní státní podíl silné finanční skupině, rakouské Erste Bank. Proces privatizace byl završen podpisem smlouvy představiteli Fondu národního majetku ČR a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 1. března 2000.

Česká spořitelna je členem řady mezinárodních organizací např. Světového institutu spořitelen, Evropského sdružení spořitelen, Institutu mezinárodních financí.2. 125 let České spořitelny

2.1. historie České spořitelny

Dne 12.února roku 1825 zahájila V Praze svou činnost Spořitelna Česká - Böhmishe Sparkasse, nejstarší právní předchůdce dnešní České spořitelny, a.s.

O 19 let později (1844) byl v rakouské monarchii přijat zákon o spořitelnách, který jim striktně určil pouze roli strážce svěřených peněz a jejich aktivní obchody, tedy i úvěrovou činnost , omezil na minimum.

V roce 1858 byla založena první občanská záložna v Čechách ve Vlašimi. Do roku 1875 se datuje zahájení činnosti Městské spořitelny Pražské.
Léta 1920 - 1930 bychom mohli označit termínem Zlatá éra československého spořitelnictví - významná role právních předchůdců spořitelny při vytváření moderního bankovnictví na Slovensku a Podkarpatské Rusi, financování levných a kvalitních bytů pro chudší vrstvy.Roku 1924 proběhl v Miláně 1. Mezinárodním sjezd spořitelen, účastnili se ho i spořitelny československé.

Od roku 1935 probíhalo v Československu násilné slučování československých peněžních ústavů. V roce 1948 pak následovalo zestátnění institucí působících na veřejnoprávním nebo družstevním základě.

O 5 let později pak byla vytvořena soustava státních spořitelen.


Roku 1968 v souvislosti s federativním uspořádáním Československa vznikají dva samostatné subjekty - České státní spořitelny a Slovenské státní spořitelny.

Dne 27. prosince roku 1991 došlo k založení České spořitelny jako akciové společnosti. V roce 1992 pak proběhla privatizace České spořitelny v rámci první vlny kupónové privatizace, do které bylo nabídnuto 37 procent akcií společnosti (podíly získalo 40.000 individuálních držitelů investičních kupónů a 90 investičních privatizačních fondů). Dalších 40 procent majetku si ponechal stát, reprezentovaný Fondem národního majetku, 20 procent akcií obdržely bezúplatným převodem města a obce v České republice, 3 procenta majetku tvořila rezerva na případné restituce.
V roce 1994 bylo základní jmění České spořitelny navýšeno z 5,6 miliardy na 7,6 miliardy korun.

V roce 1998 vstoupila do ČS Evropská banka pro obnovu a rozvoj odkupem 9 mil. akcií, což reprezentovalo 11,8 % základního jmění ČS, po navýšení základního jmění v roce 1999 to představuje 5,92 % základního jmění.

1999 - Navýšení základního jmění ze 7,6 miliardy na 15,2 miliardy korun


2.2. privatizace České spořitelny

V roce 1992 proběhla v rámci první vlny kupónové privatizace i privatizace České spořitelny, do které bylo nabídnuto 37 procent akcií společnosti. Dalších 40 procent majetku si ponechal stát, reprezentovaný Fondem národního majetku, 20 procent akcií obdržely bezúplatným převodem města a obce v České republice, 3 procenta majetku tvořila rezerva na případné restituce ( znázorněno na grafu v příloze).

V listopadu 1997 vláda rozhodla o privatizaci státního podílu České spořitelny, v lednu následujícího roku byl vybrán vládní poradce pro privatizaci.
V březnu 1999 byly definovány vstupní podmínky pro potenciální investory, v dubnu pak byl publikován v hospodářských novinách inzerát k zahájení výběrového řízení (viz Příloha). V srpnu 1999 FNM (Fond Národního Majetku) rozeslal zájemcům Informační memorandum, o dva měsíce později pak byly předloženy nezávazné nabídky potenciálních investorů. Již v září byla zahájena jednání s Erste Bank Sparkassen.

31. ledna 2000 předal řídící výbor pro privatizaci ministru financí ČR nabídku s doporučením pro vládu. Na začátku února 2000 vláda rozhodla po prodeji České spořitelny rakouské společnosti Erste Bank Sparkassen. Dne 1. března 2000 byla podepsána smlouva o prodeji České spořitelny rakouské Erste Bank Sparkassen.


2.3. role subjektů v procesu privatizace ČS

Vláda České republiky
rozhoduje o prodeji státního podílu v České spořitelně, a.s. a schvaluje podmínky prodeje tj. kupní smlouvu.

Řídící výbor pro privatizaci bank
je poradním orgánem MF ČR, který sestavuje vláda ČR. Řídící výbor pro privatizaci bank vyhodnocuje předložené nabídky na koupi podílu v České spořitelně, předkládá vládě návrh kupní smlouvy ke schválení. Členy řídícího výboru pro privatizaci bank jsou zástupci Ministerstva financí ČR, Fondu národního majetku a České národní banky.

Jmenování jednotlivých zástupců je v kompetenci hlavních představitelů institucí - členů řídícího výboru pro privatizaci bank.
Ministerstvo financí ČR

Jan Mládek, 1. náměstek ministra financí

Irena Kreisingerová, ředitelka odboru

Fond národního majetku

Jan Stiess, předseda výkonného výboru FNM

Jiří Havel, 1. místopředseda FNM

Jan Juchelka, člen výkonného výboru FNM

Česká národní banka

Pavel Racocha, vrchní ředitel a člen bankovní rady
Merrill Lynch

je renomovaná investiční banka, která byla vybrána jako poradce vlády pro privatizaci České spořitelny. Její zástupci jsou v kontaktu s vedoucími pracovníky banky i s investory, zpracovávají podmínky výběrového řízení a hodnotí nabídky. Merrill Lynch řídí celý proces výběru investora.

Patria Finance

je česká finanční společnost, na základě smluvního vztahu se společností Merrill Lynch spolupracuje na privatizaci České spořitelny.

White & Case

je přední mezinárodní právní kancelář. Společnost byla vybrána jako právní poradce vlády ČR pro privatizaci.

Weil, Gotshal & Manges

je přední mezinárodní právní kancelář, která spolupracuje s Českou spořitelnou na přípravě privatizace.

Arthur Andersen

je mezinárodní auditorská a poradenská firma, která byla pověřena provést mimořádný audit úvěrového portfolia České spořitelny.

Konsolidační banka

je státní peněžní ústav; odkupuje vybrané klasifikované úvěry v souladu s vládou schváleným postupem restrukturalizace úvěrového portfolia bank před privatizací.

Evropská unie

Privatizace České spořitelny probíhá v souladu s dokumenty Evropské unie tzv. Agendou 2000. Agenda 2000 formuluje názor Evropské unie na připravenost kandidátských zemí na členství v unii.3. finanční skupina České spořitelnyČeská spořitelna, a.s.

Banka s univerzální nabídkou produktů

ČS - stavební spořitelna, a.s.

Stavební spořitelna nabízející klientům stavební spoření se státním příspěvkem se zákonným nárokem na úvěr úročený sazbou 6 % p.a.

ČS - Živnostenská pojišťovna, a.s.

Pojišťovna s nabídkou neživotního i životního pojištění.

Spořitelní investiční společnost, a.s.

Investiční společnost spravující investiční a otevřené podílové fondy.

Spořitelní penzijní fond, a.s.

Penzijní fond poskytující klientům všechny druhy penzijního připojištění se státním příspěvkem.

CORFINA, a.s.

Univerzální leasingová společnost nabízející leasing motorových vozidel, průmyslového zboží, technologických celků a nemovitostí.

SINDAT ČS Consulting, a.s.

Společnost nabízí strategické podnikové poradenství, finanční a účetní poradenství, tržní oceňování majetku4. Představenstvo české spořitelny


V současné době pracuje představenstvo České spořitelny pracuje v následujícím složení:

John James Stack, předseda představenstva a generální ředitel

Dušan Baran, místopředseda představenstva

Daniel Heler

Gernot Mittendorfer

Martin Škopek

V nejbližší době bude jmenován ještě další člen představenstva.

Nové představenstvo je odhodláno přispět k tomu, aby se z České spořitelny a z Erste Bank staly vedoucí finanční instituce ve střední Evropě. \"Chceme toho dosáhnout maximální orientací na potřeby našich zákazníků, rozvojem nových pracovních postupů a také díky dynamickému prostředí týmové spolupráce, jež přinesou významné hodnoty akcionářům,\" prohlásil předseda představenstva České spořitelny James Stack.

John James Stack (54) je občanem USA. Vystudoval matematiku a ekonomiku na Iona College (titul BA) a Harvard Graduate School of Business Administration se specializací na finance a management (titul MBA). Po dobu 22letého působení v Chase Manhattan Bank a jejím předchůdci Chemical Bank zastával řadu významných pozic. Před příchodem do České spořitelny pracoval jako výkonný prezident Chase Bank. S účinností od 1.března 2000 byl Jack Stack zvolen členem představenstva České spořitelny a zároveň místopředsedou představenstva ČS. V této pozici působil především jako koordinátor činností mezi Erste Bank a Českou spořitelnou.

Dušan Baran (35) je absolventem Matematicko - fyzikální fakulty UK v Praze. V roce 1997 ukončil studium bankovnictví na Graduate School of Banking, University of Colorado v USA. Do České spořitelny nastoupil v listopadu 1993. Od května 1998 byl členem představenstva a náměstkem generálního ředitele. V březnu 1999 byl zvolen předsedou představenstva a generálním ředitelem České spořitelny.

Daniel Heler (40) pracuje v bankovnictví od roku 1983. Nejdříve působil na oddělení devizových a peněžních trhů. V roce 1990 se stal vedoucím obchodního oddělení Československé obchodní banky Praha. V roce 1992 byl jmenován vedoucím treasury a členem představenstva Crédit Lyonnais Praha. V roce 1998 byl jmenován do představenstva Erste Bank Sparkassen (CR) a.s., kde nesl odpovědnost za finanční řízení a investice. Od roku 1999 byl místopředsedou představenstva Erste Bank Sparkassen (CR) a.s..

Gernot Mittendorfer (36) začínal v roce 1990 v tehdejší Erste Österreichische Spar-Casse a mimo jiné pracoval jako Account Manager pro velké klienty a v oblasti drobného bankovnictví. V roce 1997 přešel do představenstva Sparkasse Mühlviertel-West, kde odpovídal za úvěrové obchody, účetnictví a controlling, majetkové účasti, zahraniční obchod a vykonával také dozorčí funkce v České republice. Od roku 1999 byl členem představenstva Erste Bank Sparkassen (CR) a.s..

Martin Škopek (33) je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1993 - 1995 studoval na The Jack T.Conn Graduate School of Community Banking, Oklahoma City University. Od roku 1990 do roku 1999 v různých funkcích v Komerční bance, naposledy v pozici obchodního ředitele divize bankovnictví pro občany a podnikatele. Členem představenstva a náměstkem generálního ředitele České spořitelny byl zvolen v říjnu 1999. V představenstvu České spořitelny byl pověřen péčí o drobné bankovnictví a informační technologie.5. Hospodářské výsledky ČS v 1. pololetí roku 2000

Česká spořitelna i ke konci prvního pololetí roku 2000 potvrdila obrat ve vývoji hospodářského výsledku, který zaznamenala již na konci 1. čtvrtletí. K 30.červnu 2000 podle nekonsolidovaných českých účetních standardů (CAS) vykázala čistý zisk ve výši 180 mil. Kč. Jeho konečná podoba byla ovlivněna zaúčtováním již dříve ohlášené rezervy na restrukturalizační náklady 1,74 mld. Kč.

Banka dosáhla provozního zisku (tj. zisku před tvorbou a použitím rezerv a opravných položek na tržní a úvěrová rizika, po zahrnutí vlivu odpisů pohledávek krytých použitím ROP a po vyloučení rezervy na restrukturalizační náklady) 1 379 mil. Kč, což je plně v souladu s původními předpoklady na rok 2000. Výsledek 1.pololetí roku 2000 představuje významnou pozitivní změnu ve srovnání s 1. pololetím roku 1999, kdy banka zaznamenala účetní ztrátu - 1 571 mil. Kč.

Česká spořitelna udržela v 1.pololetí dynamiku provozních výnosů. Vynikající zlepšení zaznamenala v oblasti neúrokových výnosů, které dosáhly 3 179 mil. Kč. Jejich podíl na celkových provozních výnosech meziročně výrazně vzrostl - z 28,00% na 39,70%, a to především zásluhou vyšších příjmů z poplatků a provizí, jejichž nárůst byl způsoben především růstem počtu transakcí. Počet finančních transakcí se oproti polovině loňského roku zvýšil o 3,5 milionu, když v první polovině letošního roku Česká spořitelna pro své klienty realizovala 165,6 milionu finančních transakcí. Bance se tak díky tomu podařilo meziročně zvýšit saldo poplatků a provizí o 19%.

V souvislosti s poklesem čisté úrokové marže a změnou struktury bilance (mj. vyvedení části úvěrového portfolia České spořitelny do Konsolidační banky a tedy snížení objemu klientských úvěrů) meziročně poklesl čistý výnos z úroků o 1 201 mil. Kč na 4 828 mil. Kč.

Bance se i nadále podařilo uřídit nejvýznamnější složku provozních nákladů - všeobecné provozní náklady, které meziročně vzrostly pouze o 3,7%, takže v porovnání s meziroční inflací CPI (4,1% k 30.6.2000) zůstaly pod její hladinou. Ostatní provozní náklady vzrostly o 242 mil. Kč na 820 mil. Kč, když nejvýraznější složkou těchto nákladů je ze zákona povinný příspěvek do Fondu pojištění vkladů (384 mil. Kč)

Mimo jiné díky pozitivnímu vlivu smlouvy mezi Českou spořitelnou a Konsolidační bankou nastala výrazná redukce čistého salda tvorby rezerv a opravných položek na úvěrová rizika, kdy výsledných -796 mil. Kč představuje meziroční zlepšení o více než 4 mld. Kč.

Po vstupu strategického partnera Erste Bank Sparkassen během druhého čtvrtletí zahájila Česká spořitelna transformaci banky a integraci do finanční skupiny Erste Bank. Proto i konečná výše zisku (180 mil. Kč) je ovlivněna především zaúčtováním rezervy na restrukturalizační náklady 1,74 mld. Kč. Tato rezerva bude čerpána v dalším průběhu transformačního a integračního procesu, který nadále pokračuje.

S bilanční sumou 406 047 mil. Kč, která se meziročně zvýšila o téměř 26,7 mld. Kč, se Česká spořitelna řadí mezi bankami na třetí místo v České republice. Na straně aktiv se zvýšily mezibankovní pohledávky a výše objemu pokladničních poukázek. Na straně pasiv zaznamenala banka během 1. pololetí nárůst primárních vkladů o 14,3 mld. Kč, takže k 30.6.2000 dosáhly objemu 307 mld. Kč.

\"Oproti srovnatelnému období minulého roku jsme dosáhli pozitivního obratu ve finančních výsledcích a současně se nám také daří zlepšovat obchodní výsledky a získávat nové klienty,\" prohlásil místopředseda představenstva České spořitelny Dušan Baran.
Česká spořitelna pokračovala v trendu nárůstu komerčních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám, které ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly o 16% z 14,9 mld. Kč na 17,2 mld. Kč (bez sociálních úvěrů) a na celkovém portfoliu klientských úvěrů se nyní podílejí 15% oproti loňským 10%.
Významného růstu dosáhla Česká spořitelna i u poskytnutých hypoték, jejichž objem meziročně vzrostl z 4,4 mld. Kč na 5,7 mld. Kč (+30%), přičemž objem hypotéčních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám narostl o 41% - z 2,9 mld. Kč na 4,1, mld. Kč.

Podstatného přírůstku dosáhla Česká spořitelna u sporožirových účtů - počet vedených účtů se zvýšil o 51361, z 2 580 369 koncem června minulého roku na 2 622 208 na konci června roku letošního. Ve stejném období zásadně stoupl i celkový zůstatek na sporožirových účtech a to o 9,6 miliard Kč, z 40,3 mld. Kč na 49,9 mld. Kč.

Česká spořitelna eviduje v současné době 3,62 milionu aktivních klientů - fyzických osob a 230 tisíc klientů - právnických osob. V uvedeném celkovém počtu klientů - fyzických osob nejsou započteni ti, kteří si u České spořitelny sjednali pouze úvěr. Některý z typů úvěrů určených fyzickým osobám přitom v současnosti u České spořitelny čerpá zhruba 20 % klientů. Stejně tak do uvedené celkové sumy nejsou zahrnuti klienti využívající pouze tzv. anonymních vkladních knížek.


\"\"


6. Produkty a služby

6.1. Netermínované účty

Sporožirové účty

jsou určeny výhradně fyzickým osobám - občanům pro hotovostní i bezhotovostní platební styk mezi fyzickými a právnickými osobami a mezi fyzickými osobami navzájem.

V rámci vedení účtu je možno využívat následujících produktů a služeb:

· vklady a výběry z účtu v hotovosti,

· bezhotovostní platební styk prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě, trvalého příkazu k úhradě, souhlasu s inkasem, event. souhlasu s prováděním plateb, pro pravidelně se opakující platby,

· různé typy domácích a mezinárodních k
aret

· úvěr na sporožirovém účtu
· službu SPOROTEL pro zjištění aktuálního zůstatku (event. obratů) na sporožirovém účtu, zadávání jednorázových a zakládání trvalých příkazů k úhradě, popř. k získání informací o produktech a službách České spořitelny, a.s. po telefonu,

Běžný účet v české měně je účet určený k soustřeďování finančních prostředků ve prospěch majitele účtu, který umožňuje na základě písemného příkazu majitele účtu nebo osob oprávněných k dispozici s účtem, uskutečňovat platby a čerpat hotovost.

V rámci vedení účtu je možno využívat následujících produktů a služeb:

· vklady a výběry v hotovosti,

· bezhotovostní platební styk v tuzemsku i do zahraničí v české i cizí měně

· sjednání volitelného inkasa - tj. povolení inkasa z účtu pouze vybranému protiúčtu či protiúčtům

· výpisy z účtu

· podávání zpráv o stavu (tj. o zůstatku a došlých platbách) na účtu po telefonu prostřednictvím předem sjednaného a platného hesla. Heslo si stanoví majitel účtu písemně a opět si jej písemně může kdykoliv změnit,

· Home Banking pro bezprostřední komunikaci mezi klientem a bankou prostřednictvím počítače a modemu, která umožní klientovi disponovat se svým účtem bez osobní návštěvy pobočky, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,

· GSM Banking pro zasílání SMS zpráv bance přes mobilní telefon, a to 24 hod. denně, 7 dní v týdnu,

· jednorázové nebo pravidelné investování do podílových listů prostřednictvím investičních podílových fondů Sporoinvest, Sporobond a Sporotrend s možností zpětného odkupu

Běžný účet v cizí měně je určen k ukládání finančních prostředků v cizí, event. české, měně a usnadnění následné dispozice s těmito prostředky. Běžné účty v cizí měně zřizuje a vede Česká spořitelna, a.s. v 16ti vybraných měnách a od 1.1.1999 též i v EUR.

V souvislosti se zavedením jednotné evropské měny \"euro\" v jedenácti zemích Evropské unie, rozšířila Česká spořitelna, a.s. od 1.1.1999 nabídku svých produktů v cizí měně o možnost založení Euroúčtu a Kombinovaného Euroúčtu. K oběma těmto novým typům běžných účtů v cizí měně spořitelna poskytuje standardní nabídku produktů a služeb, rozšířenou o měnu euro. Jedná se především o vkladové (termínované) účty, tuzemský a zahraniční platební styk, elektronické platební nástroje, cestovní a bankovní šeky.

6.2. Termínované vklady


Spořitelní vklad - je termínovaný účet s možností dalších průběžných přívkladů určený pro výhodnější uložení volných finančních prostředků. Účet si mohou založit klienti z řad právnických osob a fyzických osob (občanů i podnikatelů).
Vkladový (termínovaný) účet k běžnému účtu v české měně - je zakládán klientům z řad fyzických osob (občanů i podnikatelů) a právnických osob, kteří jsou majiteli běžného účtu v české měně, pro úrokově výhodné uložení volných finančních prostředků.


6.3. Podílové fondy

Sporoinvest je fond peněžního trhu investující výhradně na mezibankovním trhu, do pokladničních poukázek a vysoce kvalitních dluhopisů s krátkou dobou do splatnosti. Jeho hlavním cílem je při minimalizovaném riziku kolísání ceny podílových listů zhodnocení investice nad úrovní inflace.
Sporobond je dluhopisový fond investující výhradně do pokladničních poukázek a na trhu státních a kvalitních podnikových i obecních dluhopisů. Jeho hlavním cílem je zhodnocení investice nad úrovní inflace, v delším horizontu pak zhodnocení nad úrovní termínovaných vkladů. Lze jej charakterizovat jako fond s nízkým průměrným rizikem a průměrným výnosem, vhodný pro konzervativní investory.

Sporotrend je akciový fond investující do likvidních akcií a derivátů důvěryhodných českých i zahraničních emitentů se zaměřením na středoevropský region. Jeho cílem je zajistit v dlouhodobém horizontu zhodnocení investice nad úrovní obvyklou u pevně úročených dluhopisů. Zkušenost ukazuje, že v delším horizontu jsou akciové fondy nejvýnosnější, v důsledku nepředvídatelných výkyvů na akciových trzích je však možnost vysokého zhodnocení spojena i s vyšším rizikem dočasného poklesu. Fond je určen pro odvážnější investory ochotné akceptovat vyšší riziko a jejichž investice mají dlouhodobý charakter.

Eurotrend je akciový fond investující do báze indexu evropských blue-chips akcií Dow Jones STOXX 50 ve spolupráci s Erste-Sparinvest. Je určen pro investování na delší dobu několika let a usiluje o maximální využití možností, které představují investice na evropském kapitálovém trhu. Fond je určen pro odvážnější investory ochotné akceptovat vyšší riziko kolísání ceny podílových listů i rizika regionálního ekonomického vývoje a jejichž investice mají dlouhodobý charakter.

Globaltrend FF je fond akciových fondů, investuje tedy do cenných papírů špičkových světových fondů investujících na akciových trzích s celosvětovým záběrem podle indexu světových trhů FTSE World ve spolupráci s Erste-Sparinvest. Je určen pro investování na delší dobu několika let a usiluje o maximální využití možností, které představují investice do světových akciových trhů. Fond je určen pro odvážnější investory ochotné akceptovat vyšší riziko kolísání globálních kapitálových trhů a jejichž investice mají dlouhodobý charakter.

Merkur je specializovaný fond peněžního trhu výnosového typu určený zejména pro právnické osoby a podnikatele, minimální částka prvního nákupu formou bezhotovostní platby je 50 tis. Kč, dalšího jednorázového nákupu či odkoupení je 10 tis. Kč. Investuje výhradně na mezibankovním trhu, do pokladničních poukázek a vysoce kvalitních dluhopisů s krátkou dobou do splatnosti. Jeho hlavním cílem je při minimalizovaném riziku kolísání ceny podílových listů zhodnocení investice nad úrovní inflace. Dvakrát ročně vyplácené podíly na zisku jsou již zdaněné sazbou srážkové daně ve výši 15 % a podnikatelskému subjektu dále nevstupují do daňového základu.

Bondinvest je specializovaný dluhopisový fond výnosového typu s listinnou formou podílových listů na doručitele v nominální hodnotě 5000 Kč. Podíly na zisku vyplácí každoročně v dubnu předkladateli příslušného kupónu a právě tak administrativně jednoduché je i nakládání s podílovým listem. Je proto vhodný jako dárek i vhodnou formou odměny zaměstnanců.

Český OPF, Výnosový OPF, Všeobecný OPF a 2. OPF jsou transformované (původně investiční) fondy z kupónové privatizace. Kromě 2. OPF, který se postupně profiluje na balancovaný fond s vyváženým podílem evropských akcií a dluhopisů, nemají tyto otevřené podílové fondy v současné době z důvodů nutného udržování vysoké likvidity stanovenou vyhraněnou investiční strategii.


PŘÍLOHY


\"\"


\"\"


2. oznámení o privatizaci České spořitelny


OZNÁMENÍ

V souladu s usneseními vlády České republiky číslo 732 ze dne 19. listopadu 1997 a číslo 194 ze dne 10. března 1999, týkajícími se prodeje státem vlastněného podílu v České spořitelně, a.s., vyzývají tímto Ministerstvo financí České republiky a Fond národního majetku České republíky mezinárodní finanční instituce ( dále jen \"Investoři\") k předběžnému vyjádření zájmu o získání kontrolního podílu na základním jmění ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s.

Tato předběžná vyjádření zájmu by v písemné formě měla obsahovat následující údaje:

· Úplný název subjektu, nebo subjektů v případě konsorcia Investorů, které vyjadřují předběžný zájem, včetně názvu případné ovládající osoby, kontaktní adresy a jména kontaktních osob.

· Předběžné potvrzení zájmu o získání kontrolního podílu na základním jmění České spořitelny, a.s.

· Popis hlavních podnikatelských aktivit Investora a souhrnné účetní výkazy k 31. prosinci 1998, resp. nejnovější údaje o výsledcích hospodaření Investora.

Po obdržení předběžných vyjádření zájmu budou někteří Investoři, vybraní na základě posouzení předběžného vyjádření zájmu, vyzváni k účasti na výběrovém řízení na získání kontrolního podílu na základním jmění České spořitelny, a.s.

Po odsouhlasení konsolidovaných výsledků za rok 1998, auditovaných podle mezinárodních účetních standardů, bude takto vybraným Investorům rozesláno Informační memorandum, včetně stručného popisu navrhované restrukturalizace úvěrového portfolia České spořitelny, a.s. a harmonogramu privatizace. Investoři budou dále požádáni, aby do 31. července 1999 předložili na základě Informačního memoranda předběžné nabídky.

Investoři vybraní na základě předběžných nabídek budou vyzváni k provedení finanční a právní prověrky České spořitelny, a.s., a budou jim předloženy výsledky ad hoc revize úvěrového portfolia, prováděné v současné době nezávislou mezinárodní auditorskou společností. Na základě výsledků této prověrky pak Investoři předloží závazné nabídky tak, aby prodej mohl být uskutečněn do 31. prosince 1999.

Předběžná vyjádření zájmu by měla být doručena poradcům Fondu národního majetku ČR pro privatizaci České spořitelny, a.s., - společnosti Merrill Lynch,

Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9LY, k rukám p. Andrew Gazitua, (tel.: 0044 171 867 2176, fax: 0044171 867 2157) nebo p. Constantin Kinsky, (tel.: 00 420 2 2162 5547, fax: 00 420 2 2162 5588) - nejpozději do 7. května 1999.

Hospodářské noviny
22. dubna 1999
SLOVNÍK POJMŮ


Aktiva, v bankovnictví souhrn hotovostí a všech pohledávek, movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví banky;
běžný účet, účet bankovního klienta, na kterém mu banka eviduje přijaté a vydané peněžní prostředky. Klient má na běžném účtu právo volné dispozice s peněžními prostředky.
bilance, obecně přehled jmění, v němž se srovnávají na jedné straně aktiva a na druhé straně pasíva bilancujícího subjektu.
inflace, projev celkové nerovnováhy ekonomiky, jehož znakem je trvalý vzestup cenové hladiny, znehodnocení měnové jednotky.
hypotéka, zástavní právo k nemovitosti, zapisované do katastru nemovitostí; druh zajištění dlouhodobého úvěru zastavením nemovitosti. Umožňuje věřiteli krýt svou pohledávku exekučním prodejem zastavené nemovitosti v případě, že dlužník nesplní své závazky. K tomu je možno použít nejen nemovitosti již existující, ale i ty, jež vzniknou v důsledku využití tohoto úvěru. Hypotéka může vzniknout na základě písemné smlouvy, schválené dědické dohody, ze zákona nebo na základě tzv. hypotečního zástavního listu (tj. dluhopisu, v němž je vyznačeno zajištění nároků zástavním právem k určitým nemovitostem).
marže, rozdíl, rozpětí, mezera; ekonomie a) rozpětí mezi cenami nákupními a prodejními, mezi kursy a úrokovými sazbami. Marže úroková je rozdíl mezi aktivními (přijatými) a pasívními (vyplacenými) úroky; marže bankovní je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou z bankovních operací nebo podíl výnosu bankovní operace na celkové hodnotě operace; b) v burzovních obchodech částka skládaná při termínových obchodech pro případ, že by ztráty z těchto obchodů nemohly být zaplaceny.
právnická osoba, skupina osob nebo majetku, kterou právo uznává jako právní subjekt. Dělí se na sdružení fyzických nebo právnických osob, na účelová sdružení majetku (např. nadace, fondy), na jednotky územní samosprávy (obce, vyšší samosprávné územní celky) a na jiné subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon (např. státní příspěvkové organizace, komoditní burza a další)
primární vklady, vklady fyzických osob, právnických osob a státu u bank. Do primárních vkladů nejsou zahrnovány vklady jiných bank a spořitelen.
privatizace, proces převodu státního majetku na majetek soukromý, který se obvykle uskutečňuje tehdy, když státní podniky jsou méně efektivní než podniky soukromé. Privatizace může mít formu přímého prodeje podniku (nebo vyčleněné části) jednotlivcům nebo právnickým osobám, pronájmu, převodu na akciovou společnost a prodeje akcií na burze (přičemž si stát může ponechat určitý i většinový podíl kapitálu), přeměny na akciovou společnost zaměstnanců, formu kupónové privatizace.
saldo, zůstatek - účetní zůstatek; počáteční stav zvýšený o přírůstek určitých prostředků a snížený o jejich úbytek za dané období.
sporožiro, sporožirový účet - druh bezhotovostního běžného účtu v ČR. Slouží k ukládání peněz (i formou srážek ze mzdy) a k bezhotovostním úhradám plateb na základě trvalých příkazů nebo jednorázových příkazů klienta.
spořitelna, peněžní ústav specializovaný na přijímání vkladů, poskytování úvěrů a na další bankovní služby obyvatelstvu. Přijímáním vkladů (na vkladní knížky nebo vkladové listy) umožňuje přeměnu peněžních prostředků drobných vkladatelů v kapitál. V současnosti poskytují vedení běžných účtů a poskytování služeb také mimo okruh obyvatelstva, čímž se postupně stírá jejich odlišnost od běžných obchodních bank; proto se často nazývají spořitelními bankami.
vkladní knížka, cenný papír určený pro vklady občanů. Zní buď na jméno, nebo na doručitele. Existují vkladní knížky obyčejné (bez výpovědní lhůty), s výpovědní lhůtou, výherní, cestovní.
Vlastní jmění, čistý majetek podniku; bilančně ho lze vyjádřit jako rozdíl mezi celkovými aktivy a závazky podniku. Vlastní kapitál se skládá ze základního kapitálu, rezerv, nerozděleného zisku, popř. dalších, zákonnými předpisy stanovených položek.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 23. 6. 2024 Svátek má Zdeňka
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz